1 вересня 2022 р. у Верховній Раді зареєстровано три законопроєкти:

  • № 7722 "Про казначейський пенсійний план";
  • № 7723 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо казначейського пенсійного плану";
  • № 7724 "Про внесення змін до статті 87 Бюджетного кодексу України щодо казначейського пенсійного плану".

Законопроєкт "Про казначейський пенсійний план" визначає правові, економічні та організаційні засади казначейського пенсійного плану в Україні та регулює правовідносини, пов’язані з цим видом діяльності.  Розроблено його з метою трансформації системи пенсійного забезпечення громадян України шляхом створення додаткової опори – добровільної накопичувальної системи, яка дозволить здійснювати громадянам додаткові індивідуальні пенсійні накопичення на старість через Казначейство.

Облік учасників казначейського пенсійного плану буде здійснювати центральний орган виконавчої влади, який відповідає за формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації, відкритих даних, національних електронних інформаційних ресурсів, інтероперабельності, впровадження електронних послуг та розвиток цифрової грамотності громадян (тобто Мінцифри).

Управління активами буде здійснюватися Казначейством.

Учасником плану може бути лише фізична особа, яка станом на дату укладення договору не досягла віку 65 років, яка відповідно до ЦКУ має повну цивільну дієздатність.

Розмір накопичувального внеску визначається платником накопичувального внеску та є необмеженим. Вноситься він на індивідуальний казначейський пенсійний рахунок.

Платник накопичувального внеску може сплачувати кошти на власний індивідуальний казначейський пенсійний рахунок або на індивідуальний казначейський пенсійний рахунок іншої особи.  Періодичність сплати накопичувального внеску визначається його платником.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту № 7722, його прийняття має на меті надати громадянам України вже з 1 січня 2023 р. можливість формувати добровільні особисті пенсійні накопичення, за рахунок яких вони в майбутньому одержать додаткове, до їх пенсій із солідарної системи, джерело пенсійних виплат, що певною мірою покращить їх забезпечення у старості.

Законопроєктом № 7723 передбачено зміни до ПКУ щодо приведення його до концепції казначейського пенсійного плану. Пропонується внесення змін до ст. 141, 165, 166, 170 та 174 Податкового кодексу України щодо оподаткування активів казначейського пенсійного плану. Зокрема, визначено, що звільняються від оподаткування кошти, які є пенсійними активами казначейського пенсійного плану. Наочніше зміни можна переглянути у порівняльній таблиці.

Законопроєкт № 7724 визначає зміни до Бюджетного кодексу України щодо приведення його до концепції казначейського пенсійного плану. А саме внесено зміни до ст. 87 БКУ щодо видатків, що здійснюються з Державного бюджету України. До них належатимуть також  видатки на перерахування сум бонусів під час укладення договорів про здійснення пенсійних виплат відповідно до Закону України „Про казначейський пенсійний план”.