Зареєстровано проєкт закону про залучення медіаторів для вирішення індивідуальних трудових спорів


31.05.2021

Урядовий законопроєкт щодо впровадження процедури медіації у сфері трудових відносин зареєстровано у Верховній Раді (проєкт № 5555).

Ним пропонується норма, відповідно до якої, з метою врегулювання трудового спору за згодою між його сторонами, може бути проведена у визначеному законом порядку медіація в разі збереження існуючих варіантів вирішення індивідуальних трудових спорів, а саме за участю комісії по трудових спорах та вирішення трудового спору в судовому порядку.

Також законопроєктом, серед іншого, пропонується:

  • визначити на законодавчому рівні предмет та сторони індивідуального трудового спору;
  • обмежити строк звернення працівника до суду про стягнення заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат. На сьогодні цей строк не обмежений;
  • встановити більш короткий строк, а саме три місяці, для звернення роботодавця до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству. На сьогодні цей строк становить один рік.

Фізична особа зможе звернутися до місцевого суду з позовом про вирішення індивідуального трудового спору, в тому числі щодо незаконного, на її думку, припинення трудового договору, в тримісячний строк з дня, коли вона дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав. З позовом про стягнення належних їй сум заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат — протягом трьох років з дня, коли вона дізналася або повинна була дізнатися про таке порушення.

Якщо сторонами індивідуального трудового спору була ініційована процедура медіації, однак мирова угода за її результатами не була укладена, кожна зі сторін може звернутися з заявою про вирішення індивідуального трудового спору разом з документом, що підтверджує проведення та/або припинення медіації, до місцевого суду в місячний строк з дня отримання акта про відмову сторін від підписання мирової угоди.

 


◦ Трудовi вiдносини
◦ Трудові спори
ДЕМО ДОСТУП