Зареєстровано ще один законопроєкт щодо визначення розміру мінімальної зарплати


◦ Оплата праці
◦ Зміни в законодавстві
◦ Перспективні проєкти
24.01.2022

Нагадаємо, що 11 січня у ВРУ було зареєстровано законопроєкт № 6509, яким пропонується не включати до мінімальної заробітної плати різні доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати, доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії та інші аналогічні виплати.

20 січня нардепи зареєстрували альтернативний проєкт Закону № 6509-1 «Про внесення зміни до статті 95 Кодексу законів про працю України щодо визначення розміру мінімальної заробітної плати». На відміну від законопроєкту № 6509, який повертає деякі норми (щодо невключення до мінімальної заробітної плати різних доплат, надбавок, заохочувальних та компенсаційних виплат, премій та інших аналогічних виплат), вилучені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 р. № 1774-VIII, альтернативним проєктом пропонується текст ст. 95 КЗпП викласти в новій редакції, суттєво розширивши та деталізувавши правове регулювання цього питання.

Зокрема, додатково пропонується прописати, що мінімальна заробітна плата має забезпечувати достатній життєвий рівень для працівника та його сім’ї. Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить цільову доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати та включається до основної заробітної плати.

У разі якщо розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, проводиться цільова доплата до рівня мінімальної заробітної плати.

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також у разі невиконання працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми.

До мінімальної заробітної плати не включаються: додаткова заробітна плата (винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці, в тому числі доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій), а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати (виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми).

Розмір мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням:

  • потреб працівників та їхніх сімей;
  • вартісної величини достатнього для забезпечення нормального функціонування організму працездатної особи, збереження її здоров'я, набору продуктів харчування, мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості;
  • середнього рівня заробітної плати;
  • продуктивності праці, рівня зайнятості;
  • прогнозного індексу споживчих цін;
  • податків, обов’язкових зборів та внесків.

Розмір мінімальної заробітної плати не може бути нижчим за прогнозний фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розрахований відповідно до закону у цінах грудня попереднього року.

Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється ВРУ за поданням КМУ не рідше одного разу на рік у законі про Держбюджет України на відповідний рік з урахуванням пропозицій, вироблених шляхом переговорів, консультацій та узгоджувальних процедур, сторін соціального діалогу на національному рівні, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди.

Розмір мінімальної заробітної плати переглядається залежно від зміни розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зростання індексу споживчих цін на товари і тарифів на послуги, середнього рівня заробітної плати та інших чинників у порядку, визначеному частиною 11 ст. 95 КЗпП.

У разі перевищення фактичного рівня інфляції над прогнозним більше ніж на три відсотки КМУ протягом 15 днів ініціює перед ВРУ внесення змін до Держбюджету України на відповідний рік щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати з урахуванням очікуваного рівня інфляції до кінця бюджетного року.

Мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірах. Погодинний розмір мінімальної заробітної плати розраховується, виходячи з місячного розміру мінімальної заробітної плати та середньомісячної норми тривалості робочого часу при 40-годинному робочому тижні. Встановлення погодинної оплати праці не може бути підставою для скорочення нормальної тривалості робочого часу. Підвищення мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі не є підставою для збільшення нормованих завдань, установлених на годину праці.

 


Відділ передплати
0 800 214 008

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП