Затверджено Порядок накладення штрафів за порушення валютного законодавства


28.05.2021

Постановою КМУ від 26.05.2021 р. № 524 затверджено Порядок застосування податковими органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства. Порядок також встановлює розмір штрафних санкцій, а його дія поширюється на юридичних осіб (крім уповноважених установ), які порушили вимоги валютного законодавства.

Відповідно до п. 4 Порядку податкові органи застосовують до юридичних осіб (крім уповноважених установ) заходи впливу у вигляді штрафних санкцій за кожний вид порушення вимог валютного законодавства, встановлених Законом України «Про валюту і валютні операції» та/або визначених нормативно-правовими актами Національного банку, які прийняті відповідно до Закону, зокрема Положенням про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженим постановою Правління Національного банку від 02.01.2019 р. № 5. А саме: з питань проведення розрахунків на території України; проведення розрахунків за валютними операціями; торгівлі валютними цінностями та транскордонного переказу валютних цінностей; здійснення окремих операцій в іноземній валюті; здійснення валютних операцій в умовах запроваджених заходів захисту.

За згадані порушення передбачено штрафні санкції в розмірі 25 % суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства, перерахованої в національну валюту за офіційним курсом Національного банку, встановленим на день здійснення такої операції, за кожен випадок порушення, встановленого в результаті перевірки; за повторне порушення — 50 %.

Податкові органи застосовують до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства заходи впливу у вигляді штрафних санкцій протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.


◦ Зміни в законодавстві
ДЕМО ДОСТУП