Затверджено Зміну № 10 до Класифікатора професій


02.11.2021

Наказом Мінекономіки від 25.10.2021 № 810 затверджено Зміну №10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010.

Нормативний акт враховує системні зміни у сфері освіти, спричинені ухваленням низки законів України, зокрема «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про повну загальну середню освіту», а також розвитком і потребами освітнього ринку праці.
 

Принциповими новаціями є включення освітньої кваліфікації за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти до розділу «Професіонали» та остаточне прирівняння на ринку праці освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і молодшого бакалавра.

Змінами скасовуються застарілі, а також затверджуються нові назви кваліфікаційних угруповань і професійні назви робіт, що не відображені в номенклатурі посад освітянського ринку праці, а також вносяться зміни в опис розділів класифікації професій.


Зміна №10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 

 


◦ Професійна класифікація
◦ Класифікатор професій
ДЕМО ДОСТУП