Змінено порядок надання допомоги Фондом розвитку підприємництва


22.04.2020

Постановою КМУ від 15.04.2020 р. № 283 внесено зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам мікропідприємництва та малого підприємництва. Йдеться про так звані доступні кредити «5-7-9».

Попередньою редакцією п. 4 Порядку було встановлено, що фінансова державна підтримка надається з метою сприяння розвитку суб'єктів підприємництва, збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, високотехнологічного виробництва, енергоефективності, впровадження інновацій, а також сприяння створенню нових робочих місць та підприємств, поверненню трудових мігрантів до України. Тепер державна підтримка надається з метою:

1) розвитку підприємництва, зокрема сприяння розвитку суб'єктів підприємництва, збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, високотехнологічного виробництва, енергоефективності, впровадження інновацій, а також сприяння створенню нових робочих місць та підприємств, поверненню трудових мігрантів до України;

2) запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також для запобігання та подолання їх наслідків;

3) рефінансування існуючої заборгованості в банках України за кредитами суб'єктів підприємництва.

Змінено визначення суб'єкта мікропідприємництва та малого підприємництва. Такими вважаються, серед іншого, фізична особа — підприємець або юридична особа, річний дохід якої від будь-якої діяльності не перевищує 100 млн грн (раніше — 50), умову про кількість працюючих виключено. Дещо спрощено порядок визначення показника річного доходу.

Решта змін встановлюють особливості надання кожного виду державної підтримки.


ДЕМО ДОСТУП