Змінено строк видачі листка непрацездатності


07.09.2021

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.08.2021 р. № 1836 (далі — Наказ № 1836) внесено зміни до п. 3 розділу ІІ Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затвердженого наказом від 17.06.2021 р. № 1234.


Ним було встановлено, що дати відкриття та закриття листка непрацездатності відповідають датам початку періоду дії та закінчення періоду дії медичного висновку, на підставі якого сформований цей листок непрацездатності. Листок непрацездатності вважається виданим з наступного дня після дати закриття листка непрацездатності.

На підставі даних медичних висновків, що складають один випадок тимчасової непрацездатності, формуються листки непрацездатності в порядку черговості створення медичних висновків, кожен наступний із яких створюється як продовження першого, шляхом додавання наступного порядкового номера після знака «–» до унікального номера першого листка непрацездатності, та, у свою чергу, складають один страховий випадок.

Відтепер відповідно до внесених у нього змін новим абзацом другим визначено, що до 01 жовтня 2021 р. листок непрацездатності вважається виданим через 5 днів після дати закриття листка непрацездатності.

Про інші зміни, внесені Наказом № 1836, див. за посиланням.

 


◦ Соціальне страхування
◦ Тимчасова непрацездатність
◦ Листок непрацездатності
ДЕМО ДОСТУП