Змінено умови та оплату праці окремих категорій медичних працівників


11.07.2022

Постановою КМУ від 07.07.2022 р. № 767 внесено зміни до низки постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати та умов праці окремих категорій працівників галузі охорони здоров'я. Йдеться про розширення кола працівників, які мають право на пенсію за вислугу років, на скорочений робочий день тощо, як шляхом включення нових категорій працівників, так і уточнення наявних у зв’язку зі змінами в ДК  003:2010 "Класифікатор професій".

Внесено зміни до:

  • Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою КМУ від 04.11.1993 р. № 909;
  • додатку 2 до постанови КМУ "Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці" від 17.11.1997 р. № 1290;
  • Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 163;
  • розділу III "Охорона здоров'я" додатка 2 до постанови КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 р. № 1298;
  • Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров'я, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2009 р. № 1418.

Усі зміни й доповнення можна переглянути у файлі.


◦ Оплата праці
◦ Соціальне страхування
◦ Пенсійне забезпечення
ДЕМО ДОСТУП