Зміни у ф. № 10-ПОІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю»


03.02.2021
Наказом Міністерства соціальної політики України від 18.12.2020 р. № 821, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2021 р. за № 115/35737 (набирає чинності з дня його офіційного опублікування, на даний момент не опубліковано) внесено зміни до форми звітності № 10-ПОІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю» та Інструкції щодо її заповнення, затверджених наказом від 27.08.2020 р. № 591.

У формі звітності № 10-ПОІ (річна):

 • слова «Місцезнаходження/Місце проживання» замінено словом «Місцезнаходження», а слова «підпис керівника (власника) та/або осіб, відповідальних за заповнення форми звітності» — словами «підпис керівника (власника)»;
 • у розділі «Кількість працівників та фонд оплати праці»:
 • слова «Місце проживання» замінено словами «Фактично проживають»;
 • у позиції «Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу, осіб» графи 2–13 доповнено знаком «ґ»;
 • у рядках 05, 06 слова «тис. грн (з одним десятковим знаком)» замінено словом «грн»;
 • у додатку до форми слова «підпис керівника (власника) та/або осіб, відповідальних за заповнення форми звітності» замінено словами «підпис керівника (власника)».

В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 10-ПОІ (річна):

 • у п. 2 слова «і головним бухгалтером (за наявності такої посади)» замінено словом «(власником)»;
 • у п. 5 слова «місцем проживання» замінено словами «місцем фактичного проживання», а слова та цифри «від 18 до 35 років, від 35 до 60 років» замінити словами та цифрами «від 18 до 35 років, від 36 до 60 років»;
 • у п. 6 слова «, з розподілом за статтю, віком та місцем проживання» виключено;
 • у п. 7 слова «місцем проживання» замінено словами «місцем фактичного проживання»;
 • у п. 10 слова «фактичних нарахувань із заробітної плати» замінено словами «фонду оплати праці».

Питання заповнення формі звітності № 10-ПОІ було розглянуто в статті «Звіт щодо працівників з інвалідністю: опановуємо нову форму» у журналі «Заробітна плата» № 1/2021.

Врахуйте зміни в ході заповнення форми, граничний термін подання якої — не пізніше ніж 01.03.2021 р.

 


◦ Звітність
ДЕМО ДОСТУП