На сайті Держстату оприлюднено перелік змін у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики на 2024 рік. 

 

№ з/п
Найменування форми, дата та номер наказу щодо її затвердження
Індекс форми
Періодичність
Строк подання
Змінено строк подання:
1.
Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (14.03.2023 № 110)
29-сг
річна
не пізніше 10 січня
2.
Звіт про використання добрив і пестицидів (14.03.2023 № 107)
 9-сг
річна
не пізніше 10 січня
3.
Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства
(14.03.2023 № 108)
11-заг
квартальна
не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним періодом
Скасовано подання форм:
1.
Звіт про ціни на ринку житла (05.05.2023 № 174)
1-ціни
(житло)
квартальна
не пізніше 9-го числа місяця, наступного за звітним періодом
2.
Звіт про виробництво продукції військового призначення та подвійного використання (02.11.2023 № 305)
1-ПО
(місячна)
не пізніше 4-го числа місяця, наступного 
за звітним
3.
Звіт про роботу міського електротранспорту (02.10.2023 № 276)
2-етр
(річна)
не пізніше 8-го числа місяця, наступного за звітним
4.
Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин (28.06.2023 № 228)
2-тп (мисливство)
(річна)
не пізніше 28 лютого
Змінено індекс форми:
1.
Звіт про виконання державних контрактів (договорів) на поставку (закупівлю) продукції (товарів, робіт, послуг) оборонного призначення за закритими закупівлями (04.05.2023 № 173)
1-ПО
(місячна)
не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним
2.
Звіт про виконання державних контрактів (договорів) на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та інші роботи оборонного призначення за закритими закупівлями (04.05.2023 № 173)
5-НО
(квартальна)
не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним
Запроваджено  подання форм державних статистичних спостережень:
1.
Модуль обстеження робочої сили щодо робочих навичок (05.05.2023 № 181)
№ 2-ОРС (РН)
(одноразова)
у термін, установлений територіальним органом Держстату
2.
Звіт про перевезення пасажирів автобусами та міським електричним транспортом (11.05.2023 № 187)
51-пас
(місячна)
не пізніше 8-го числа місяця, наступного за звітним
Унесено зміни до форм державних статистичних спостережень, крім вищезазначених:
1.
Обстеження ділової активності промислового підприємства (15.03.2023 № 120)
2К-П
місячна
не пізніше 15-го числа звітного місяця (січень);
не пізніше 10-го числа звітного місяця (крім січня)
2.
Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства (15.03.2023 № 116)
2К-С
квартальна
не пізніше 15-го січня 
(І квартал),
не пізніше 10-го квітня
(ІІ квартал),
не пізніше 10-го липня 
(ІІІ квартал),
не пізніше 10-го жовтня (ІV квартал)
3.
Обстеження ділової активності будівельного підприємства (15.03.2023 № 118)
2К-Б
квартальна
не пізніше 15-го січня
(І квартал),
не пізніше 10-го квітня
(ІІ квартал),
не пізніше 10-го липня
(ІІІ квартал),
не пізніше 10-го жовтня
(ІV квартал)
4.
Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (15.03.2023 № 119)
2К-Т
квартальна
не пізніше 15-го січня
(І квартал),
не пізніше 10-го квітня
(ІІ квартал),
не пізніше 10-го липня
(ІІІ квартал),
не пізніше 10-го жовтня (ІV квартал)
5.
Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг (15.03.2023 № 117)
2К-СП
квартальна
не пізніше 15-го січня
(І квартал),
не пізніше 10-го квітня
(ІІ квартал),
не пізніше 10-го липня
(ІІІ квартал),
не пізніше 10-го жовтня (ІV квартал)
6.
Звіт з праці (30.03.2023 № 128)
1-ПВ
місячна
не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом
7.
Звіт з праці (30.03.2023 № 128)
1-ПВ
квартальна
не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом
8.
Стан здоров’я членів домогосподарства. Наявність товарів тривалого користування (05.05.2023 № 182)
Анкета № 2
один раз на два роки
у термін, установлений територіальним органом Держстату
9.
Самооцінка доходів домогосподарства. Доступ домогосподарств до інформаційно-комунікаційних технологій (05.05.2023 № 182)
Анкета № 3
(один раз на рік)
у термін, установлений територіальним органом Держстату
10.
Звіт про перевезення вантажів автомобільним транспортом (12.05.2023 № 189)
51-авто
місячна
не пізніше 8-го числа місяця, наступного за звітним
11.
Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (15.03.2023 № 122)
1-Б
річна
не пізніше 9 лютого
12.
Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (14.03.2023 № 109)
24
річна
не пізніше 20 січня
13.
Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (04.05.2023 № 172)
1П-НПП
річна
не пізніше 28 лютого
14.
Звіт про виробництво промислової продукції за видами (03.05.2023 № 171)
1-П
місячна
не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним
15.
Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів (12.05.2023 № 188)
31-авто
квартальна
не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним періодом
16.
Звіт про діяльність колективного засобу розміщення (30.03.2023 № 126)
1-КЗР
річна
не пізніше 28 лютого
17.
Звіт про ціни виробників послуг (15.03.2023 № 114)
1-ціни (послуги)
квартальна
не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним періодом
18.
Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок (10.04.2023 № 141)
3-наука
річна
не пізніше 05 березня
19.
Звіт про відходи (02.05.2023 № 167)
1-відходи
річна
не пізніше 28 лютого
20.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві у 2024 році (10.04.2023 № 140)
1-ІКТ
річна
не пізніше 10 квітня
21.
Звіт про виконання будівельних робіт (07.09.2023 № 263)
1-кб
місячна
не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним
22.
Структурне обстеження підприємства (12.09.2023 № 267)
1-підприєм-ництво
річна
не пізніше 28 лютого
23.
Структурне обстеження підприємства (12.09.2023 № 266)
2-підприєм-ництво
річна
не пізніше 28 лютого
24.
Звіт про капітальні інвестиції (12.09.2023 № 264)
2-інвестиції
квартальна
не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом
25.
Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції (12.09.2023 № 264)
2-ОЗ ІНВ
річна
не пізніше 28 лютого
26.
Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг (28.09.2023 № 273)
1-заборго-ваність (ЖКГ)
квартальна
не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним періодом
Проводяться державні статистичні спостереження за такими періодичними формами:
1.
Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (30.03.2023 № 127)
1-ПВ (умови праці)
один раз на два роки
не пізніше 28 лютого
2.
Обстеження інноваційної діяльності  промислового підприємства (15.03.2023 № 121)
1-інновація
один раз на два роки
не пізніше 05 березня
3.
Ефективність програм соціальної підтримки населення (05.05.2023 № 182)
Анкета № 4
один раз на п’ять років
у термін, установлений територіальним органом Держстату
Не проводяться державні статистичні спостереження за такими періодичними формами:
1.
Звіт про витрати на утримання робочої сили (23.08.2022 № 227 (зі змінами, внесеними наказом Держстату від 10 листопада 2022 р. № 279))
1-РС
один раз на чотири роки
не пізніше 7 квітня
2.
Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників (17.06.2020 № 183)
7-ПВ
один раз на чотири роки
не пізніше 31 березня
3.
Звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (21.07.2020 № 220)
10-мех
один раз на п'ять років
не пізніше 28 лютого
5.
Обстеження інноваційної діяльності  підприємства (04.08.2022 № 218 (зі змінами, внесеними наказом Держстату від 10 листопада 2022 № 279))
2-інновація
(один раз на два роки)
не пізніше 31 березня
6.
Модуль обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення (05.04.2021 № 69)
1-ОРС (ТМ)
один раз на п'ять років
у термін, установлений територіальним органом Держстату
7.
Модуль обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення (05.04.2021 № 69)
2-ОРС (ТМ)
один раз на п'ять років
у термін, установлений територіальним органом Держстату
8.
Модуль обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення (05.04.2021 № 69)
2-ОРС (ТМ-П)
один раз на п'ять років
у термін, установлений територіальним органом Держстату