Звітування з ПДФО/ЄСВ/ВЗ за ІІ квартал 2021 року


16.07.2021

Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомляє, що платники податків мають подавати до контролюючого органу Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі — Податковий розрахунок) за II квартал 2021 р. за старою формою.

Наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2021 р. № 278 (далі — Наказ № 278) внесені зміни до наказу Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4 (далі — Наказ № 4). Суть змін полягає в тому, що Податковий розрахунок доповнено розділом III «Розгорнута інформація про бюджетні гранти» для платників податків, які виплачують такий вид доходів. Відповідно Довідник ознак доходів також доповнено кодами для позначення суми доходу у вигляді бюджетного гранту (201, 202, 203) та внесені зміни до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. Зокрема, прописані правила заповнення нового розділу ІІІ додатка 4ДФ. Тобто новації будуть стосуватися тільки тих, хто отримує такі гранти.

Також зазначеним наказом встановлено, що податковий розрахунок за оновленою формою перший раз подається за ІІ квартал 2021 р. Однак Наказ № 278 набрав чинності 13.07.2021 р.

Відповідно до п. 46.6 Податкового кодексу України платники податків подають до контролюючого органу Податковий розрахунок з ПДФО, військового збору та ЄСВ за II квартал 2021 р. за старою формою, яка затверджена Наказом № 4.

За новою формою зазначену звітність необхідно подавати починаючи з III кварталу 2021 р.

Додатково звертаємо увагу на особливості заповнення заголовної частини Податкового розрахунку та відповідних додатків.

Для кожного звітного кварталу розпочинається своя нумерація Податкових розрахунків. Нумерація ведеться у хронологічному порядку незалежно від типу Податкового розрахунку і не продовжується в наступних кварталах.

У додатках Д1, Д2, Д3, 4ДФ, Д6 до Податкового розрахунку у рядку 02 в реквізиті «Номер місяця в кварталі» вказується номер місяця в межах звітного кварталу від 1 до 3. А саме під час нумерації для додатків за ІІ квартал 2021 р. вказується: 1 — для квітня; 2 — для травня; 3 — для червня.

Номер додатка до розрахунку зазначається в межах одного виду додатка. Кожен вид додатка нумерується окремо.

Що стосується особливостей подання звітності за відокремлений підрозділ юридичної особи, не уповноважений нараховувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб. Якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, Податковий розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за основним місцем обліку. При цьому в разі подання платником Податкового розрахунку головним підприємством такий розрахунок має містити інформацію щодо сум нарахованого єдиного внеску по застрахованих особах головного підприємства і всіх його структурних підрозділів. Окремо Податкові розрахунки та додатки до них, що містять виключно відомості щодо сум нарахованого єдиного внеску по застрахованих особах відокремлених структурних підрозділів, головним підприємством не подаються.

Якщо Податковий розрахунок подається податковим агентом за його відокремлений підрозділ, то в рядку 032 заголовної частини Податкового розрахунку зазначається код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (далі — Кодифікатор) за місцезнаходженням відокремленого підрозділу платника податку.

Водночас у рядку 032 додатка 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до Податкового розрахунку, який подається податковим агентом за його відокремлений підрозділ, зазначається код за Кодифікатором за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Цей рядок є обов’язковим для заповнення платником незалежно від того, чи має такий платник відокремлені підрозділи або не має їх.

Рядок 033 заповнюється виключно податковими агентами при поданні Податкового розрахунку за його відокремлений підрозділ, в якому зазначається повне найменування такого відокремленого підрозділу.


◦ Облік та оподаткування
◦ Звітність
◦ Податкова звітність
ДЕМО ДОСТУП