ПАМ’ЯТКА: гарантії мобілізованим працівникам


◦ Воєнний стан
◦ Пільги та гарантії
◦ Військовий облік. Військова служба
849

13.02.2024

 

Категорія працівників

Гарантія

Строк

Працівники, призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийняті на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду

Зберігаються місце роботи, посада на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб — підприємців, у яких вони працювали на час призову (частина третя, п’ята ст. 119 КЗпП)

До закінчення особливого періоду або до дня фактичного звільнення

Працівники, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми

До дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) ТЦК та СП, Центральному управлінні або регіональних органах СБУ, відповідному підрозділі СЗР після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими

Працівники з колишніх військовослужбовців строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період, військової служби за призовом резервістів в особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та особи, які проходили альтернативну (невійськову службу)

Надається перевага в залишенні на роботі в разі скорочення чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці (за рівних умов продуктивності праці та кваліфікації) (ст. 42 КЗпП)

Протягом двох років з дня звільнення зі служби

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни 

Безстроково

Молодь, яка звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, військової служби за призовом резервістів в особливий період і яка вперше приймається на роботу

Надається додаткова гарантія у сприянні працевлаштуванню відповідно до квоти (п. 4 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI)

Протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби

Працездатна молодь віком до 28 років після звільнення зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби

Надається перше робоче місце (ст. 197 КЗпП)

На строк не менше двох років

Працівники, звільнені після проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання

Надаються щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного строку безперервної роботи у перший рік роботи на підприємстві (ст. 10 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки)

За бажанням працівника

Працівники, призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийняті на військову службу за контрактом

Виплачується грошова компенсація за всі не використані ними дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (ст. 83 КЗпП, ст. 24 Закону про відпустки)

За бажанням таких працівників та на підставі заяви, яка має бути подана не пізніше останнього дня місяця, в якому працівник був увільнений від роботи у зв’язку з призовом на військову службу

Працівники, які приступили до роботи після звільнення з військової служби у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації

Надається відпустка без збереження заробітної плати (ст. 25 Закону про відпустки)

За бажанням працівника в обов’язковому порядку, після закінчення особливого періоду або оголошення демобілізації

 

Деякі категорії працівників після військової служби мають право на додаткову відпустку тривалістю 14 календарних днів на рік на підставі ст. 772 КЗпП та ст. 162 Закону про відпусткиТака відпустка надається учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни.

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП