Кадрова звітність — 2023


◦ Звітність
◦ Довідкова інформація
25 січня 2023 р.

 

Звітність до ДПС

Назва:

повідомлення про прийняття працівників на роботу/ укладення гіг-контракту (крім керівників підприємств, установ, організацій і членів виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації)

Періодичність:

за потреби

Хто має подавати:

власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган (особа) чи фізична особа та/або резидент Дія Сіті

Термін подання:

до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором та/або до початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті

Документ, яким затверджено:

постанова КМУ від 17.06.2015 р. № 413

Звітність до Держстату

Назва:

звіт із праці за формою № 1-ПВ (місячна)

Періодичність:

раз на місяць

Хто має подавати:

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб

Термін подання:

не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом

Документ, яким затверджено:

наказ Держстату від 12.05.2022 р. № 87

Додатково:

роз’яснення Держстату від 31.10.2022 р. № 19.1.2-12/45-22

 

Назва:

звіт із праці за формою № 1-ПВ (квартальна) 

Періодичність:

раз на квартал

Хто має подавати:

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб

Термін подання:

не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом

Документ, яким затверджено:

наказ Держстату від 12.05.2022 р. № 87

Додатково:

роз’яснення Держстату від 31.10.2022 р. № 19.1.2-12/44-22

 

Назва:

звіт про витрати на утримання робочої сили за формою № 1-РС  

Періодичність:

раз на чотири роки

Хто має подавати:

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб

Термін подання:

не пізніше 7 квітня

Документ, яким затверджено:

наказ Держстату від 23.08.2022 р. № 227

Додатково:

роз’яснення Держстату від 26.12.2022 р. № 19.1.2-12/56-22

Звітність до центру зайнятості

Назва:

інформація про попит на робочу силу (вакансії) за формою № 3-ПН

Періодичність:

за потреби

Хто має подавати:

юридичні особи, фізичні особи — підприємці, які використовують працю найманих працівників (незалежно від їхнього місцезнаходження)

Термін подання:

із дня виникнення потреби, але  — не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії

Документ, яким затверджено:

наказ Мінекономіки від 12.04.2022 р. № 827-22

 

Назва:

інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці за формою № 4-ПН

Періодичність:

за потреби

Хто має подавати:

підприємства, установи, організації, за місцем провадження їх господарської діяльності

Термін подання:

не пізніше ніж за два місяці до вивільнення (не пізніше ніж за 30 к. дн. до вивільнення в разі звільнення держслужбовців)

Документ, яким затверджено:

наказ Мінсоцполітики від 18.03.2021 р. № 563

 

Назва:

інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за формою № 1-ПА (квартальна)

Періодичність:

раз на квартал

Хто має подавати:

юридичні особи та фізичні особи — підприємці, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців, надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Термін подання:

не пізніше 15 числа місяця після звітного кварталу

Документ, яким затверджено:

наказ Мінсоцполітики від 03.06.2019 р. № 851

Звітність до ТЦК та СП

Назва:

повідомлення про призначення, звільнення (увільнення) керівника та посадових осіб державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, відповідальних за організацію та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів

Періодичність:

за потреби

Хто має подавати:

державні органи (крім СБУ, Служби зовнішньої розвідки), органи місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації

Термін подання:

у 7-денний строк із дати видання наказу про призначення або звільнення (увільнення) керівників та інших осіб підприємства, відповідальних за організацію та ведення військового обліку

Документ, яким затверджено:

постанова КМУ від 30.12.2022 р. № 1487 (додаток 1)

 

Назва:

повідомлення про зміну облікових даних

Періодичність:

за потреби

Хто має подавати:

державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації

Термін подання:

у 7-денний строк із дня видання наказу про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання (відрахування із закладу освіти)

Документ, яким затверджено:

постанова КМУ від 30.12.2022 р. № 1487 (додаток 4)

 

Назва:

повідомлення про зміну облікових даних

Періодичність:

раз на місяць

Хто має подавати:

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад

Термін подання:

у 5-денний строк із дня подання змін до карток первинного обліку призовників щодо зміни прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), реквізитів паспорта громадянина України, адреси задекларованого/зареєстрованого місця проживання, сімейного стану, освіти, місця роботи та посади

Документ, яким затверджено:

постанова КМУ від 30.12.2022 р. № 1487 (додаток 4)

 

Назва:

список громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць

Періодичність:

раз на рік

Хто має подавати:

підприємства, установи, організації та навчальні заклади незалежно від підпорядкування і форм власності

Термін подання:

до 1 грудня

Документ, яким затверджено:

постанова КМУ від 30.12.2022 р. № 1487 (додаток 6)

 

Назва:

звіт про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій (форма уточнюється в ТЦК та СП)

Періодичність:

раз на рік

Хто має подавати:

державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації

Термін подання:

уточнюється в районному ТЦК та СП (станом на 1 січня)

Документ, яким затверджено:

постанова КМУ від 04.02.2015 р. № 45 (містить гриф «Для службового користування»)

 

Назва:

відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів i техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах i техніці

Періодичність:

двічі на рік

Хто має подавати:

підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, за наявності на обліку транспортних засобів і техніки або змін у їх якісному чи кількісному стані

Термін подання:

до 20 червня та до 20 грудня

Документ, яким затверджено:

постанова КМУ від 28.12.2000 р. № 1921 (додаток 1)

Звітність до органу соціального захисту

Назва:

відомості про підприємство з визначенням кількості постраждалих осіб унаслідок Чорнобильської катастрофи за категоріями отримувачів компенсацій та допомоги певних видів та кількості громадян, які працюють на територіях радіоактивного забруднення за формою № 2  

Періодичність:

раз на рік

Хто має подавати:

підприємства, установи, організації (незалежно від форми  власності)

Термін подання:

не пізніше ніж за два місяці до початку бюджетного року

Документ, яким затверджено:

наказ Мінсоцполітики від 22.06.2018 р. № 928

 

Назва:

- список громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

- графік відпусток для них

Періодичність:

раз на рік

Хто має подавати:

підприємства, установи й організації (незалежно від форми власності)

Термін подання:

не пізніше ніж за два місяці до початку бюджетного року

Документ, яким затверджено:

не затверджено — подаються в довільній формі  (п. 6 постанови КМУ від 20.09.2005 р. № 936)

Звітність до Держпраці

Назва:

заявка щодо визначення категорій працівників, які підлягають періодичному медичному огляду

Періодичність:

раз на рік

Хто має подавати:

представники роботодавця

Термін подання:

до 1 грудня

Документ, яким затверджено:

не затверджено  — подається в довільній формі  (п. 2.2 наказу МОЗ від 21.05.2007 р. № 246)

Звітність до держоргану

Назва:

звіт про кількісний та якісний склад державних службовців

Періодичність:

раз на квартал

Хто має подавати:

- районні, районні в місті Києві державні адміністрації (до обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації)

- територіальні органи, що підпорядковані державному органу (до державного органу вищого рівня)

державні органи, у т. ч. органи судової влади та прокуратури, обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (до Національного агентства України з питань державної служби)

 

Термін подання:

не пізніше ніж 7 число місяця, наступного за звітним періодом

не пізніше ніж 15 число місяця, наступного за звітним періодом

Документ, яким затверджено:

наказ НАДС від 10.03.2021 р. № 45-21

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП