Огляд змін в законодавстві – 2021


◦ Зміни в законодавстві
11 січня 2023 р.

ГРУДЕНЬ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 

Ухвалено державний бюджет України на 2022 р.

Верховна Рада України ухвалила держбюджет на 2022 р. Законом передбачена мінімальна заробітна плата:

 • у місячному розмірі: з 01 січня — 6500 грн, з 01 жовтня — 6700 грн;
 • у погодинному розмірі: з 01 січня — 39,26 грн, з 01 жовтня — 40,46 грн.

Визначено видатки на встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з:

 • 01 січня 2022 р. — в розмірі 2893 грн;
 • 01 жовтня 2022 р. — в розмірі 2982 грн.

Також установлено прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі з 01 січня — 2393 гривні, з 01 липня — 2508 гривень, із 01 грудня — 2589 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

 • дітей віком до 6 років: із 01 січня — 2100 гривень, із 01 липня — 2201 гривня, з 01 грудня — 2272 гривні;
 • дітей віком від 6 до 18 років: із 01 січня — 2618 гривень, із 01 липня — 2744 гривні, з 01 грудня — 2833 гривні;
 • працездатних осіб: із 01 січня — 2481 гривня, з 01 липня — 2600 гривень, із 01 грудня — 2684 гривні;
 • працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 01 січня — 2102 гривні;
 • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів: із 01 січня — 2102 гривні;
 • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 01 січня — 1600 гривень;
 • осіб, які втратили працездатність: із 01 січня — 1934 гривні, з 01 липня — 2027 гривень, із 01 грудня — 2093 гривні.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»
 від 02.12.2021 р. № 1928-ІХ

Закон набрав чинності 01.01.2022 р.

 

Внесено зміни до Закону про рекламу

Внесено зміни, які стосуються розміщення реклами послуг із працевлаштування, яка містить дискримінаційні ознаки, та відповідальності за такі дії.

Зокрема, в рекламі про вакансії (прийняття на роботу) забороняється:

 • зазначати вік кандидатів;
 • пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися винятково особами певної статі;
 • висувати вимоги:
  • що надають перевагу жіночій або чоловічій статі;
  • які надають перевагу представникам певної раси;
  • що надають перевагу за кольором шкіри;
  • до політичних, релігійних та інших переконань;
  • стосовно членства у професійних спілках або інших об’єднаннях громадян;
  • щодо етнічного та соціального походження;
  • що стосуються майнового стану;
  • щодо місця проживання;
  • за мовними або іншими ознаками.

Вказаним законом також передбачено, що в разі порушення вимог щодо реклами послуг із працевлаштування рекламодавець сплачуватиме до державного бюджету штраф у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент вчинення порушення.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу»
щодо протидії дискримінації за ознакою статі» від 10.09.2021 р. № 1750-IX

Закон набрав чинності 08.01.2022 р.

 

Внесено зміни до КЗпП

Внесено зміни до КЗпП, Земельного кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та ще шести законодавчих актів України.

Цей Закон визначає правові засади та порядок проведення медіації як позасудової процедури врегулювання конфлікту (спору, статус медіатора, вимоги до його підготовки та інші питання, пов’язані з цією процедурою).

Зокрема, Законом про медіацію КЗпП доповнено новою ст. 222¹ «Врегулювання трудових спорів шляхом медіації», якою передбачено, що:

 • трудові спори між працівником і власником або уповноваженим ним органом підлягають врегулюванню шляхом медіації;
 • договір про проведення медіації та угода за результатами медіації у трудових спорах укладаються тільки у письмовій формі;
 • у разі невиконання чи неналежного виконання угоди за результатами медіації сторони медіації мають право звернутися до суду або комісії із трудових спорів при підприємствах;
 • участь у процедурі медіації вважається поважною причиною в розумінні ст. 225 і 234 КЗпП.

Закон України «Про медіацію» від 16.11.2021 р. № 1875-ІХ

Закон набув чинності 15.12.2021 р.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Карантин продовжено

Уряд продовжив дію адаптивного карантину на території України до 31 березня 2022 р. Відповідно дію карантинних обмежень, які були встановлені попередніми постановами КМУ, продовжено до цього терміну.

Постанова «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2020 р. № 338 і постанови Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2020 р. № 1236» від 15.12.2021 р. № 1336

Постанова набрала чинності 17.12.2021 р.

 

Затверджено Положення про систему безперервного професійного розвитку
медичних і фармацевтичних працівників

Положення визначає основні засади безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, до яких належать лікарі, провізори, молодші спеціалісти (фахові молодші бакалаври, молодші бакалаври, бакалаври) з медичною освітою.

Працівники сфери охорони здоров’я після здобуття вищої освіти зобов’язані безперервно професійно розвиватися. Результати проходження безперервного професійного розвитку обов’язково враховують під час атестації для присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії або кваліфікації працівника сфери охорони здоров’я. Безперервний професійний розвиток працівників сфери охорони здоров’я фінансують коштом державного бюджету в порядку, затвердженому МОЗ і погодженому з Мінфіном, а також за кошти фізичних, юридичних осіб та інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

До лікарів Положення № 725 застосовується з 01.01.2022 р., натомість до молодших спеціалістів (фахових молодших бакалаврів, молодших бакалаврів, бакалаврів) із медичною освітою та провізорів — із 01.01.2023 р.

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про систему
безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників»
від 14.07.2021 р. № 725

Постанова набрала чинності 01.01.2022 р.


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Розширено перелік професій,
працівники яких підлягають обов’язковим щепленням

Наказом доповнено перелік організацій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19. Тож згідно зі змінами обов’язковим щепленням проти коронавірусної хвороби підлягають також працівники:

 • органів місцевого самоврядування; 
 • закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності;
 • комунальних підприємств, установ та організацій.

Наказ «Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій,
працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням"
від 30.11.2021 р. № 2664

Наказ набирає чинності через місяць із дня його офіційного опублікування


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Затверджено Перелік професій, за яким на військовому обліку перебуватимуть жінки

Затверджено Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних. Наказом також надано вказівку забезпечити у шестимісячний строк із дня набрання чинності цього наказу (тобто до 17.06.2022 р.) приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим наказом.

Наказ «Про затвердження Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних» від 11.10.2021 р. № 313

Наказ набрав чинності 17.12.2021 р.


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

 

Затверджено план перевірок на 2022 р.

Держпраці затвердила річний план перевірок на 2022 р. Ознайомитися з ним можна на Інспекційному порталі за посиланням inspections.gov.ua. Тут же можна ознайомитися з річними планами перевірок інших контролюючих органів. З річного плану можна дізнатися про:

 • найменування суб’єкта господарювання та його ідентифікаційні дані;
 • сферу державного нагляду (контролю);
 • ступінь ризику;
 • дату початку контрольного заходу;
 • строк його проведення.

Зауважте, що якщо підприємство внесено до плану перевірок різних контролюючих органів, то має бути проведена комплексна планова перевірка.

Наказ «Про затвердження Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)
Державної служби України з питань праці на 2022 рік»

від 29.11.2021 р. № 183

Наказ набрав чинності 29.11.2021 р.


ЛИСТОПАД

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

Внесено зміни до Положення про Державну службу України

Внесено зміни до Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою КМУ від 11.02.2015 р. № 96, якими передбачено нові повноваження Держпраці. А саме вона матиме право: 

 • брати участь в атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки;
 • здійснювати фіксацію процесу проведення перевірок (інспекційних відвідувань) з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки;
 • надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали відповідним органам для притягнення таких осіб до відповідальності згідно із законом.

Постанова «Про внесення змін до Положення про Державну службу України з питань праці»
від 28.10.2021 р. № 1117

Постанова набрала чинності 03.11.2021 р. 


Врегульовано питання оплати праці посадових осіб та працівників митних органів

Передбачено встановлення посадових окладів посадових осіб і працівників митних органів. Також встановлено оклади спеціалістів Держмитслужби, які займаються розробкою IT-продуктів для митних органів, що дасть змогу залучати справді висококваліфікованих фахівців. Посадові оклади митників будуть визначатись із прив’язкою до прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 

Постанова «Деякі питання оплати праці посадових осіб та працівників митних органів»
від 20.10.2021 р. № 1103

Постанова набрала чинності 27.10.2021 р. 

 

Змінено карантинні вимоги щодо перевезень і вакцинації

Внесено зміни до постанови КМУ «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 09.12.2020 р. № 1236. Змінами, зокрема, передбачено:

 • заборону здійснення перевезень пасажирів авіаційним та залізничним транспортом у міжобласному та міжнародному сполученнях без наявності (крім осіб, які не досягли 18 років):

— негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або 

— експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до дня поїздки; або 

— документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або 

— документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини; або

— міжнародного, внутрішнього сертифіката чи іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати);

 • обов’язок керівників підприємств, установ, організацій відсторонювати від роботи (виконання робіт) працівників та державних службовців, обов’язковість профілактичних щеплень проти COVID-19 яких визначена переліком та які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов’язкових профілактичних щеплень проти COVID-19, крім тих, які мають абсолютні протипоказання до проведення таких профілактичних щеплень проти COVID-19 та надали медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19, виданий закладом охорони здоров’я.

Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236»
від 20.10.2021 р. № 1096
 

Постанова набрала чинності 26.10.2021 р. 

 

Зміни в індексації доходів

Внесено зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078. Із числа осіб, яким індексується зарплата, виключено посадових осіб митної служби. Оклади стали посадовими окладами.

Встановлено, що підтримка купівельної спроможності винагород, компенсаційних та інших виплат, що сплачуються резидентами Дія Сіті працівникам та гіг-спеціалістам, забезпечується встановленою Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» вимогою до резидентів Дія Сіті щодо забезпечення визначеного таким Законом розміру середньої місячної винагороди працівників та гіг-спеціалістів, а також періодичними переглядами розміру винагороди, що здійснюються резидентами Дія Сіті в межах їх компетенції. Розуміємо це так, що їм періодично повинні підвищувати зарплату. 

У новій редакції викладено абзац шостий п. 4 Порядку № 1078. Встановлено, що в разі коли особа працює / служить неповний робочий / службовий час, сума індексації визначається з розрахунку повного робочого часу / кількості календарних днів у місяці, а виплачується пропорційно відпрацьованому / службовому часу. З нового в ньому — «служить», «службовий час».

Постанова «Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення»
від 03.11.2021 р. № 1141

Постанова набрала чинності 09.11.2021 р. 


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Внесено зміни до переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19

Затверджено Зміни до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, затвердженого наказом МОЗ України від 04.10.2021 р. № 2153. А саме обов’язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 підлягають також працівники: 

 • підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; 
 • установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів; 
 • підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою КМУ від 04.03.2015 р. № 83.

Наказ «Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій,
працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням»
від 01.11.2021 р № 2393

Наказ набирає чинності 09.12.2021 р.

 

Затверджено форму довідки про протипоказання до вакцинації проти COVID-19

Затверджено форму довідки, яку лікарі видаватимуть пацієнтам, які мають тимчасові або постійні протипоказання до вакцинації проти COVID-19 (форма № 028-1/о «Висновок лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»). Також затверджено інструкцію про заповнення висновку щодо наявності протипоказань до вакцинації.

Наказ «Про внесення зміни до пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування» від 02.11.2021 р. № 2394

Наказ набрав чинності 09.11.2021 р.

 

Внесено зміни до Випуску 78 «Охорона здоров’я» ДКХП

 

Внесено зміни до Випуску 78 «Охорона здоров’я» ДКХП, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 р. № 117. Зокрема, Випуск 78 «Охорона здоров’я» доповнено новими посадами та кваліфікаційними характеристиками до них, а саме посадами «Лікар-гематолог-онколог дитячий», «Лікар-хірург-дерматолог», «Лікар-хірург щелепно-лицевий».

Наказ «Про затвердження Змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» від 23.04.2021 р. № 79

Наказ набрав чинності 25.10.2021 р.


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Затверджено Зміну № 10 до КП

Затверджено зміни до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010. Новаціями є включення освітньої кваліфікації за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти до розділу «Професіонали» та прирівняння освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і молодшого бакалавра. Змінами скасовуються застарілі та затверджуються нові найменування кваліфікаційних угруповань, нові професійні назви робіт, що не відображені в номенклатурі посад у сфері освіти, а також вносяться зміни в опис розділів класифікації професій. 

Наказ «Про затвердження Зміни № 10 до національного класифікатора ДК 003:2010»
від 25.10.2021 р. № 810

Наказ набрав чинності 25.10.2021 р.

 

Визначено єдиний порядок впровадження електронного документообігу в системі управління охороною праці

Затверджено порядок впровадження електронного документообігу в системі управління охороною праці. Зокрема, затвердження згаданого Порядку сприятиме:

 • економії часу та підвищенню продуктивності внутрішніх процесів у суб’єктів господарювання; 
 • оптимізації внутрішніх та зовнішніх комунікацій;
 • забезпеченню безперервного процесу проведення онлайн-навчання та інструктажів на виробництві в умовах пандемії;
 • поліпшенню взаємовідносин між замовником та підрядними організаціями в системі управління охороною праці.

Наказ «Про затвердження Порядку впровадження електронного документообігу
в системі управління охороною праці»
від 28.10.2021 р. № 839-21


ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Затверджено план комплексних перевірок на 2022 рік

На Інспекційному порталі розміщено інформацію про затвердження Плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2022 рік. За затвердженим планом наступного року буде проведено 38 704 перевірок підприємств і підприємців. 

Наказ «Про затвердження Плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2022 рік»
від 15.11.2021 р. № 383

Наказ набрав чинності 15.11.2021 р.


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Новий порядок оскарження рішень ДПСУ зі сплати недоїмки з ЄСВ

У новій редакції викладено Порядок розгляду податковим органом скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, затверджений наказом Мінфіну від 09.12.2015 р. № 1124. У новій редакції викладено форми Рішення про залишення скарги без розгляду (додаток 1 до Порядку) та Рішення про результати розгляду скарги (додаток 2 до Порядку). Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.

Якщо вмотивоване рішення за скаргою платнику ЄСВ не надсилається протягом 20-денного строку (було 30) або протягом строку, продовженого за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) податкового органу, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника єдиного внеску з дня, наступного за останнім днем закінчення строків. Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника єдиного внеску, якщо рішення керівника апарату ДПС (його заступника або уповноваженої особи) про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику єдиного внеску до закінчення 20-денного строку.

Наказ «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 09 грудня 2015 року № 1124»
від 30.08.2021 р. № 489

Наказ набрав чинності 08.11.2021 р.

Порядок ведення ФОП обліку товарів 

Затверджено Порядок ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб — підприємців, у тому числі платників єдиного податку. Порядок визначає правила ведення обліку товарних запасів та поширюється на фізичних осіб — підприємців, у т. ч. платників єдиного податку, які відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» зобов’язані вести облік товарних запасів та здійснювати продаж лише тих товарів, що відображені в такому обліку, та осіб, які фактично здійснюють продаж товарів (надання послуг) та/або розрахункові операції в місці продажу (господарському об’єкті) такого ФОП.

Наказ «Про затвердження Порядку ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб — підприємців,
у тому числі платників єдиного податку»
від 03.09.2021 р. № 496


ЖОВТЕНЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Внесено зміни до переліку адміністративних послуг

Внесено зміни до розпорядження КМУ «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг» від 16.05.2014 р. № 523. У зв’язку зі змінами до переліку адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг, додано такі адміністративні послуги:

 • реєстрація об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки;
 • виключення об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки з Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки;
 • реєстрація декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки;
 • продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
 • реєстрація зміни відомостей у декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;
 • видача гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення;
 • переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення.

Розпорядження «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 16 травня 2014 р. № 523» від 18.08.2021 р. № 969-р

Розпорядження набрало чинності 18.08.2021 р.

 

Продовжено строки подання фінансової звітності 

 • Внесено зміни до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419. Зокрема, в новій редакції викладено п. 5 цього Порядку, яким тепер деталізовано особливості подання фінансової звітності суб’єктами підприємництва залежно від їх поділу на мікро, малі, середні тощо. Як повідомила пресслужба Мінфіну, зокрема, передбачається:
 • подання підприємствами, які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність, до органів державної статистики та податкових органів до 28 лютого наступного за звітним роком двох форм — баланс і звіт про фінансові результати;
 • продовжити строки подання підприємствами, які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність, повного пакету річної фінансової звітності з 28 лютого на 30 квітня або 1 червня залежно від вимог законодавства щодо дати оприлюднення фінансової звітності;
 • продовжити строки подання підприємствами проміжної фінансової звітності з 25 на 30 число місяця, що настає за звітним кварталом;
 • продовжити строк подання підприємствами, які складають фінансову звітність за МСФЗ, річної фінансової звітності за 2020 р. та проміжної фінансової звітності за 2021 р.

Постанова «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності» 
від 22.09.2021 р. № 998

Постанова набула чинності 28.09.2021 р.


Внесено зміни до переліку основних видів економічної діяльності,
стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи

Внесено зміни до Переліку основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, запроваджені з метою запобігання поширенню на території окремих адміністративно-територіальних одиниць гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що призводять до тимчасової зупинки роботи суб’єктів господарювання, в яких працюють застраховані особи, та фізичних осіб — підприємців, затвердженого постановою КМУ від 09.12.2020 р. № 1236. У назві переліку (де коди КВЕД. — Прим. ред.) слова «фізичних осіб — підприємців» замінено словами «фізичних осіб — підприємців**» — перелік доповнено виноскою «**» такого змісту: «Застосовується для виплат найманим працівникам суб’єктів господарювання у зв’язку із втратою частини заробітної плати та фізичним особам — підприємцям у зв’язку із втратою частини доходу внаслідок запроваджених у квітні – серпні 2021 р. обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню на території окремих адміністративно-територіальних одиниць гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Постанова від 20.09.2021 р. № 1003

Постанова набула чинності 24.09.2021 р.

 

Виділено кошти на виплату допомоги по частковому безробіттю на час карантину

Затверджено Порядок використання коштів державного бюджету, які спрямовуються на виплату допомоги по частковому безробіттю на період здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками. Цей Порядок — не про особливості надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайної ситуації працівникам чи підприємцям, а про використання коштів з бюджету. Як повідомила Федерація роботодавців України, у 2021 р. у держбюджеті не передбачено коштів на фінансування виплат по частковому безробіттю на період карантину для малого та середнього бізнесу. У зв’язку з чим виникла заборгованість перед суб’єктами господарювання на суму 459 млн 537 тис. грн, подано більше 3000 заявок на виплату, які не могли профінансувати понад 9 місяців. Після прийняття відповідних змін до бюджету правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття бізнес почне отримувати належне фінансування, сподіваємося, вже із жовтня 2021 р.

Постанова «Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття» від 15.09.2021 р. № 979

Постанова набула чинності 22.09.2021 р.


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Подання інформації про структуру власності продовжено

Внесено зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-IX. Встановлено, що підприємства, юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом (06.04.2020 р.), подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом одного року з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності (було — до 11.10.2021 р., стало — до 11.07.2022 р.).

Закон України «Про внесення зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 08.10.2021 р. № 1805-IX

Закон набув чинності 10.10.2021 р.
 

Банківські рахунки нерезидентів будуть контролювати

Внесено зміни до ст. 11 Закону України «Про валюту і валютні операції». Встановлено, що банки обмінюються інформацією про належність рахунків клієнтів до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, з метою здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що здійснюються їх клієнтами через ці банки. Національний банк України встановлює порядок ведення та використання банками записів реєстру рахунків інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, доступ та використання банками інформації про належність рахунків до банківських рахунків, відкритих нерезидентам.

Закон України «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції» щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду» 
від 22.09.2021 р. № 1774-IX

Закон не набрав чинності

Реклама не має бути дискримінаційною

З 08.01.2022 р. наберуть чинності зміни, внесені до Закону України «Про рекламу», відповідно до яких реклама не має бути дискримінаційною. Дискримінаційна реклама — це реклама, що вміщує чи використовує твердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками щодо особи та/або групи осіб. Дискримінаційна реклама за ознакою статі — це реклама, що містить твердження та/або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою та/або щодо стереотипності ролі чоловіка та жінки, що пропагує принизливе та зневажливе ставлення; принижує гідність людини за ознакою статі; демонструє насильство за ознакою статі; використовує зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкта з метою привернення уваги споживача та/або посилання (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не стосуються рекламованого продукту чи способу його споживання.

Закон України «Про внесення змін до Закону України
«Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі»
від 10.09.2021 р. № 1750-IX

Закон набуде чинності 08.01.2022 р.


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Змінено правила оформлення медичних висновків та е-лікарняних

Внесено зміни до нормативно-правових актів МОЗ України з питань функціонування електронної системи охорони здоров’я стосовно оформлення медичних висновків та е-лікарняних. 

Зокрема, змінами, внесеними до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ України від 28.02.2020 р. № 587, визначено порядок зміни інформації про пацієнта, а також зміни медичного запису, запису про направлення або рецепту. 

Також внесено зміни до наказу МОЗ України «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки» від 01.06.2021 р. № 1066. А саме: 

 • у разі виявлення технічної неточності aбo недостовірної інформації у медичному висновку зміни до такого медичного висновку вносяться не пізніше 7 дня з дати його формування; 
 • помилковий медичний висновок скасовується протягом 7 днів з дати його формування та формується новий з датою початку на 7 днів раніше дати формування.

До 01.02.2022 р. продовжено можливість видачі паперових листків непрцездатності лише в разі:

 • продовження та закриття листків непрацездатності, які були видані до 01.10.2021 р.;
 • спливу строк, уподовж якого лікуючий лікар мав можливість внести зміни до медичного висновку; 
 • виникнення технічних проблем (помилок) під час передачі даних між Електронним реєстром листків непрацездатності та Реєстром медичних висновків.

Зазнав змін і Порядок видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затверджений наказом МОЗ України від 17.06.2021 р. № 1234. Зокрема:

 • уточнено порядок направлення сформованого листка непрацездатності роботодавцю; 
 • визначено механізм формування е-лікарняного за наявності одночасно кількох медичних висновків різної категорії на особу.

Установлено, що листок непрацездатності може мати такі статуси: закритий; готовий до сплати (виданий); помилково сформований; недійсний; оплачений. Сформований листок непрацездатності надсилається страхувальникам, з якими застрахована особа перебуває у трудових відносинах (за основним місцем роботи та за сумісництвом) через кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг ПФУ. 

На підставі даних медичних висновків, які складають один випадок тимчасової непрацездатності, формується листок непрацездатності в порядку черговості створення медичних висновків, кожен наступний із яких створюється як продовження першого та складають один страховий випадок. 

Наказ «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів 
Міністерства охорони здоров’я» від 28.09.2021 р. № 2086

Наказ набрав чинності 01.10.2021 р. 

 

Затверджено Перелік професій, виробництв та організацій,
працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням

Затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням. Зокрема, обов’язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період дії карантину, встановленого КМУ, підлягають працівники:

 • центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
 • місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
 • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності. 

Вищезгадані працівники підлягають обов’язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в разі відсутності абсолютних протипоказань до проведення профілактичних щеплень відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ України від 16.09.2011 р. № 595.

Наказ «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій,
працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням»
від 04.10.2021 р. № 2153

Наказ набуває чинності 08.11.2021 р.


МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Затверджено новий Класифікатор управлінської документації

Класифікатор управлінської документації (КУД) є складовою державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації. Його розроблено з метою уточнення кодів позначення видів управлінських документів у метаданих електронних документів. КУД установлює класифікаційну схему управлінської документації. Він містить класифікацію документів, розроблену для практичного використання під час створення управлінських документів, а саме — під час фіксування інформації в уніфікованих формах (бланках), стандарти яких передбачені ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів».

Наказ «Про затвердження національного класифікатора НК 010:2021
та скасування національного класифікатора ДК 010-98»
від 12.03.2021 р. № 526


Наказ набрав чинності 19.04.2021 р.


ВЕРЕСЕНЬ

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Встановлено нове свято

Указом Президента України встановлено нове свято — День Української Державності, яке відзначатимуть щорічно 28 липня.

Указ «Про День Української Державності» 
від 24.08.2021 р. № 423/2021.

Указ набрав чинності 26.08.2021 р.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Перенесення робочих днів у 2022 р.

Уряд ухвалив розпорядження про перенесення робочих днів у 2022 р. з метою створення сприятливих умов для раціонального використання робочого часу та відзначення святкових днів.

Керівникам підприємств, установ та організацій для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, рекомендовано перенести робочі дні з:

 • понеділка 7 березня — на суботу 12 березня; 
 • понеділка 27 червня — на суботу 2 липня.

Рішення КМУ не призведе до встановлення робочих днів протягом шести днів поспіль, до порушення балансу робочого часу впродовж року, зменшення фонду заробітної плати тощо. 

Розпорядження «Про перенесення робочих днів у 2022 році» 
від 26.08.2021 р. № 1004-р

Розпорядження набрало чинності 26.08.2021 р.

 

Внесено зміни до Порядку № 100

Уряд вніс зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100. Змінено: 

 • порядок врахування в розрахунковому періоді всіх видів премій;
 • перелік виплат, що не враховуються в обчисленні середнього заробітку в усіх випадках його збереження;
 • порядок обчислення середньої зарплати, якщо вона визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування виплат і допомоги.

Роботодавцям слід провести перерахунок середнього заробітку відповідно до внесених змін, якщо вони раніше не враховували премії.

Постанова «Деякі питання обчислення середньої заробітної плати»
 від 01.09.2021 р. № 917

Постанова набула чинності 04.09.2021 р.


 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ДИРЕКТОРАТ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ ТА УМОВ ОПЛАТИ ПРАЦІ

 

Оприлюднено норми тривалості робочого часу на 2022 р.

Мінекономіки оприлюднило розрахунок норми тривалості робочого часу на 2022 р. Повний текст розрахунку можна переглянути за посиланням.

Роз’яснення «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2022 рік» 
від 19.08.2021 р.


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Затверджено методичні рекомендації щодо проведення гендерного аудиту 

Затверджено Методичні рекомендації щодо проведення гендерного аудиту підприємствами, установами та організаціями. Гендерний аудит рекомендується проводити підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності на добровільній основі за ініціативи роботодавця, профспілки або уповноважених представників трудового колективу шляхом обстеження та самооцінювання внутрішніх організаційних процесів, організаційної структури підприємства, установи, організації.

Гендерний аудит дасть змогу визначити механізми:

 • підвищення ефективності управління людськими ресурсами та розвитку потенціалу жінок і чоловіків з урахуванням їхніх ціннісних орієнтирів;
 • забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків у працевлаштуванні, професійному навчанні, зокрема перепідготовці, підвищенні кваліфікації та розвитку кар’єри;
 • забезпечення рівної плати за працю рівної цінності, тобто працю, що потребує однакової кваліфікації, таку саму або схожу роботу в еквівалентних умовах, або працю, що є різною за змістом, але рівноцінною за об’єктивними критеріями (кваліфікацією, інтенсивністю, відповідальністю, умовами праці);
 • умов праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам проводити трудову діяльність на рівній основі, зокрема забезпечення можливостей поєднання трудової діяльності із сімейними обов’язками;
 • створення безпечних для життя і здоров’я жінок і чоловіків умов праці;
 • унеможливлення та захисту від дискримінації, випадків сексуальних домагань, сексизму, мобінгу та інших проявів насильства за ознакою статі на робочому місці та формування нетерпимого ставлення до домашнього насильства;
 • врахування практичних потреб різних груп жінок і чоловіків, які є отримувачами товарів / послуг, що надаються підприємством, установою, організацією;
 • справедливого розподілу фінансових ресурсів;
 • гендерних стереотипів;
 • підвищення обізнаності / удосконалення знань працівників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та застосування гендерних підходів в їхній діяльності.

Наказ «Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо проведення гендерного аудиту підприємствами, установами та організаціями» 

від 09.08.2021 р. № 448

Наказ набрав чинності 09.08.2021 р.


 


МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Змінюються вимоги до робочого часу та тривалості відпочинку водіїв

Наказом затверджено зміни до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.06.2010 р. № 340. 

Наказ «Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України 
від 07 червня 2010 року № 340» 
від 24.06.2021 р. № 337

Наказ набирає чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування 


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Змінено Інструкцію про порядок видачі листків непрацездатності 

Наказом внесено зміни до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455, та Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2021 р. № 1066. 

Зокрема, скасовано норму, яка дозволяла на період карантину у зв’язку із COVID-19 видавати листки непрацездатності на підставі звернення та опитування хворого за допомогою засобів телефонного зв’язку або інтернет-телефонії лікарем, який надає первинну медичну допомогу, з обов’язковим відповідним записом у медичній карті амбулаторного хворого, терміном до п’яти календарних днів.

Вилучено норму, яка робила можливим за допомогою засобів телефонного зв’язку або інтернет-телефонії, засобів телемедичного зв’язку сформувати медичні висновки, на основі яких відкриваються електронні листки непрацездатності.

Тож згідно зі змінами медичні висновки формуватимуть тільки після особистого огляду хворого лікуючим лікарем, про що робиться відповідний запис у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я з обґрунтуванням тимчасової непрацездатності. 

Наказ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України»
від 02.08.2021 р. № 1609

Наказ набрав чинності 07.09.2021 р. 

 

Змінено строк видачі листка непрацездатності

Наказом внесено зміни до п. 3 розділу ІІ Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затвердженого наказом від 17.06.2021 р. № 1234.

Ним було встановлено, що дати відкриття та закриття листка непрацездатності відповідають датам початку періоду дії та закінчення періоду дії медичного висновку, на підставі якого сформований цей листок непрацездатності. До 01.10.2021 р. листок непрацездатності вважається виданим з наступного дня після дати закриття листка непрацездатності.

На підставі даних медичних висновків, що складають один випадок тимчасової непрацездатності, формуються листки непрацездатності у порядку черговості створення медичних висновків, кожен наступний із яких створюється як продовження першого, шляхом додавання наступного порядкового номера після знака «–» до унікального номера першого листка непрацездатності, та, своєю чергою, становлять один страховий випадок.

Наказ «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів
Міністерства охорони здоров’я України» 

від 28.08.2021 р. № 1836

Наказ набрав чинності 31.08.2021 р.


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Затверджено форму одноразової (спеціальної) добровільної декларації

Затверджено форму одноразової (спеціальної) добровільної декларації та порядок її подання. Декларацію розроблено на виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету» від 15.06.2021 р. № 1539-IX.

Наказ «Про затвердження форми одноразової (спеціальної)
добровільної декларації та Порядку її подання»

від 02.08.2021 р. № 439

Наказ набув чинності 01.09.2021 р.

 

Затверджено Узагальнюючі податкові консультації

Затверджено три Узагальнюючі податкові консультації з питань трансфертного ціноутворення та оподаткування доходів нерезидентів:

Накази від 27.08.2021 р. № 478, 
від 27.08.2021 р. № 479,
 від 27.08.2021 р. № 480


ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

Позбавлення премії за невиконання посадової інструкції

Верховний Суд зазначив, що за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: догана або звільнення (частина перша ст. 147 КЗпП). Працівник не може бути позбавлений виробничої премії у зв’язку з неналежним виконанням своїх посадових обов’язків відповідно до посадової інструкції, якщо роботодавець його не ознайомив з нею належним чином.

Постанова від 26.02.2021 р. у справі № 264/4512/18


СЕРПЕНЬ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Перейменовано День захисника України

Згідно зі згаданим Законом у ст. 73 КЗпП назву свята «День захисника України», яке щороку відзначається 14 жовтня, змінено на «День захисників і захисниць України». Як очікується, документ сприятиме гендерно збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців у захисті нашої країни та належному вшануванню воїнів обох статей. Адже багато жінок нарівні з чоловіками беруть участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України.

Закон України «Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України»
від 14.07.2021 р. № 1643-ІХ

Закон набрав чинності 05.08.2021 р.

 

Набули чинності закони про добровільне декларування доходів

З 01.09.2021 р. набули чинності закони України:

Рішення щодо подання декларації кожен громадянин приймає самостійно. 

Закон України від 15.06.2021 р. № 1539-IX,
Закон України
від 15.06.2021 р. № 1542-IX

 

Підписано Закон «Про платіжні послуги»

Закон визначає поняття та загальний порядок виконання платіжних операцій в Україні, встановлює виключний перелік платіжних послуг та порядок їх надання, категорії надавачів платіжних послуг та умови авторизації їх діяльності, визначає загальні засади функціонування платіжних систем в Україні, загальні засади випуску та використання в Україні електронних грошей та цифрових грошей НБУ, установлює права, обов’язки та відповідальність учасників платіжного ринку України, визначає загальний порядок здійснення нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг, порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури. Закон набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування (опубліковано в газеті «Голос України» за 31.07.2021 р. № 143), та вводиться в дію через 12 місяців з дня набрання ним чинності, крім окремих статей, час набрання чинності якими визначено п. 1 «Прикінцеві та перехідні положення».

Закон України «Про платіжні послуги» від 30.06.2021 р. № 1591-IX 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Затверджено Положення про професійний розвиток медпрацівників

Положення визначає основні засади здійснення безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, до яких належать лікарі, провізори, молодші спеціалісти (фахові молодші бакалаври, молодші бакалаври, бакалаври) з медичною освітою. Документ застосовується до молодших спеціалістів (фахових молодших бакалаврів, молодших бакалаврів, бакалаврів) з медичною освітою та провізорів з 01.01.2023 р.

Постанова «Про затвердження Положення про систему
безперервного професійного розвитку медичних
та фармацевтичних працівників»
від 14.07.2021 р. № 725

Постанова набирає чинності 01.01.2022 р.

 

Зміни в наданні відпусток педпрацівникам

Уряд вніс зміни в додаток до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою КМУ від 14.04.1997 р. № 346, доповнивши його новим розділом ІХ.

Тож згідно зі змінами право на відпустку тривалістю 42 к. дн. мають у навчально-методичних (науково-методичних) центрах (кабінетах) професійно-технічної освіти:

 • директор, завідувач, начальник; 
 • завідувач лабораторії, кабінету;
 • заступник директора (завідувача, начальника), діяльність якого безпосередньо пов’язана з організацією навчальної (наукової, методичної) роботи;
 • методист.

Постанова «Про внесення зміни у додаток до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» від 11.08.2021 р. № 839

Постанова набрала чинності 17.08.2021 р.

 

Адаптивний карантин продовжено до 1 жовтня 2021 р.

Урядом прийнято рішення про продовження адаптивного карантину, а також продовження режиму надзвичайної ситуації до 1 жовтня 2021 р. Отже, залишаються чинними положення нормативних актів щодо незастосування штрафних санкцій за окремі порушення податкового законодавства, зокрема з ЄСВ (крім адмінштрафів), продовжуються терміни позовної давності, зберігання документів для перевірок тощо. Відпустки без збереження зарплати на час карантину можуть і надалі надаватися за заявами працівників, в т. ч. з посиланням на цю постанову.

Постанова КМУ «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»
від
11.08.2021 р. № 855

Постанова набрала чинності 14.08.2021 р. 

 

Внесено зміни до Порядку підтвердження наявного трудового стажу за відсутності трудової книжки

Згаданою постановою передбачено, що громадянам, необґрунтовано притягнутим до кримінальної відповідальності, репресованим особам, яких у подальшому було реабілітовано, час тримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі та засланні, а також перебування на примусовому лікуванні зараховується до страхового стажу. Такий період зараховується на підставі виданих уповноваженими органами довідок (документів) про реабілітацію (довідки суду, органів прокуратури чи досудового розслідування про закриття кримінального провадження або довідки суду про прийняття виправдувального вироку). 

Постанова КМУ «Про внесення змін до пункту 12 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній» від 11.08.2021 р. № 829

Постанова набрала чинності 17.08.2021 р. 

 

Запроваджено виплату допомоги на дитину для підготовки до навчального року

Постановою запроваджено виплату одноразової грошової допомоги на дітей із багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року в сумі 2000 гривень на кожну дитину. 

Згідно з п. 3–4 цього Порядку одноразова грошова допомога виплачується багатодітним сім’ям, які станом на 01.08.2021 р. є одержувачами державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Допомога призначається на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої сім’ї, на 01.08.2021 р. віком 6–18 років (включно).

Постанова КМУ «Деякі питання соціальної підтримки багатодітних малозабезпечених сімей» від 04.08.2021 р. № 803

Постанова набрала чинності 06.08.2021 р.

 

Змінено умови іспиту на рівень володіння державною мовою

Уточнено деякі питання проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. А саме внесено зміни до Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, затвердженого постановою КМУ від 14.04.2021 р. № 409.

Зокрема, установлено, що усна та письмова частини іспиту проходять із використанням комп’ютерної техніки. Письмова частина передбачає виконання тестових завдань, а усна — монологічне висловлювання.

Тривалість іспиту для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, не може перевищувати 30 хвилин, а для осіб, які мають намір набути громадянство України, — 150 хвилин.

Постанова КМУ «Деякі питання проведення іспитів на рівень володіння державною мовою» від 04.08.2021 р. № 815 

Постанова набрала чинності 10.08.2021 р. 

 

Зміни в переліку доходів для утримання аліментів

Внесено зміни до Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затвердженого постановою КМУ від 26.02.1993 р. № 146. До п. 8 Переліку додано поліцейських, і відтепер утримання аліментів провадиться з усіх видів грошового забезпечення, що надається їм щомісячно. Відповідно до змін, внесених до п. 12 Переліку, з військовослужбовців, а також поліцейських, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, ДСНС та Державної кримінально-виконавчої служби утримання аліментів не проводиться з одноразової грошової допомоги в разі звільнення з військової служби, служби в Національній поліції та з органів внутрішніх справ, ДСНС та Державної кримінально-виконавчої служби, а також інших видів грошового забезпечення, що не мають постійного характеру.

Постанова від 21.07.2021 р. № 747


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 

З 01.09.2021 р. застосовуються е-лікарняні 

З 01.09.2021 р. всі медичні заклади мають видавати листки непрацездатності в електронній формі. Про те, які нормативні акти у зв’язку з цим ухвалено і про що вони, ми писали в журналі «Заробітна плата» № 7/2021. Також 27.07.2021 р. набрав чинності Порядок видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності.

Накази від 04.06.2021 р. № 1066, від 17.06.2021 р. № 1234


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

 

Затверджено Порядок перевірки рівня володіння державною мовою

Згаданий Порядок визначає механізм перевірки рівня володіння державною мовою та єдині вимоги до процедури проведення іспитів з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (далі — Закон).

Згідно з Порядком особи, визначені п. 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13 частини першої ст. 9 Закону, та особи, які мають намір набути громадянство України (частина перша ст. 7 Закону), проходять процедуру визначення рівня володіння державною мовою, за результатами якої видається державний сертифікат про рівень володіння державною мовою.

За результатами визначення рівня володіння державною мовою встановлюються такі рівні володіння державною мовою: початковий рівень першого ступеня, початковий рівень другого ступеня, середній рівень першого ступеня, середній рівень другого ступеня, рівень вільного володіння першого ступеня та рівень вільного володіння другого ступеня. Особа, що проходила процедуру визначення рівня володіння державною мовою, може робити це повторно необмежену кількість разів, але не частіше одного разу на чотири місяці.

Рішення «Про затвердження Порядку перевірки рівня володіння державною мовою, єдиних вимог до процедури проведення іспитів та критеріїв оцінювання» від 13.05.2021 р. № 20 

Рішення набуло чинності 23.07.2021 р.


ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ
»

 

Прийнято новий стандарт уніфікованої системи документації

Відповідно до п. 2 частини другої ст. 11 Закону України «Про стандартизацію», розпорядження КМУ «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» від 26.11.2014 р. № 1163:

 • ухвалено національні стандарти: ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» та ДСТУ 9031:2020 «Правила публікування інформації архівних документів», які набули чинності 01.09.2021 р.; 
 • з 01.09.2021 р. скасовано чинність ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів».

  Наказ «Про прийняття та скасування національних стандартів»
  від 01.07.2020 р. № 144

   

ЛИПЕНЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


Порядок надання відпустки при народженні дитини

Ухвалено Порядок, який визначає умови надання одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини відповідно до ст. 19-1 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР.

Нагадаємо, що одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів надається таким працівникам:

 • чоловіку, дружина якого народила дитину;
 • батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови, що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;
 • бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

Можливість надання згаданої відпустки з’явилася із 09.05.2021 р., коли набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною» від 15.04.2021 р. № 1401-IX. 

Постанова «Про затвердження Порядку надання відпустки при народженні дитини»
від 07.07.2021 р. № 693

Постанова набула чинності 10.07.2021 р.

 

Нова редакція Порядку надання допомоги по частковому безробіттю

У новій редакції викладено Порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайної ситуації, встановлених Кабінетом Міністрів України, затверджений постановою КМУ від 22.04.2020 р. № 306.

Постанова «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2018 р. № 792 і від 22 квітня 2020 р. № 306» від 16.06.2021 р. № 635

Постанова набрала чинності 23.06.2021 р.


 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

 

Підвищено рівень пенсійного забезпечення громадянам, які постраждали внаслідок ЧАЕС

Згідно зі змінами з 01.07.2021 р. в усіх випадках розміри пенсії по інвалідності, що настала у зв’язку із каліцтвом чи захворюванням унаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими:

 • для I групи інвалідності — 6000 грн;
 • для II групи інвалідності — 4800 грн;
 • для III групи інвалідності — 3700 грн;
 • для дітей з інвалідністю — 3700 грн.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб» від 29.06.2021 р. № 1584-IX

Закон набере чинності 01.01.2022 р. (окрім наведених вище норм і п. 2 розділу ІІ цього Закону).


 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ


Затверджено типові форми договорів про надомну та дистанційну роботу

Згаданим наказом затверджено:

 • Типову форму трудового договору про надомну роботу;
 • Типову форму трудового договору про дистанційну роботу.

Форми договорів див. тут.

Наказ «Про затвердження типових форм трудових договорів про надомну та дистанційну роботу»
від 05.05.2021 р. № 913-21

Наказ набрав чинності 16.07.2021 р.


 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

 

Змінено додаток 4ДФ Єдиного звіту

У новій редакції викладено додаток 4ДФ Єдиного звіту та внесено зміни до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2020 р. № 773). Додаток 4ДФ доповнено новим розділом ІІІ «Розгорнута інформація про бюджетні гранти». У ньому відображається інформація стосовно осіб, по яких у розділі I наявні відомості з ознакою доходу «Дохід у вигляді бюджетного гранту» (201), «Дохід у вигляді бюджетного гранту, використаний за нецільовим призначенням» (202), «Дохід у вигляді бюджетного гранту, що повертається платником податку» (203).

Наказ «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України
від 13 січня 2015 року № 4» від 19.05.2021 р. № 278

 

Затверджено порядок обліку доходів і витрат фізичними особами — підприємцями

Відповідно до п. 177.10 ПКУ фізичні особи — підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести облік доходів і витрат. На виконання цієї норми Мінфіном затверджено Порядок ведення типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами — підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність. На підставі первинних документів за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід / понесено витрати, здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати.

Наказ «Про затвердження типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат
фізичними особами — підприємцями і фізичними особами,
які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення» від 13.05.2021 р. № 261


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 

Затверджено Порядок видачі (формування) листків непрацездатності

Відповідно до згаданого Порядку до обов’язкових реквізитів листків непрацездатності (далі — ЛН) як електронного документа віднесено єдиний реєстраційний номер ЛН, спеціально призначений для таких цілей кваліфікований електронний підпис (електронна печатка), відомості запису про тимчасову непрацездатність: про тимчасово непрацездатну особу, про випадок тимчасової непрацездатності.

Вони формуються в Реєстрі на підставі медичного висновку (медичних висновків) у разі ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Дати відкриття та закриття ЛН відповідають датам початку періоду дії та закінчення періоду дії медичного висновку, на підставі якого сформований цей ЛН. Він вважається виданим з наступного дня після дати закриття ЛН.

Період тимчасової непрацездатності у ЛН можуть скоротити на підставі надходження даних:

 1. з електронної системи охорони здоров’я про:
 • новий медичний висновок у межах випадку тимчасової непрацездатності;
 • медичний висновок з відміткою про новий випадок тимчасової непрацездатності в межах однієї категорії медичних висновків або медичного висновку за іншою категорією, в т. ч. у разі надходження таких медичних висновків в один день;
 1. від централізованого банку даних з проблем інвалідності про встановлення медико-соціальною експертною комісією групи інвалідності (зміни групи інвалідності, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності). У такому випадку період дії ЛН скорочують датою винесення відповідного рішення медико-соціальною експертною комісією.

Листок непрацездатності з причиною непрацездатності «Вагітність та пологи» вважають виданим з дати відкриття ЛН.

Наказ «Про затвердження Порядку видачі (формування) листків непрацездатності
в Електронному реєстрі листків непрацездатності» від 17.06.2021 р. № 1234

Наказ набув чинності 20.07.2021 р.

 


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 

Нова статистична звітність з праці

Держстат затвердив оновлені форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці». Нова місячна форма статзвітності з праці подається вперше за січень 2022 р., а квартальна — за І квартал 2022 р. 

Ці форми статзвітності поширюються на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб відповідно до затвердженої методології. Водночас з 01.02.2022 р. втратять чинність накази Держстату від 17.06.2020 р. № 178 та № 179, якими затверджено форми № 1-ПВ (квартальна) та № 1-ПВ (місячна)

Наказ «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна)
«Звіт із праці» та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» від 25.06.2021 р. № 135


ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ


Порядок подання скан-копій трудових книжок

Затверджено Порядок подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи — підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі. Його розроблено відповідно до п. 4 постанови КМУ «Про запровадження обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи — підприємця, фізичної особи, що забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі» від 27.11.2019 р. № 1084 з метою визначення механізму подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи — підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі. 

Постанова «Про затвердження Порядку подання відомостей про трудову діяльність працівника,
фізичної особи — підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно,
в електронній формі»
від 12.03.2021 р. № 11-1

Постанова набула чинності 23.07.2021 р. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

 

Схвалено кваліфікаційні вимоги до працівників колекторських компаній

Згаданим Положенням встановлені вимоги до ділової репутації та професійної придатності працівників колекторських компаній. Такі компанії будуть зобов’язані перевіряти та контролювати, чи відповідають їхні працівники визначеним вимогам.

Постанова «Про затвердження Положення про кваліфікаційні вимоги
до працівників колекторських компаній» від 09.07.2021 р. № 77

Постанова набрала чинності 14.07.2021 р.


ЧЕРВЕНЬ


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Врегульовано питання віднесення посад в органах місцевого самоврядування до відповідних категорій

Розпорядженням врегулювання питання віднесення посад в органах місцевого самоврядування до певних категорій посад. Згідно з цим документом віднесено посади:

 • керівника сектору сільської, селищної ради — до шостої категорії посад в органах місцевого самоврядування;
 • заступника керівника управління, відділу, заступника керівника управління — керівника відділу сільської, селищної ради — до шостої категорії посад в органах місцевого самоврядування;
 • керівника відділу, сектору у складі управління сільської, селищної ради — до шостої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

Раніше ст. 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III вищевказані посади не були віднесені до жодної із семи категорій посад в органах місцевого самоврядування.

Розпорядження «Про віднесення посад в органах місцевого самоврядування
до відповідних категорій посад в органах місцевого самоврядування» від 26.05.2021 р. № 523-р

Розпорядження набрало чинності 26.05.2021 р.

 


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Закон про одноразове добровільне декларування доходів

Верховною Радою України 15.06.2021 р. ухвалено Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету». Закон має застосовуватися з 01.09.2021 р.
 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Нормативна база щодо е-лікарняного

Наказом затверджено:

 • Порядок формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я.

Цей Порядок визначає механізм формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я суб’єктами господарювання, визначеними у п. 2 розділу I цього Порядку, перелік відомостей, що вносяться до Реєстру та права доступу до них. Він є обов’язковим для закладів охорони здоров’я та ФОП, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та проводять експертизу з тимчасової втрати працездатності. Формують медичні висновки в Реєстрі лікуючі лікарі суб’єктів господарювання.

Не мають право на формування медичних висновків у Реєстрі:

 • лікарі центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій переливання крові, закладів судово-медичної експертизи, бальнеологічних лікарень, грязелікарень, косметологічних і курортних поліклінік;
 • лікуючі лікарі суб’єктів господарювання всіх форм власності в разі косметологічних втручань без медичних показань.
 • Порядок здійснення Фондом соціального страхування України перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності.

Цей Порядок визначає процедуру перевірок Фондом соціального страхування України обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам на підставі інформації з Електронного реєстру листків непрацездатності відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 9 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV, перевірки обґрунтованості формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров’я та встановлює єдину процедуру контролю за дотриманням вимог щодо формування (видачі) листків непрацездатності.

Перевірка листків непрацездатності може проводитися:

 • безперервно шляхом автоматизованого моніторингу даних із використанням ризик-орієнтованої єдиної інформаційно-аналітичної системи Фонду соціального страхування України на підставі відомостей з Електронного реєстру листків непрацездатності;
 • за рішенням органу Фонду шляхом проведення перевірки уповноваженим працівником та/або уповноваженим лікарем і на підставах:
 • звернення страхувальника (роботодавця), комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації;
 • звернення застрахованої особи щодо обґрунтованості виданого їй/йому листка непрацездатності;
 • виявлення невідповідностей у відомостях, що містяться в Електронному реєстрі листків непрацездатності;
 • повідомлення від НСЗУ про виявлення невідповідностей та/або застережень до даних, що містяться в медичному висновку про тимчасову непрацездатність за результатом заходів із верифікації даних ЕСОЗ;
 • звернення уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;
 • запитів правоохоронних органів та рішень суду.
 • Інструкцію по роботі з медичними висновками про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та листками непрацездатності на період дії перехідної моделі.

Ця Інструкція є обов’язковою для закладів охорони здоров’я та ФОП, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та проводять експертизу з тимчасової непрацездатності.

Під час періоду дії впровадження перехідної моделі медичних висновків у Реєстрі лікуючі лікарі суб’єктів господарювання, які проводять експертизу з тимчасової непрацездатності, мають керуватися вимогами цієї Інструкції.

 • Порядок організації експертизи тимчасової втрати працездатності.

Внесено зміни до Положення про експертизу тимчасової непрацездатності від 09.04.2008 р. № 189. Зокрема, тепер воно матиме назву «Порядок організації експертизи тимчасової втрати працездатності».

Встановлено, що за умови наявності технічної можливості щодо функціонування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров’я для закладів охорони здоров’я та ФОП, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та проводять експертизу з тимчасової втрати працездатності, формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я відповідно до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, є обов’язковим:

 • з 04.06.2021 р. — на період дії перехідної моделі роботи з медичними висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та листками непрацездатності, виданими за формою, затвердженою наказом № 532/274/136-ос/1406, що чинний до 31.08.2021 р., для закладів охорони здоров’я, які підключені до електронної системи охорони здоров’я;
 • з 01.09.2021 р. — для всіх закладів охорони здоров’я.

Наказ «Деякі питання формування медичних висновків
про тимчасову непрацездатність
та проведення їхньої перевірки»

від 01.06.2021 р. № 1066

Наказ набув чинності 04.06.2021 р.


 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Оподаткування доходів резидентів від ліквідації іноземної юрособи

Затверджено Узагальнюючу податкову консультацію щодо оподаткування доходів фізичних осіб, одержаних від ліквідації (припинення) іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи. Надано роз’яснення з 12-ти питань на цю тему.

Наказ «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації
щодо оподаткування доходів фізичних осіб, одержаних від ліквідації (припинення)
іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи»
від 14.05.2021 р. № 265МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Нова форма повідомлення про зупинення (скорочення) виробництва

Затверджено нову форму повідомлення про можливе зупинення (скорочення) виробництва для отримання допомоги по частковому безробіттю. Її подання передбачено ст. 47 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI і п. 7 Порядку надання допомоги по частковому безробіттю, затвердженому постановою КМУ від 03.02.2021 р. № 74.

Повідомлення подають роботодавці незалежно від форми власності, організаційно-правової форми та підпорядкування, діяльність яких пов’язана з виробництвом продукції, міським, районним і міськрайонним центрам зайнятості та філіям регіональних центрів зайнятості за місцем провадження господарської діяльності не пізніше дати початку зупинення (скорочення) виробництва.

Наказ «Про затвердження форми повідомлення про можливе зупинення (скорочення) виробництва»
від 23.04.2021 р. № 858

Наказ набрав чинності 28.05.2021 р.


НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВЕ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

 

Нові правила етичної поведінки для держслужбовців

Наказом внесені зміни до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що з цими Загальними правилами особа ознайомлюється під час прийняття на держслужбу або на службу в органи місцевого самоврядування. Відмітку про таке ознайомлення додають до особової справи держслужбовця чи посадової особи органів місцевого самоврядування.

В оновлених правилах передбачено, що держслужбовці та посадові особи органів місцевого самоврядування під час виконання своїх посадових обов’язків повинні проявляти стриманість у разі критики чи образ з боку громадян, зауважувати щодо неприйнятності такої поведінки та необхідності дотримання норм ввічливого спілкування.

Наказ «Про внесення змін до Загальних правил етичної поведінки державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування
»
від 28.04.2021 р. № 72-21

Наказ набрав чинності 04.06.2021 р.НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Обов’язкові вимоги до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в держорганах

Наказом установлена мінімальна штатна чисельність уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції у держоргані з розрахунку:

 • до 50 штатних одиниць — уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції призначається на утворену у штатному розписі окрему посаду або визначається з числа працівників державного органу;
 • від 50 до 200 штатних одиниць — призначається уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції;
 • від 200 до 400 штатних одиниць — утворюється уповноважений підрозділ зі штатною чисельністю не менше як дві одиниці;
 • від 400 до 600 штатних одиниць — утворюється уповноважений підрозділ зі штатною чисельністю не менше як три одиниці;
 • від 600 до 800 штатних одиниць — утворюється уповноважений підрозділ зі штатною чисельністю не менше як чотири одиниці;
 • від 800 штатних одиниць — утворюється уповноважений підрозділ зі штатною чисельністю не менше як п’ять одиниць.

Наказ «Про встановлення обов’язкових вимог до мінімальної штатної чисельності
уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах»
від 26.04.2021 р. № 240/21

Наказ набрав чинності 28.05.2021 р.


 

ТРАВЕНЬ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Новий вид соціальної відпустки

Законом внесено низку змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною. Одне з головних нововведень — запровадження нового виду відпустки: одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини, що може надаватися чоловікові, дружина якого народила дитину, або батькові дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови, що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Закон набув чинності 09.05.2021 р. Коментар до змін — за посиланням.

Закон України від 15.04.2021 р. № 1401-IX

Зміни в обліку військовозобов’язаних  

Законом внесено зміни до 43 законодавчих актів щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку. Зокрема, запроваджується новий вид військової служби — військова служба за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, а також передбачено зміни у військовому обліку. Закон набув чинності 23.04.2021 р. Коментар до змін — за посиланням.

Закон України від 30.03.2021 р. № 1357-IX


Посилено відповідальність за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки 

Відповідно до зміненої ст. 175 КУпАП порушення встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки, а також використання протипожежної, аварійно-рятувальної або іншої спеціальної техніки або засобів протипожежного захисту не за призначенням тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 100 до 200 нмдг (від 1700 до 3400 грн) і на посадових осіб та фізичних осіб — підприємців — від 200 до 300 нмдг (від 3400 до 5100 грн).

Нова ст. 185-14 КУпАП за створення перешкод у діяльності уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, пов’язаній з проведенням перевірок, передбачає накладення штрафу в розмірі від 100 до 200 нмдг (від 1700 до 3400 грн). Те саме діяння, вчинене повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, — від 200 до 300 нмдг (від 3400 до 5100 грн).

Закони України від 30.03.2021 р. № 1366-IX та від 30.03.2021 р. № 1367-IX

 

Реструктуризація іпотечних боргів у валюті 

Верховною Радою України 13.04.2021 р. ухвалено низку законів, покликаних захистити позичальників, які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, але не змогли своєчасно здійснювати платежі за цими кредитами, серед іншого, через збройну агресію проти України. З огляду на це, Законом № 1383 внесено такі зміни до ПКУ:

 • додано новий вид безнадійної заборгованості — заборгованість фізичної особи, яка залишилася непогашеною перед іпотекодержателем після здійснення звернення стягнення на предмет іпотеки на визначеним умовах (пп. 14.1.11);
 • не є додатковим благом сума знижки звичайної ціни (вартості) при продажу (відчуженні) на користь платника податків житлової нерухомості, набутої у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно за договорами іпотеки, що забезпечує кредит, наданий в іноземній валюті (пп. 164.2.17);
 • не включається до оподатковуваного доходу:

основна сума боргу (кредиту) платника податку за іпотечним кредитом в іноземній валюті, забезпеченим іпотекою житлової нерухомості, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності (пп. 165.1.55);

суми, на які зменшено (прощено) борг фізичної особи шляхом проведення реструктуризації зобов’язань, передбачених кредитним договором, відповідно до якого кредитором було надано позичальнику — фізичній особі кредит в іноземній валюті, якщо така реструктуризація здійснена відповідно до порядку та на умовах, встановлених розділом IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування» або п. 5 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу України з процедур банкрутства;

операції з відчуження житлової нерухомості банками в порядку звернення стягнення за договорами іпотеки, що забезпечують кредит, наданий в іноземній валюті, дають право на пільгову ставку ПДФО за п. 172.2 ПКУ.

Закон України від 13.04.2021 р. № 1383-IX  


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Зміни в порядку компенсації за затримку виплати доходів

Внесено зміни до Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159. До об’єктів нарахування компенсації віднесено такі доходи:

 • сума індексації грошових доходів громадян;
 • суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
 • суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника.

Надалі нараховується компенсація за затримку виплати:

 • зарплати;
 • стипендії;
 • соціальних виплат;
 • пенсії або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством).

Постанова від 14.04.2021 р. № 355 

 


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Внесено зміни до Випуску 78 «Охорона здоров’я»

Наказом внесено зміни до Випуску 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 р. № 117. Зокрема, Випуск 78 «Охорона здоров’я» доповнено новими посадами та кваліфікаційними характеристиками до них, а саме посадами «Лікар-гематолог-онколог дитячий», «Лікар-хірург-дерматолог», «Лікар-хірург щелепно-лицевий». Детальніше зі змінами можна ознайомитися на сайті МОЗ

Наказ «Про затвердження Змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» від 23.04.2021 р. № 799


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Куди сплачувати ПДФО

Розглянуто питання щодо порядку сплати юридичною особою ПДФО до бюджету. Платник податків запитує, до бюджету якої територіальної громади сплачується (перераховується) ПДФО податковим агентом, якщо підприємство фактично розташоване на землях сільської ради, але юридична (та фактичне місцезнаходження) адреса міста. Роз’яснюється, що ПДФО сплачується юридичною особою за місцезнаходженням земельної ділянки у випадках, визначених пп. 168.4.9 ПКУ. Разом з тим «сплата податку на доходи фізичних осіб нараховується юридичною особою на заробітну плату працівника у порядку, визначеному ст. 168 Кодексу».

Давно настав час внести ясність у це питання. І посприяти цьому має проєкт Закону України «Про внесення змін до статей 14 та 168 Податкового кодексу України щодо зарахування податку з доходів фізичних осіб по місцю знаходження виробничих підрозділів» від 07.09.2020 р. № 4062. Ним пропонується уточнити пп. 168.4.2 ПКУ, а саме що сплата податку має здійснюватися за місцезнаходженням, у т. ч., виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень тощо). Але за інформацією сайту Верховної Ради України, його лише включено до порядку денного.

Додамо, то ДПСУ в Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗІР) у підкатегорії 103.7 роз’яснює ще такі питання.

«Запитання: до якого бюджету повинен сплачувати ПДФО суб’єкт господарювання (СГ), який не має відокремлених структурних підрозділів, а має власні або орендовані приміщення (будівлі) в різних регіонах України або/та районах міста, де працюють наймані працівники такого СГ?

Відповідь: податок на доходи фізичних осіб підлягає сплаті до відповідного місцевого бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) власних або орендованих приміщень (будівель) в різних регіонах України, в яких працюють наймані працівники такого суб’єкта господарювання, незважаючи на відсутність у такого суб’єкта господарювання відокремлених структурних підрозділів».

«Запитання: до якого бюджету повинен сплачувати ПДФО великий платник податків, який не має відокремлених структурних підрозділів, а має власні або орендовані приміщення (будівлі) в різних регіонах України або/та районах міста, де працюють наймані працівники такого платника?

Відповідь: якщо платник податку, який перебуває на обліку в міжрегіональному управлінні ДПС (основне місце обліку), має об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, що розташовані на територіях адміністративно-територіальних одиниць, відмінних від основного місця обліку, зокрема власні та/або орендовані приміщення, в яких працюють та отримують заробітну плату наймані працівники, то такий платник податку зобов’язаний стати на облік за місцем розташування таких об’єктів (неосновне місце обліку) у відповідних головних управліннях ДПС в областях, м. Києві шляхом подання заяви про взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку за формою № 17-ОПП, яка може бути подана як до контролюючого органу за неосновним місцем обліку, так і до контролюючого органу за основним місцем обліку, та перераховувати податок на доходи фізичних осіб із доходів у вигляді заробітної плати до відповідного бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) таких приміщень (неосновне місце обліку) на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби».

Індивідуальна податкова консультація від 24.03.2021 р. № 1136/ІПК/99-00-04-03-03-06

 

Відмова товариства від офісу та зміна адреси місцезнаходження 

Роз’яснюється, які наслідки матиме ситуація, коли товариство на період дії карантину відмовилось від оренди офісного приміщення та змінило місцезнаходження на адресу проживання директора товариства. Зокрема, чи будуть такі відносини для товариства вважатися безоплатним отриманням послуг у розумінні пп. «б» пп. 14.1.13 ПКУ і чи виникає обов’язок сплати ПДФО.

Роз’яснення об’ємне за змістом, але радимо ознайомитися з ним повністю. Для тих, у кого обмаль часу, коротко викладемо його зміст: 

 • укласти договір оренди квартири доведеться й у випадку, коли у квартирі продовжує проживати засновник і там же розташований офіс юридичної особи;
 • положеннями ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на суму безоплатно отриманих від фізичної особи послуг (без висування вимоги щодо компенсації їх вартості). Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату;
 • з питання формування в бухгалтерському обліку доходу за операцією з отримання послуг у вигляді безоплатного використання підприємством власної квартири директора доцільно звернутися до Міністерства фінансів України;
 • об’єкт оподаткування ПДФО визначається, виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди. Мінімальна сума орендного платежу визначається за методикою, що затверджується КМУ.

Індивідуальна податкова консультація
від 19.03.2021 р. № 1074/ІПК/99-00-04-03-03-06

 

Документи про відрядження не можуть надаватися в електронній формі

Роз’яснюється, що складання та надання платником податку «авансового» Звіту в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису не передбачено. Такий Звіт подається у паперовому вигляді. 

Індивідуальна податкова консультація
від 14.04.2021 р. № 1536/ІПК/99-00-04-03-03-06
 


МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ 
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Виключення із розрахункового періоду часу простою залежить від його оплати

У листі від 04.08.2020 р. № 3511-06/48200-07 (див. журнал «Заробітна плата» № 3/2021, с. 88) Мінекономіки роз’яснило порядок врахування часу простою під час оплати часу відпустки. На той час абзац шостий п. 2 Порядку № 100 передбачав, що час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду. Тож Мінекономіки роз’яснило, що до такого часу належить, зокрема, час простою не з вини працівника, який оплачений частково. Тобто якщо час простою оплачений менше ніж середній заробіток працівника, то цей період виключається із розрахункового періоду. 

З 12.12.2020 р. до абзацу шостого п. 2 Порядку № 100 внесено зміни і встановлено, що з розрахункового періоду виключається тільки час, коли працівники не працювали відповідно до законодавства, згадку про інші поважні причини виключено. Тож внесені зміни на порядок врахування часу простою не впливають. І підтвердження цьому ми знаходимо в листі Мінекономіки від 08.02.2021 р. № 4708-06/7891-09.

Слід розуміти, що якщо час простою оплачено за середнім заробітком, то час простою не виключається із розрахункового періоду (хоча середній заробіток — це також одна з форм його часткової оплати). Такий висновок випливає з абзацу четвертого п. 3 Порядку № 100. У ньому визначено (як до так і після 12.12.2020 р.), що при обчисленні середньої зарплати для оплати за час відпусток або компенсації за невикористані відпустки, до фактичного заробітку включаються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження, вимушеного прогулу тощо) та допомога по тимчасовій непрацездатності. І хоча час простою важко поставити в один ряд з «відпусткою, виконанням державних і громадських обов’язків, службовим відрядженням, вимушеним прогулом тощо», однак факт збереження середнього заробітку є аргументом, що дозволяє враховувати оплату простою за середнім заробітком та час такого простою під час оплати часу відпусток. 

Лист від 08.02.2021 р. № 4708-06/7891-09

 

Розрахунок відпускних у разі роботи в режимі неповного робочого дня

Мінекономіки вкотре роз’яснює, що якщо працівник з не залежних від нього причин працював у режимі неповного робочого тижня, то в разі обчислення середньої зарплати з розрахункового періоду виключають робочі дні, протягом яких працівник не працював у зв’язку з переведенням на роботу на умовах неповного робочого тижня. Якщо ж працівник за власним бажанням працює в режимі неповного робочого тижня, ці дні не виключаються. 

Лист від 01.04.2021 р. № 4711-06/19889-07 

 

Виключення простою й роботи неповний робочий час із розрахункового періоду

У листі від 08.02.2021 р. № 4708-06/7891-09 Мінекономіки роз’яснило, що якщо простій запроваджено на певний період, який включає і вихідні дні, то під час обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток необхідно виключити весь період простою, з урахуванням вихідних днів. Йдеться про абзац шостий п. 2 Порядку № 100, яким передбачено, що час, протягом якого працівник згідно із законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

Тож за аналогією стало цікаво: якщо працівник працює неповний робочий час, зокрема один день на тиждень, то з розрахункового періоду виключати тільки робочі дні, коли працівник не працює, чи календарні? 

Наприклад, якщо за 5-денного робочого тижня працівник працює лише по середах, то з розрахункового періоду виключати четвер – вівторок чи понеділок, вівторок, четвер і п’ятницю? 

У листі від 05.04.2021 р. № 4711-06/20683-09 Мінекономіки роз’яснило, що з розрахункового періоду слід виключати тільки робочі дні, коли працівник працює з ініціативи роботодавця в режимі неповного робочого тижня (у наведеному прикладі — понеділок, вівторок, четвер і п’ятницю), тому що відпустки надаються в календарних днях. При цьому Мінекономіки нагадує, що якщо працівник за власним бажанням працює неповний робочий тиждень, то з розрахункового періоду дні, коли він не працює, не виключаються. 

Отже, зверніть увагу: 

 • якщо простій запроваджено на певний період, який включає і вихідні дні, то під час обчислення середньої зарплати для оплати часу відпусток необхідно виключити весь період простою, з урахуванням вихідних днів;
 • якщо працівник на підставі ст. 56 КЗпП працює неповний робочий тиждень за ініціативою роботодавця, то час, коли він не працює в робочі дні, виключається з розрахункового періоду; вихідні дні не виключаємо, тому що відпустки надають у календарних днях;
 • якщо працівник на підставі ст. 56 КЗпП працює неповний робочий тиждень за власною ініціативою, то час, коли він не працює в робочі дні, не виключається з розрахункового періоду.

Лист від 05.04.2021 р № 4711-06/20683-09

 

Виплата авансу під час простою

На думку Мінекономіки, оплата простоїв не з вини працівників має здійснюватися у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця для виплати зарплати. При цьому мінімальний розмір оплати за першу половину місяця простою має визначатися на підставі табеля обліку робочого часу, який заповнюється за звітний місяць (з 1 по 15 число), з урахуванням умов оплати праці, встановлених на період простою.

Лист від 02.04.2021 р. № 4711-06/20380-07

 

Виплата авансу працівникам, які проходять військову службу

На думку Мінекономіки, середня заробітна плата працівникам, які проходять військову службу за контрактом, має виплачуватися у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. А мінімальний розмір оплати за першу половину місяця має визначатися на підставі табеля обліку робочого часу, який заповнюється за звітний місяць (з 1 по 15 число), виходячи з розміру середньоденної заробітної плати, розрахованої з урахуванням положень Порядку № 100. Як зазвичай, у кінці листа Мінекономіки робить застереження, що «листи міністерств не є нормативно-правовими актами та мають інформаційно-рекомендаційний характер». 

Почнімо з того, що п. 2 постанови КМУ від 08.02.1995 р. № 100 встановлено, що «роз’яснення з питань обчислення середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження надаються Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства». Хоча лист і носить інформаційно-рекомендаційний характер, проте він дає змогу зрозуміти, «що автор хотів цим сказати». У схожих випадках підприємство або діятиме за аналогією, або звертатиметься за роз’ясненнями далі, або розробить якийсь свій варіант дій. 

У ст. 115 КЗпП і ст. 24 Закону про оплату праці вказано, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. І не уточнюється, яка саме зарплата: за відпрацьований час чи за час простою, за час виконання громадських обов’язків чи за час відрядження тощо. 

Тому запитання, скільки разів на місяць виплачувати зарплату працівникам, які проходять військову службу, не мало б виникати. Але воно виникає. Чому? Тому що розмір «авансу» визначається «колективним договором або нормативним актом роботодавця, але не менше оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника». А в таких працівників немає фактично відпрацьованого часу… 

Отже, середній заробіток можна виплачувати один раз! Але чому ми не звертаємо уваги на першу частину цієї норми: «розмір «авансу» визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, але не менше…»? Тобто в колективному договорі або іншому локальному акті має бути прописано, як діяти, якщо у працівника немає фактично відпрацьованого часу з якихось причин. І якщо в нас є середньоденна зарплата, то чому ми не можемо прописати механізм визначення «авансу» за 15 днів місяця? 

Лист від 02.04.2021 р. № 4711-06/20369-07 


КВІТЕНЬ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Як отримати 8000 грн: оприлюднено Закон

На сайті Верховної Ради України оприлюднено Закон України «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 30.03.2021 р. № 1358-IX (далі — Закон № 1358). Урядовий порядок на його виконання ще не затверджено.

Допомога надаватиметься застрахованим особам за їх зверненням. Сума допомоги — 8000 грн від держави + сума, визначена органами місцевого самоврядування.

Право на допомогу має особа, яка є найманим працівником суб’єкта господарювання, або є підприємцем, основний вид економічної діяльності яких заявлений першим у відомостях з ЄДРПОУ станом на останній день місяця, який передує місяцю, в якому подається звернення на отримання допомоги, та відповідає видам, визначеним у Переліку видів економічної діяльності, який має бути затверджено КМУ.

Умови, коли не надаватиметься допомога, визначені у частині другій ст. 2 Закону № 1358. Серед іншого, допомога не надається найманим працівникам, які на дату звернення працюють у суб’єкта господарювання, що не нарахував єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за всі місяці відповідного кварталу, а саме:

 • четвертого кварталу 2020 р., якщо додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), запроваджені у лютому − травні 2021 р.;
 • першого кварталу 2021 р., якщо додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), запроваджені у червні − серпні 2021 р. і т. д.

Надання допомоги застрахованим особам здійснюється на підставі заяви застрахованої особи, поданої нею в електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Застрахована особа має право звернутися із заявою про надання допомоги застрахованим особам протягом 30 днів із дня запровадження на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (абзац другий частини першої ст. 3 Закону № 1358). Застраховані особи несуть відповідальність за достовірність інформації, наданої для отримання допомоги, передбаченої Законом № 1358.

Закон № 1358 набрав чинності 09.04.2021 р. Перебіг строку, визначеного абзацом другим частини першої ст. 3 цього Закону, для звернення за виплатою допомоги застрахованим особам у зв’язку із додатковими обмежувальними протиепідемічними заходами, пов’язаними із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), запровадженими у лютому − березні 2021 р., починається через 10 днів з дня набрання чинності цим Законом.

Роботодавцям не потрібно відображати суми допомоги в Єдиному звіті. Вони не є ні одержувачами допомоги, ні посередниками. Всі питання працівники мають вирішувати самостійно.

Закон України від 30.03.2021 р. № 1358-IX

 

Зміни в проведенні перевірок Держпраці

У газеті «Голос України» від 27.03.2021 р. № 57/2021 оприлюднено текст Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірному тиску на суб’єктів господарювання» від 04.03.2021 р. № 1320-IX. Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

Внесено зміни до ст. 265 КЗпП. Встановлено, що перевірки з питань дотримання трудового законодавства (державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю) мають проводити не тільки «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю» (Держпраці. — Прим. ред.), а і його територіальні органи.

Органи місцевого самоврядування мають право здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад (частина друга ст. 265 КЗпП). Схожу норму містила і частина друга ст. 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (далі — Закон № 280), але тепер у ній зробили застереження. Органи місцевого самоврядування під час здійснення повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення можуть проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади, але крім тих (перевірок), які не належать до заходів державного нагляду (контролю). А відповідно до нової редакції частини третьої ст. 18 Закону № 280 органи місцевого самоврядування вже не можуть під час здійснення повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, а лише виступати з ініціативою щодо здійснення державної перевірки в таких суб’єктів господарювання. Відповідні зміни внесено й до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V (далі — Закон № 877).

Розширено обов’язки суб’єкта господарювання. Статтю 11 Закону № 877 доповнено нормою, що суб’єкти господарювання не повинні створювати перешкоди органам державного нагляду (контролю) чи їх посадовим особам під час здійснення ними заходів державного нагляду (контролю), за умови, що зазначені заходи проводяться такими особами відповідно до вимог закону. Якщо таке стається, то в акті перевірки має обов’язково зазначатися опис дій чи бездіяльності, що призвели до створення таких перешкод, з посиланням на відповідні норми закону (нові доповнення у частині шостій ст. 7). Відтепер відповідно до ст. 188-6 КУпАП за невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, або його територіальних органів щодо усунення порушень законодавства про працю, зайнятість населення та загальнообов’язкове державне соціальне страхування або недопущення посадових осіб цих органів до здійснення заходів державного нагляду (контролю), підстави яких визначені законом, передбачено накладення адмінштрафу на посадових осіб (підприємців не згадано. — Прим. ред.) у розмірі від 50 до 100 нмдг, або від 850 до 1700 грн.

Відповідно до нового п. 20 частини першої ст. 5 Закону України «Про судовий збір» від 08.07.2011 р. № 3674-VI органи Держпраці звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях.  

Закон України від 04.03.2021 р. № 1320-IX


 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


Новий перелік населених пунктів, яким надано статус гірських

У новій редакції викладено перелік населених пунктів, яким відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» від 15.02.1995 р. № 56/95-ВР надається статус гірських. Нагадаємо, що громадянам, які проживають на території таких населених пунктів, надаються певні пільги. Наприклад, розмір державних пенсій, стипендій, державної матеріальної допомоги для громадян, які одержали статус особи, що працює, проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20 %.

Постанова «Про внесення змін до переліку населених пунктів,
яким надається статус гірських» від 14.04.2021
 р. № 364

 

Змінено Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Внесено зміни до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Зокрема, уточнено, що первинному технічному огляду перед введенням в експлуатацію після монтажу або складання підлягає устатковання, щодо якого не поширюються вимоги відповідних технічних регламентів про кінцеву перевірку.

Крім цього, виключено норму, згідно з якою позачерговий технічний огляд устатковання проводився в разі закінчення граничного строку експлуатації (із застосуванням видів робіт, що не використовувалися під час експертного обстеження). 

Також скасовано норму, відповідно до якої в разі закінчення граничного строку експлуатації, аварії або отримання пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, виявлення зносу (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення, позачерговий технічний огляд устатковання проводиться за наявності позитивного висновку експертного обстеження.

Первинний та позачерговий у разі виникнення аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, технічний огляд проводить експертна організація. Роботодавець не пізніше ніж за пять днів до дати проведення технічного огляду повідомляє про це у письмовій формі спеціалізованій або експертній організації.

Постанова набуває чинності 01.05.2022 р.

Постанова «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2004 р. № 687» від 07.04.2021 р. № 319

 

Змінено порядок індексації доходів

Внесено зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078, якими врегульовано три такі важливі питання:

 • нарахування індексації грошових доходів у разі їх підвищення не з 1 числа місяця, пропорційно часу, відпрацьованому до та після підвищення доходів;
 • нарахування індексації грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу, посадових осіб митної служби;
 • нарахування розміру аліментів, визначеного судом у разі їх стягнення державним, приватним виконавцем.

У новій редакції викладено абзац шостий п. 4 Порядку № 1078, що має на меті уточнити його норму. Було встановлено, що якщо особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається з розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу. Тепер передбачено, що якщо особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається з розрахунку повного робочого часу/кількості календарних днів у місяці, а виплачується пропорційно відпрацьованому/службовому часу. У змінах до Порядку № 1078 наведено приклад розрахунку індексації в разі підвищення зарплати в середині місяця.

Зважте, що це стосується не тільки неповного робочого часу в розумінні ст. 56 КЗпП (робота «на пів ставки», наприклад), а й випадків, коли працівник перебував у відпустці, хворів чи був відсутнім з інших причин.

Нова редакція абзацу п’ятого п. 5 Порядку № 1078 «прив’язується» тепер до підвищення окладу. Встановлено, що в разі зростання грошового доходу за рахунок інших його складових без підвищення тарифних ставок/посадових окладів (раніше не було. — Прим. ред.) сума індексації не зменшується на розмір підвищення грошового доходу. Якщо відбувається підвищення тарифної ставки (посадового окладу), у місяці підвищення враховуються всі складові грошового доходу, які не мають разового характеру.

Додамо, що залежно від того, чи перевищує сума підвищення доходу можливу суму індексації, виникає так звана фіксована індексація.

Пункт 10-4 Порядку № 1078 доповнили новим абзацом, що визначає порядок індексації аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі. Встановлено, що в разі проведення державним, приватним виконавцем індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, обчислення індексу споживчих цін здійснюється наростаючим підсумком, починаючи з наступного року з місяця, що відповідає місяцю встановлення розміру аліментів. Тут роботодавцям варто звернути увагу на слова «у разі проведення державним, приватним виконавцем індексації розміру аліментів». Індексують такі аліменти виконавці.

Постанова від 31.03.2021 р. № 278

Електронний лікарняний: новий порядок

Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2021 р. № 323 викладено в новій редакції Порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затверджений постановою від 17.04.2019 р. № 328 (далі — Порядок № 238). Реєстр ведеться з метою забезпечення накопичення, зберігання, обліку та використання інформації про сформовані (видані), продовжені листки непрацездатності для реалізації прав застрахованих осіб на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, а також для проведення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності.

Нагадаємо, що Електронний реєстр листків непрацездатності як систему накопичення, зберігання та використання інформації про видані, продовжені та обліковані листки непрацездатності з використанням даних Реєстру застрахованих осіб КМУ утворив постановою від 28.11.2018 р. № 999, що містила три пункти:

утворити Електронний реєстр <…>;

<…> розробити <…>;

<…> забезпечити <…>.

Згодом постановою від 17.04.2019 р. № 328 уряд затвердив Порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього.[1] Але й прийняття цього Порядку ще не стало початком видачі листків непрацездатності в електронній формі.

У 2020 р. Кабінет Міністрів України виніс постанову «Про особливості ведення Електронного реєстру листків непрацездатності до забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров'я з Електронним реєстром листків непрацездатності» від 03.03.2020 р. № 159. І вже тоді міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет повідомив, що листки непрацездатності в електронній формі будуть оформлюватися починаючи з 01.04.2020 р.

Порядок ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я було затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.2020 р. № 2136. Але і його прийняття ще не запустило цю систему…

Цього року в цей процес втрутилася вже Верховна Рада України. У постанові «Про заходи щодо запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності» від 03.02.2021 р. № 1192-IX Верховна Рада України надала Кабінету Міністрів України низку рекомендацій щодо прискорення розробки та внесення змін до відповідних нормативно-правових актів з метою впровадження Електронного реєстру листків непрацездатності. Одна з норм передбачає «інформувати до 1 березня 2021 року Верховну Раду України про вжиті заходи та щоквартально у подальшому».

Викладення Порядку № 238 в новій редакції все ще не запускає електронний листок непрацездатності. Процес триває.


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Фонд соціального захисту інвалідів надаватиме дані Держпраці

Внесено зміни до Положення про Фонд соціального захисту інвалідів. Фонд надаватиме Держпраці інформацію щодо неподання суб’єктом господарювання звітів про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів, або щодо невиправлених помилок у звіті про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю.

Наказ від 05.02.2021 р. № 59

 


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Зміни в реєстрації фізосіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків

З 19.03.2021 р. набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків» від 14.12.2020 р. № 766 (далі — Наказ № 766).

Цим наказом затверджено зміни до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 р. № 822, в частині:

 • реєстрації дитини у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків під час державної реєстрації її народження;
 • реєстрації фізичних осіб від 14 до 18 років у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків під час оформлення паспорта громадянина України вперше;
 • реєстрації іноземців або осіб без громадянства у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків з метою набуття статусу електронного резидентства України та доступу до електронних послуг, що надаються в Україні;
 • внесення до інформаційної бази Державного реєстру фізичних осіб — платників податків інформації про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі на підставі даних розпорядника такого реєстру.

Також передбачено, що під час проведення реєстрації, внесення змін, отримання картки платника податків або відомостей з Державного реєстру можна застосовувати відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки (е-паспорт), інформації, що міститься у свідоцтві про народження (е-свідоцтво про народження), інформації про зареєстроване місце проживання, що міститься в Єдиному державному демографічному реєстрі, та інформації, що міститься в довідці, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення та взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Контролюючі органи проводять такі процедури за умови наявності технічних засобів, призначених для встановлення достовірності відображень в електронній формі інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, інформації, що міститься у свідоцтві про народження, та інформації про зареєстроване місце проживання/взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Крім того, Наказом № 766 визначено, що підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження.

Особа за власним вибором пред’являє один із зазначених документів для надання даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Особа може пред’явити копію документа, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі, у тому числі в електронному вигляді, за умови наявності в одержувача інформації технічної можливості здійснити перевірку відповідності реєстраційних даних фізичної особи даним Державного реєстру фізичних осіб — платників податків в електронній формі, зокрема засобами порталу «Дія».

Наказ від 14.12.2020 р. № 766

ФОПи в «декреті» сплачують ЄСВ

Роз’яснюється, що особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, мають основне місце роботи і перебувають у відпустці для догляду за дитиною, з 01.01.2021 р. не звільняються від сплати за себе ЄСВ, оскільки роботодавцем не сплачується єдиний внесок за таких осіб, а сплата внеску здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. При цьому з 01.01.2021 р. для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, скасовано обов’язок сплачувати єдиний внесок за місяці, в яких не отримано доходу.

Індивідуальна податкова консультація
від 18.03.2021 р. № 1058/ІПК/99-00-04-03-03-06 


Місце сплати ПДФО фізособою-підприємцем

Роз’яснюється, що податковий агент — самозайнята особа повинен сплачувати утримані з доходів фізичних осіб (найманих працівників) ПДФО, ВЗ і ЄСВ за місцем своєї реєстрації незалежно від місця здійснення підприємницької діяльності.

Індивідуальна податкова консультація
від 04.03.2021 р. № 804/ІПК/99-00-04-03-03-06


Оподаткування доходу, виплаченого колишньому ФОПу

Роз’яснюється, що дохід, виплачений юридичною особою колишньому ФОПу, включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як інші доходи та оподатковується ПДФО та ВЗ на загальних підставах, але не є базою нарахування й утримання ЄСВ.

Індивідуальна податкова консультація
від 17.03.2021 р. № 1008/ІПК/99-00-04-03-03-06


Оподаткування та перерахунок доходу в іноземній валюті

Розглянуто порядок оподаткування іноземного доходу фізичної особи, яка отримує його або як підприємець, або як звичайна особа. Роз’яснюється, що в разі якщо фізичною особою — резидентом з джерел за межами України отримується дохід з джерел за межами України, то такий дохід включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податків як іноземний дохід та оподатковується ПДФО і ВЗ на загальних підставах. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку в грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта прийняття-передання безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Усі вартісні показники, що включаються до доходу підприємця, відображаються в національній валюті України. Показники, виражені в іноземній валюті, перераховуються в національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим НБУ на дату їх отримання.

Індивідуальна податкова консультація
від 05.03.2021 р. № 850/ІПК/99-00-04-03-03-09


Віднесення алкогольних напоїв до представницьких витрат та їх оподаткування

Роз’яснюється питання щодо можливості придбання працівником під час відрядження алкогольних напоїв, віднесення їх до представницьких витрат та оподаткування. Кошти (готівкові, безготівкові, використання корпоративних платіжних карток), отримані платником податку від роботодавця під звіт, не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника за умови дотримання усіх вимог, встановлених п. 170.9 ПКУ. При цьому обов’язковою умовою є рекламна спрямованість витрат, здійснених за рахунок таких коштів, та їх документальне підтвердження.

Індивідуальна податкова консультація
від 11.03.2021 р. № 909/ІПК/99-00-04-03-03-06


Чи подавати порожні додатки до Єдиного звіту

Нормами п. 1 і 2 розділу ІІ Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2020 р. № 773 (далі — Порядок № 773), встановлено, що Розрахунок (Єдиний звіт) подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку протягом звітного періоду. Розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент та незалежно від того чи виплачені платником єдиного внеску суми такого внеску фактично після їх нарахування до сплати протягом звітного періоду.

А далі визначено, що якщо платник єдиного внеску у звітному кварталі не використовує працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством Д1 за відповідний квартал не подається (п. 1 розділу ІV Порядку № 773). Спеціальної такої ж норми щодо додатка 4ДФ в п. 4 розділу ІV Порядку № 773 немає. Таким чином закономірними є запитання, чи подавати зокрема додатки Д1 і 4ДФ, якщо в якомусь з місяців звітного кварталу дохід не нараховувався? Як слідує з листа ДПСУ в листі від 07.04.2021 р. № 2123/О/99-00-04-02-01-09, додатки Д1 і 4ДФ можна не подавати, якщо в жодному з місяців звітного кварталу нема підстав для їх заповнення. Якщо ж хоча б в одному з місяців вони підлягають заповненню, то тоді їх слід подавати й за інші місяці з прочерками.

Лист від 07.04.2021 р. № 2123/О/99-00-04-02-01-09

 


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Зміни в реєстрації фізосіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків

Наказом затверджено зміни до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 р. № 822, в частині:

 • реєстрації дитини у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків під час державної реєстрації її народження;
 • реєстрації фізичних осіб від 14 до 18 років у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків під час оформлення паспорта громадянина України вперше;
 • реєстрації іноземців або осіб без громадянства у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків з метою набуття статусу електронного резидентства України та доступу до електронних послуг, що надаються в Україні;
 • внесення до інформаційної бази Державного реєстру фізичних осіб — платників податків інформації про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі на підставі даних розпорядника такого реєстру.

Також передбачено, що під час проведення реєстрації, внесення змін, отримання картки платника податків або відомостей з Державного реєстру можна застосовувати відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки (е-паспорт), інформації, що міститься у свідоцтві про народження (е-свідоцтво про народження), інформації про зареєстроване місце проживання, що міститься в Єдиному державному демографічному реєстрі, та інформації, що міститься в довідці, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення та взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Контролюючі органи проводять такі процедури за умови наявності технічних засобів, призначених для встановлення достовірності відображень в електронній формі інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, інформації, що міститься у свідоцтві про народження, та інформації про зареєстроване місце проживання/взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Крім того, Наказом № 766 визначено, що підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва про народження.

Особа за власним вибором пред’являє один із зазначених документів для надання даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Особа може пред’явити копію документа, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі, у тому числі в електронному вигляді, за умови наявності в одержувача інформації технічної можливості здійснити перевірку відповідності реєстраційних даних фізичної особи даним Державного реєстру фізичних осіб — платників податків в електронній формі, зокрема засобами порталу «Дія».

Наказ набрав чинності 19.03.2021 р.

Наказ «Про затвердження змін до Положення про реєстрацію фізичних осіб
у державному реєстрі фізичних осіб — платників податків» від 14.12.2020 р. № 766


Зміни в обліку платників податків

Внесено зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом від 09.12.2011 р. № 1588. Порядок привели у відповідність до законів України від 16.01.2020 р. № 466-IX та від 14.07.2020 р. № 786-IX. Порядок доповнено нормами, які визначають механізм взяття на облік нерезидентів (іноземних компаній, організацій), що здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у т. ч. постійні представництва.

Наказ від 08.02.2021 р. № 62


Новий порядок обліку податкових платежів

Затверджено нову редакцію Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Метою ведення оперативного обліку та складання звітності податкових органів є забезпечення користувачів повною, достовірною та неупередженою інформацією щодо стану розрахунків платників з бюджетами та фондами загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування для прийняття оптимальних управлінських рішень. Ознайомившись з Порядком, можна дізнатися, як податківці ведуть нарахування податкових платежів за даними звітності платників податків та контролюють їх сплату. Порядок набув чинності 05.04.2021 р.

Наказ від 12.01.2021 р. № 5МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ 
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

 

Новий звіт про звільнення працівників

Затверджено нову форму звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці» та Порядок її подання.

Нагадаємо, відповідно до ст. 48 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI (далі — Закон № 5067) масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації юридичної особи) є одноразове або протягом:

1) одного місяця:

вивільнення 10 і більше працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 20 до 100 працівників;

вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 101 до 300 працівників;

2) трьох місяців — вивільнення 20 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації незалежно від чисельності працівників.

Термін подання — не пізніше ніж за два місяці до вивільнення (не пізніше ніж за 30 календарних днів до вивільнення в разі звільнення державних службовців відповідно до п. 1 та 1-1 частини першої ст. 87 Закону України «Про державну службу») за умовами, передбаченими ст. 48 та ст. 50 Закону № 5067. Крім як уточнення термінів подання, інших суттєвих змін ми у формі звіту не бачимо.

Щодо відповідальності, то абзац третій п. 4 частини третьої ст. 50 Закону № 5067 передбачає подання інформації про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання не пізніше ніж за два місяці до вивільнення (не пізніше ніж за 30 календарних днів до вивільнення в разі звільнення державних службовців відповідно до п. 1 та 1-1 частини першої ст. 87 Закону України «Про державну службу»).

А частиною шостою ст. 52 Закону № 5067 передбачено, що в разі неподання або порушення роботодавцем установленого порядку подання даних, передбачених абзацом третім п. 4 частини третьої ст. 50 цього Закону, стягується штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

Наказ від 18.03.2021 р. № 563


НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Змінено форму особової картки держслужбовця

Наказом внесено зміни до п. 12 особової картки держслужбовця, в якому вказують відомості про військовий облік. Згідно зі змінами відтепер у цьому пункті не потрібно вказувати реквізити військово-облікових документів, орган, що їх видав, та дату їх видачі. Натомість необхідно вносити інформацію про групу та категорію обліку, військово-облікову спеціальність.

Наказ набув чинності 06.04.2021 р.

Наказ «Про внесення змін до форми Особової картки державного службовця»
від 10.03.2021 р. № 44-21


 

БЕРЕЗЕНЬ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 

Узаконено надомну та дистанційну роботу

Згаданим Законом внесено зміни до КЗпП, які стосуються удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу, а також до Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-ХІІ щодо проведення з працівниками інструктажів з охорони праці та забезпечення безпечних умов праці за цих режимів роботи. 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу» 
від 04.02.2021 р. № 1213-IX 

Закон набув чинності 27.02.2021 р.

 

Нарахування компенсації за затримку виплати індексації

Закон встановлює вичерпний перелік видів грошових доходів, за порушення строків виплати яких громадянам має нараховуватися компенсація. Зокрема, до пенсій, соціальних виплат, стипендій та зарплат додано такі види доходів, як сума індексації грошових доходів громадян; суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; кошти, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника.

Закон України «Про внесення змін до Закону України
«Про компенсацію громадянам втрати частини доходів
у зв’язку з порушенням строків їх виплати» 

від 04.02.2021 р. № 1214-IX


Про електронну трудову книжку

Законом, зокрема, передбачено, що облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» 
від 05.02.2021 р. № 1217-IX

 Закон набуде чинності 10.06.2021 р.


Відновлено конкурси на зайняття посад держслужби

Зазначеним Законом відновлено конкурси на зайняття посад державної служби. Нагадаємо, що порядок проведення конкурсної процедури регулюється постановою КМУ від 25.03.2016 р. № 246. Постанова КМУ від 22.04.2020 р. № 290, якою було призупинено проведення конкурсу, втратила чинність.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби 
та інших питань державної служби» 
від 23.02.2021 р. № 1285-ІХ

Закон набрав чинності 06.03.2021 р. 

 

Посилено відповідальність за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху

Законом передбачено посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Зокрема, підвищено штрафи за:

 • порушення правил користування ременями безпеки та мотошоломами;
 • порушення обмежень швидкості руху;
 • проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху;
 • залишення місця дорожньо-транспортної пригоди;
 • керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право водіння.

Також посилено адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин.

Крім цього, посилено відповідальність за керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними суднами у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення 
у сфері безпеки дорожнього руху» 
від 16.02.2021 р. № 1231-IX

Закон набув чинності 17.03.2021 р.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

Зміни в наданні допомоги по частковому безробіттю та в порядку компенсації ЄСВ

Внесено зміни, якими передбачено:

 • необхідність підтвердження безробітним наміру перебувати в статусі безробітного в період карантину в дистанційному режимі без необхідності безпосереднього відвідування центру зайнятості;
 • збільшення з 10 до 30 днів строку подання до центрів зайнятості документів, на підставі яких особі було надано статус безробітного в період карантину в режимі онлайн;
 • впровадження дистанційного складання плану працевлаштування;
 • право осіб, звільнених з військової служби після участі у проведенні АТО до досягнення ними пенсійного віку, на проходження професійної підготовки;
 • право роботодавців на отримання компенсації за сплату ЄСВ у разі працевлаштування непрацюючих працездатних осіб, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.

Постанова «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» 
від 10.03.2021 р. № 191

Постанова набула чинності 13.03.2021 р.

 


МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
 

Порядок підтвердження професійної компетентності водіїв

Наказом затверджено Порядок підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів, який визначає процедуру підтвердження через навчальні центри професійної компетентності водіїв транспортних засобів з метою надання послуг для перевезення пасажирів і вантажів та вимоги до таких центрів.

Порядком передбачено, що суб'єкту звернення, який успішно склав іспит, видається свідоцтво про підтвердження професійної компетентності та кваліфікаційна картка водія. Ці документи видаються строком на п’ять років.

Сертифікати професійної компетентності водіїв транспортних засобів, видані до набрання чинності цим наказом, залишаються чинними протягом установленого в них строку дії, але не більше ніж протягом п’яти років з дати їх видання.

Наказ «Про затвердження Порядку підтвердження професійної компетентності 
водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів» 
від 18.11.2020 р. № 789

Наказ набув чинності 02.03.2021 р. 


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 

Новий порядок надсилання податкових повідомлень-рішень

У новій редакції затверджено Порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків. На відміну від попередньої редакції, у новій 16 видів податкових повідомлень-рішень (було 14). Новими є податкові повідомлення-рішення за формами:

 • «ЗН» — надсилається в разі виявлення за результатами перевірок завищення сум податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету, заявлених у податкових деклараціях, зокрема в разі використання права на податкову знижку відповідно до розділу IV ПКУ;
 • «АН» — надсилається за порушення платниками акцизного податку граничних термінів реєстрації та/або відсутності реєстрації перших примірників акцизних накладних/перших примірників розрахунків коригування до акцизних накладних або відсутності їх складання чи реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних <…>.

Змінено сферу застосування податкових повідомлень-рішень за формами (доповнення виділено):

 • «Р» — надсилається в разі виявлення за результатами перевірок завищення або заниження податкових зобов’язань платника податків та/або іншого зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи;
 • «Ш» — у разі застосування штрафних санкцій за порушення строків сплати грошових зобов’язань/порушення строків зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

Наказ від 31.12.2020 р. № 846 


Зміни в порядку заповнення платіжних документів на сплату податків

Внесено зміни до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 р. № 666. Серед іншого, Порядок доповнено новим розділом ІІ «Заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з використанням єдиного рахунку».

Наказ від 31.12.2020 р. № 847

Підвищено нижню межу податкової застави

Внесено, зокрема, зміни до п. 11 розділу 1 Порядку застосування податкової застави, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16.06.2017 р. № 586. Право податкової застави застосовується, якщо загальна сума податкового боргу платника податків перевищує 3060 грн (було 1020 грн).

Наказ від 21.01.2021 р. № 30 


ЛЮТИЙ


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

Установлено доплати медичним працівникам закладів освіти

Згаданою Постановою передбачено, що з 01.01.2021 р. і до скасування карантину медичним працівникам закладів освіти державної та комунальної форми власності встановлено доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я. Розмір доплат становить 20 % посадового окладу, визначеного за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, затвердженої постановою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

Постанова «Деякі питання оплати праці
медичних працівників закладів освіти»
від 03.02.2021 р. № 67

Постанова набула чинності 04.02.2021 р.

 

Новий Порядок надання допомоги по частковому безробіттю

На виконання ст. 47 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI затверджено Порядок надання допомоги по частковому безробіттю. Він визначає порядок надання допомоги по частковому безробіттю у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва на підприємстві або в цеху, на дільниці, що має невідворотний та тимчасовий характер, триває не менше трьох місяців і не перевищує шести місяців, не залежить від працівників та роботодавця, охопило не менш як 20 % чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, в яких рівень скорочення тривалості робочого часу становить 30 і більше відсотків на місяць. Допомога надаватиметься також на час карантину, встановленого КМУ з метою запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб (необов’язково «ковід»). Постанова набрала чинності 06.02.2021 р.

Постанова «Про затвердження Порядку
надання допомоги по частковому безробіттю»
від 03.02.2021 р. № 74


Затверджено Перелік видів робіт підвищеної небезпеки

Відповідно до частини четвертої ст. 21 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII затверджено Перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, в т. ч. видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі дозволу та декларації відповідності.

Постанова «Про затвердження переліку машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
від 03.02.2021 р. № 77

Постанова набуде чинності 10.03.2021 р.

 

Знято мораторій на перевірки

Уряд скоротив строк дії обмеження в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок, встановлених п. 52-2 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, дозволивши проведення таких видів перевірок юридичних осіб:

 • тимчасово зупинених документальних та фактичних перевірок, що були розпочаті до 18.03.2020 р. та не були завершені;
 • документальних перевірок, право на проведення яких надається з дотриманням вимог п. 77.4 ПКУ (на проведення яких видається наказ);
 • документальних позапланових перевірок з підстав, визначених пп. 78.1.1 та/або 78.1.4 ПКУ, суб’єктів господарювання реального сектору економіки, які сформували податковий кредит за рахунок оформлення ризикових операцій з придбання товарів/послуг (із переліку ризикових платників податків);
 • документальних позапланових перевірок платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями;
 • документальних позапланових перевірок з підстав, визначених пп. 78.1.12, 78.1.14, 78.1.15, 78.1.16 ПКУ (у ході контролю за діяльністю податкового органу нижчого рівня, окремі види перевірок щодо трансферного ціноутворення).

Постанова «Про скорочення строку дії обмеження
в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок»
від 03.02.2021 р. № 89

Постанова набула чинності 09.02.2021 р.

 

Підвищено зарплату працівникам бюджетної сфери

Внесено зміни до примітки 1 до додатка 1 до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 і встановлено, що посадові оклади (тарифні ставки) з 01.01.2021 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду — 2670,00 грн, з 01.01.2021 р. — 2893,00 грн.

Постанова «Деякі питання оплати праці працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»
від 20.01.2021 р. № 29

Постанова набула чинності 21.01.2021 р.

 

Затверджено нові умови приймання відвідувачів під час карантину

Уряд дозволив приймання відвідувачів під час проведення публічних наукових, освітніх і професійних тематичних заходів, але з наповненістю залів не більше 50 % місць (розміщення з вільним місцем поруч, спереду та позаду) в кожному окремому залі або, якщо організатори таких заходів забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення. Водночас обмеження щодо заборони під час карантину проведення масових (культурних, у т. ч. концертів, спортивних, соціальних, рекламних тощо) заходів за участю понад 20 осіб (у разі проведення заходів за участю до 20 осіб організатор забезпечує дотримання між учасниками фізичної дистанції не менш як 1,5 метра) залишилось.

Постанова «Про внесення зміни до пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236»
від 05.02.2021 р. № 83

Постанова набрала чинності 06.02.2021 р.


 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 

Внесено зміни до Звіту про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю

Згаданим наказом внесено чергові зміни до форми звітності № 10-ПОІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю» та Інструкції щодо її заповнення, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.08.2020 р. № 591. В оновленій формі звітності № 10-ПОІ (річна) слова «Місцезнаходження/Місце проживання» замінено словом «Місцезнаходження», а слова «підпис керівника (власника) та/або осіб, відповідальних за заповнення форми звітності» — словами «підпис керівника (власника)». У розділі «Кількість працівників та фонд оплати праці»:

 • слова «Місце проживання» замінено словами «Фактично проживають»;
 • у позиції «Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу, осіб» графи 2–13 доповнено знаком «×»;
 • у рядках 05, 06 слова «тис. грн (з одним десятковим знаком)» замінено словом «грн»;
 • у додатку до форми слова «підпис керівника (власника) та/або осіб, відповідальних за заповнення форми звітності» замінено словами «підпис керівника (власника)».

В Інструкції щодо заповнення форми звітності № 10-ПОІ (річна) у:

  • п. 2 слова «і головним бухгалтером (за наявності такої посади)» замінено словом «(власником)»;
  • п. 5 слова «місцем проживання» замінено словами «місцем фактичного проживання», а слова та цифри «від 18 до 35 років, від 35 до 60 років» замінено словами та цифрами «від 18 до 35 років, від 36 до 60 років»;
  • п. 6 слова «, з розподілом за статтю, віком та місцем проживання» виключено;
  • п. 7 слова «місцем проживання» замінено словами «місцем фактичного проживання»;
  • п. 10 слова «фактичних нарахувань із заробітної плати» замінено словами «фонду оплати праці».

Наказ «Про внесення змін до форми звітності № 10-ПОІ (річна)
«Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю»
та Інструкції щодо її заповнення» 
від 18.12.2020 р. № 821

Наказ набув чинності 12.02.2021 р.


МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ,
ТОРГІВЛІ 
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

 

Ресторани самостійно визначають режим роботи

Внесено зміни до Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 219. Виключено норму про те, що відкриття закладу (підприємства) ресторанного господарства узгоджується з органами місцевого самоврядування та установами державної санітарно-епідеміологічної служби (абзац третій п. 1.6). Режим роботи закладу ресторанного господарства встановлюється суб’єктом господарювання самостійно, крім закладів ресторанного господарства, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, режим роботи яких установлюється виконавчими органами сільських, селищних та міських рад (абзац другий п. 1.7).

Наказ «Про внесення змін до Правил роботи закладів (підприємств)
ресторанного господарства»

від 18.11.2020 р. № 2362  

Наказ набув чинності 29.01.2021 р.

 

Затверджено Порядок перевірки знань інспекторів праці

Порядком визначено, що перевірка знань буде проводитися:

 • до початку здійснення повноважень інспектора праці не пізніше 15 робочих днів із дня призначення особи на посаду (попередня);
 • щороку протягом здійснення повноважень інспектора праці, але не пізніше 31 жовтня (періодична);
 • у разі наявності систематичних недоліків у роботі інспектора праці, а саме за наявності: скарг роботодавців і працівників на його дії, скасування вимог, приписів, постанов інспектора праці в судовому порядку з причин неналежної кваліфікації порушень законодавства про працю, порушення порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (позапланова).

У разі непроходження перевірки інспектора можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності або до скасування посвідчення інспектора.

Наказ «Про затвердження Порядку перевірки знань інспекторів праці»
від 26.11.2020 р. № 2454

Наказ набрав чинності 16.02.2021 р.


 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

 

Затверджено порядок передавання електронних документів до архівів

Згаданий Порядок застосовують для приймання-передавання на зберігання до архівів документів постійного та тривалого (понад 10 років) строків зберігання, в т. ч. з кадрових питань (особового складу) юридичних осіб — джерел комплектування архівів у разі ліквідації цих юридичних осіб. Приймання таких документів проводять щорічно за графіком, затвердженим архівом за погодженням з юридичною особою.

Наказ «Про затвердження Порядку приймання-передавання
електронних документів Національного архівного фонду
на постійне зберігання» від 30.12.2020 р. № 4555/5

Наказ набрав чинності 13.01.2021 р.


 

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

 

Змінено правила підтвердження трудового стажу для пенсії

Постановою внесено зміни до Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

Постанова «Про внесення змін до постанови
правління Пенсійного фонду України
від 10 листопада 2006 року № 18-1»
від 12.11.2020 р. № 21-1.

Постанова набрала чинності 26.01.2021 р.


СІЧЕНЬ

2021

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Штрафи за відсутність ЗІЗ

Внесено зміни до ст. 46 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)». Якщо коротко, то суть змін полягає в тому, що за допуск особи в громадські будинки, споруди, де здійснюється обслуговування населення, та громадський транспорт у період дії карантину, без попередження про необхідність вдягнути засіб індивідуального захисту органів дихання, зокрема респіратор або захисну маску, що закриває ніс та рот, та/або за відсутність реагування на перебування в таких місцях осіб без вдягнених засобів індивідуального захисту, за обслуговування споживачів у період дії карантину без таких засобів індивідуального захисту, юридична особа, фізична особа — підприємець сплачують штраф у розмірі від 200 до 300 нмдг, або від 3400 до 5100 грн.

Закон України від 17.12.2020 р. № 1113-IX


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Нова Інструкція зі сплати ЄСВ

У новій редакції викладено Інструкцію про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 р. № 449. 

Наказ від 21.12.2020 р. № 790 

Коментар до змін — тут

Новий порядок заповнення звітності з ЄСВ і ПДФО 

Затверджено новий Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, та форму нової єдиної звітності з ЄСВ і ПДФО. 

Наказ від 15.12.2020 р. № 773 

Коментар до змін — тут


МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Застосування Порядку № 100

Мінекономіки надало роз’яснення, як застосовувати норми оновленого Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100). Редакційний аналіз змін опубліковано в журналі «Заробітна плата» № 1/2021, який було здано до друку до появи цих роз’яснень. Тож супроводжуємо їх коментарями редакції.

Роз’яснення від 24.12.2020 р. б/н

 

Тривалість роботи за шкідливих умов праці

У журналі «Заробітна плата» № 1/2020 розглядалося питання щодо запровадження підсумованого обліку робочого часу за скороченого робочого тижня. Одним із ключових моментів, висвітлених у статті, було питання, чи можна за підсумованого обліку робочого часу та скороченого робочого тижня застосовувати графіки змінності, в яких тривалість зміни становить понад 8 годин. Редакція дійшла висновку, що це можливо. Позиція Мінекономіки з цього питання — у листі.

Лист від 28.12.2020 р. № 3512-06/76446-09

 

Нова форма акта перевірки Держпраці

Затверджено низку нових документів з питань проведення та оформлення результатів перевірок органами Держпраці, серед яких форма акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду (далі — Акт перевірки). Радимо ознайомитися з його змістом, тому що в ньому можна знайти відповідь на найбільш поширене запитання: «До нас йде на перевірку Держпраці, що перевіряють?». Акт перевірки містить перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства як у сферах охорони праці, так і дотримання законодавства про працю.

Наказ від 27.10.2020 р. № 2161


 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Звільненому працівнику «лікарняні» (не) виплачуються

Роз’яснюється, що в разі якщо працівника звільнено в період перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, за рахунок коштів роботодавця оплачуються дні тимчасової непрацездатності, які припадають на період перебування в трудових відносинах, а починаючи із шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності надається допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ФСС.

Лист від 15.12.2020 р. № 11599/0/290-20/45 


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(Не)нарахування під час карантину зарплати директору

Розглянуто традиційні під час призупинення/скорочення діяльності питання:

• чи має право власник товариства, який особисто виконує функції директора, не нараховувати та не виплачувати собі зар­плату під час карантину або у зв’язку з відсутністю господарської діяльності;

• якщо власник товариства, який особисто виконує функції директора, має право не нараховувати та не виплачувати собі зар­плату у зв’язку з відсутністю господарської діяльності, чи повинно товариство сплачувати за нього ЄСВ, ПДФО та ВЗ.

З першого питання ДПСУ відсилає платника до Мінекономіки, тому що питання трудових відносин у його компетенції. А з другого повідомляє, що учасник товариства може здійснювати управління як виконавчий орган (директор), з яким має бути укладений відповідний договір з виплатою доходу і, як наслідок, його відповідним оподаткуванням.

Індивідуальна податкова консультація 
від 20.11.2020 р. № 4768/ІПК/99-00-04-05-03-06

Оподаткування харчування за принципом «шведський стіл» 

Знову розглянуто питання оподаткування доходу у вигляді харчування за принципом «шведський стіл». Йдеться про питання оподаткування доходу у вигляді послуг із проживання, забезпечення канцтоварами учасників тренінгу, що проводить Фонд за рахунок гранту. ДПСУ доходить висновку, що якщо юридичною особою за власний рахунок оплачуються послуги із проживання фізичних осіб, забезпечення канцтоварами учасників тренінгів, то вартість зазначених послуг включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків як додаткове благо та оподатковується ПДФО та ВЗ. Дохід у вигляді послуг із проживання, харчування за принципом «шведський стіл», забезпечення канцтоварами учасників тренінгу не є базою нарахування ЄСВ, тому що учасники тренінгу не перебувають у трудових відносинах із Фондом. А от з питання оподаткування ПДФО доходу у вигляді вартості безоплатного харчування, у т. ч. за принципом «шведський стіл», наданого юридичною особою на користь фізичних осіб, направлено запит до Міністерства фінансів України. Сподіватимемося, що, можливо, Мінфін надасть з цього приводу узагальнюючу податкову консультацію. Про оганізацію харчування працівників на підприємстві див. статтю «Харчування працівників: організація та облік» у журналі «Заробітна плата» № 1/2020.

 

Індивідуальна податкова консультація
від 24.09.2020 р. № 3989/ІПК/99-00-04-05-03-06 

Оподаткування вартості послуг із тестування на коронавірус

Роз’яснюється, що якщо юридичною особою укладено договір із зак­ладом охорони здоров’я, включеним до Переліку закладів охорони здоров’я, то вартість послуг із медичного обслуговування у вигляді проведення тестів з метою визначення захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, що надаються таким закладом на підставі укладеного договору про медичне обслуговування фізичній особі (працівнику) за рахунок коштів роботодавця, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків, за умови дотримання вимог, визначених пп. 165.1.19 ПКУ. Редакція дійшла такого ж висновку, розглядаючи це питання в журналі «Заробітна плата» № 10/2020. Про інші варіанти надання та оподаткування допомоги на лікування див. статтю «Допомога на лікування: виплата й оподаткування» у журналі «Заробітна плата» № 6-7/2020.

 

Індивідуальна податкова консультація
від 04.01.2021 р. № 3/ІПК/99-00 -04-03-03-06 

Можна отримати 8 тис. грн допомоги і працювати

Фахівці Головного управління ДПС у Львівській області на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» надали відповідь на запитання, чи може ФОП здійснювати діяльність під час локдауну, якщо така особа отримала допомогу за програмою «Допомога ФОПам 

і працівникам — 8000 грн». Тож в разі отримання зазначеної допомоги відсутня передумова повного зупинення бізнесу підприємцем з 8 по 24 січня 2021 р. Отже, якщо в постанові КМУ «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 09.12.2020 р. № 1236 обмежувальні заходи щодо певного виду діяльності відсутні, то фізична особа — підприємець має право отримувати доходи від такої діяльності, незважаючи на одержання державної фінансової підтримки.


НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Встановлення гнучкого графіка роботи

Наведено приклади наказів та роз’яснюються особливості встановлення гнучкого графіка державному службовцю. Це роз’яснення буде цікавим і для приватних підприємств, адже і їм у разі запровадження такого режиму роботи в наказі слід вказувати:

• вид гнучкого режиму робочого часу;

• час початку та закінчення роботи, час початку та закінчення перерви для відпочинку і харчування (у разі застосування фіксованого режиму робочого часу);

• період, на який має бути встановлено гнучкий режим робочого часу;

• норму тривалості робочого часу (за необхідності встановлення неповного робочого дня або неповного робочого тижня).

Роз’яснення від 30.10.2020 р. № 123-р/з


 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Для проведення медогляду не потрібен сертифікат

Встановлено, що медичні огляди проводяться закладами охорони здоров’я, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. Раніше їм потрібно було мати акредитаційний сертифікат, а перелік закладів охорони здоров’я, які за заявницьким принципом мали право проводити обов’язкові профілактичні медичні огляди, затверджувався структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обладміністрацій.

Наказ від 11.11.2020 р. № 2591


 

ГРУДЕНЬ-2020

 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Закон про Держбюджет — 2021

Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» встановлено мінімальну зарплату в місячному розмірі з 01.01.2021 р. в сумі 6000,00 грн, у погодинному — 36,11 грн та розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 2270,00 грн.

Коментар до змін — тут
 

Єдиний рахунок для сплати податків і зборів          

З 01.01.2021 р. запроваджується можливість сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків та зборів, передбачених ПКУ, ЄСВ та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, на єдиний рахунок.

Закон України від 04.10.2019 р. № 190-IX           

Зміни у справлянні ПДФО

Змінено визначення терміна «дивіденди», що може впливати на справляння ПДФО та ВЗ у разі їх виплати у 2021 р. Крім того, внесено зміни щодо особливостей подання звітності з ПДФО, сплати податку та ведення обліку самозайнятими особами.

Закон України від 16.01.2020 р. № 466-IX

Списання податкового боргу

Податкові органи без подання заяви платником податків спишуть податковий борг (у т. ч. штрафні санкції та пеню) платника податків, сукупний розмір якого за усіма податками та зборами не перевищує 3060 грн (включно), що обліковується за даними податкових органів станом на 01.11.2020 р. та залишився несплаченим/непогашеним станом на дату списання такого боргу.

Закон України від 04.12.2020 р. № 1072-IX

Звільнення від сплати ЄСВ

Платники єдиного податку І групи звільняються від сплати ЄСВ за себе за періоди з 1 по 31 грудня 2020 р., з 01.01.2021 р. по 31.05.2021 р. Самозайняті особи, зазначені у п. 4, 5 та 51 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ, звільняються від сплати ЄСВ за себе також у разі, якщо вони отримують за пенсію за вислугу років, а не тільки за віком. Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, звільняються від сплати ЄСВ за себе за умови взяття їх на облік як підприємців та провадження ними одного виду діяльності одночасно. Підприємці, в т. ч. платники єдиного податку, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, які мають основне місце роботи, звільняються від сплати ЄСВ за себе за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску.

Закон України від 04.12.2020 р. № 1072-IX

Закон України від 13.05.2020 р. № 592-IX

Списання боргу з ЄСВ

Оновлено п. 915 розділу VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про ЄСВ. Підлягають списанню за заявою платника та в порядку, визначеному цим Законом, несплачені станом на 01.12.2020 р. з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом, суми недоїмки, нараховані платникам ЄСВ, зазначеним у п. 4 (крім підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та п. 5 частини першої ст. 4 цього Закону, за період з 01.01.2017 р. до 01.12.2020 р., а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки включно до дати подання заяви про списання недоїмки, у разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, та за умови подання до 01.03.2021 р. заяви на визначених умовах.

Закон України від 04.12.2020 р. № 1072-IX

Звільнення від оподаткування сум допомоги та компенсації

Внесено зміни до ПКУ, Закону про ЄСВ та низки інших законів, що звільняють від оподаткування ПДФО, ВЗ та ЄСВ, а також податком на прибуток та єдиним податком сум одноразової допомоги (так званих «президентських 8000») та компенсації ЄСВ, наданих за Законом України від 04.12.2020 р. № 1072-IX як соціальна підтримка застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів.

Закон України від 04.12.2020 р. № 1072-IX


 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Оновлено Порядок № 100

Внесено зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100, що визначає механізм обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток та виплати середньої зарплати в інших випадках її збереження.

Постанова від 09.12.2020 р. № 1213

Текст документа — тут

Коментар до змін — тут


 

 

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП