Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2024 рік


◦ Робочий час. Режими роботи
◦ Норми робочого часу
80915

10.05.2024

Тривалість робочого часу на рік не може бути однаковою на всіх підприємствах, адже її норма залежить від багатьох чинників, як-от тривалість щоденної роботи, коли встановлено вихідні дні тощо. Тому єдиної норми тривалості робочого часу законодавством не визначено.
Норми тривалості робочого часу на 2024 рік із п’ятиденним та шестиденним робочим тижнем розраховані з урахуванням воєнного стану та на випадок його скасування.

 

Норми тривалості робочого часу за п’ятиденного робочого тижня
з двома вихідними в суботу та неділю 
з урахуванням продовження воєнного стану до 12.08.2024 р.

Показники
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
За 2024 рік
40 годин на тиждень
184
168
168
176
184
160
184
167
167
176
168
166
2069

 

Кількість календарних, святкових, неробочих, вихідних днів за місяцями
та інші показники за календарем п’ятиденного робочого тижня з вихідними в суботу й неділю
з урахуванням продовження воєнного стану до 12.08.2024 р.

 

Показники
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

За 2023 рік

Кількість календарних днів
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

366

Кількість робочих днів
23
21
21
22
23
20
23
21
21
22
21
21

259

Кількість вихідних днів
8
8
10
8
8
10
8
9
9
8
9
9

104

Кількість святкових і неробочих днів (числа місяця)
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1

3

Дати свят (числа місяця)
24
1
25
Кількість днів, робота в які не проводиться
8
8
10
8
8
10
8
10
9
9
9
10

107

Кількість днів, у які тривалість робочого дня скорочується на одну годину (числа місяця)
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2

4

Дати (числа місяця)
23
31
24, 31

ЯКОЮ Є НОРМА ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ

За загальним правилом, нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень (ст. 50 КЗпП).

Відповідно до частини першої ст. 51 КЗпП скорочена тривалість робочого часу встановлюється:

  • для працівників віком від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) — 24 години на тиждень (тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку);
  • для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, — не більш як 36 годин на тиждень (перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджено постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 163).

Крім того, законодавством установлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, педагогічних працівників, лікарів тощо).

Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися шляхом використання власних коштів підприємства для жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину з інвалідністю.

П'ятиденний або шестиденний робочий тиждень запроваджується роботодавцем спільно із профспілкою (профспілковим представником).

 

Мирний час

Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. За п'ятиденного робочого тижня тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує роботодавець за погодженням із профспілкою (профспілковим представником) підприємства з додержанням установленої тривалості робочого тижня.

На тих підприємствах, в установах, організаціях, де за характером виробництва та умовами роботи запровадження п'ятиденного робочого тижня є недоцільним, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. За шестиденного робочого тижня тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин за тижневої норми 40 годин, 6 годин — за тижневої норми 36 годин і 4 годин — за тижневої норми 24 години.

 

П’ятиденний робочий тиждень
 

Норми тривалості робочого часу за п’ятиденного робочого тижня
із двома вихідними в суботу та неділю

Показники
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
За 2024 рік
40 годин на тиждень
176
168
159
175
159
143
176
167
167
176
168
166
2000

 

Кількість календарних, святкових, неробочих, вихідних днів
за місяцями та інші показники за календарем п’ятиденного робочого тижня
з вихідними в суботу й неділю

Показники
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

За 2024 рік

Кількість календарних днів
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

366

Кількість робочих днів
22
21
20
22
20
18
22
21
21
22
21
21

251

Кількість вихідних днів
8
8
10
8
8
10
8
9
9
8
9
9

104

Кількість святкових і неробочих днів (числа місяця)
1
0
1
0
3
2
1
1
0
1
0
1

11

Дати свят (числа місяця)
1
8
1, 5, 8
23, 28
15
24
1
25
Кількість днів, робота в які не проводиться
9
8
11
8
11
12
9
10
9
9
9
10

115

Кількість днів, у які тривалість робочого дня скорочується на одну годину (числа місяця)
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
2

8

Дати (числа місяця)
7
30
7
27
23
30
24, 31

 

Шестиденний робочий тиждень
 

Норми тривалості робочого часу за шестиденного робочого тижня
з одним вихідним днем у неділю

Показники
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
За 2024 рік
40 годин на тиждень
174
167
164
173
158
149
174
173
166
174
172
165
2009

 

Кількість календарних, святкових, неробочих, вихідних днів
за місяцями та інші показники за календарем шестиденного робочого тижня
з одним вихідним у неділю

Показники
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

За 2024рік

Кількість календарних днів
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

366

Кількість робочих днів
26
25
25
26
24
23
26
26
25
26
26
25

303

Кількість вихідних днів
4
4
5
4
4
5
4
4
5
4
4
5

52

Кількість святкових і неробочих днів (числа місяця)
1
0
1
0
3
2
1
1
0
1
0
1

11

Дати свят (числа місяця)
1
1
1, 5, 8
23, 28
15
24
1
25
Кількість днів, робота в які не проводиться
5
4
6
4
7
7
5
5
5
5
4
6

63

Кількість днів, в які тривалість робочого дня скорочується на одну годину (числа місяця)
0
0
1
1
2
2
0
1
1
0
0
2

10

Дати (числа місяця)
7
30
4, 7
22, 27
23
30
24, 31

 

Період воєнного стану

Для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури, нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 60 годин (частина перша ст. 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-ІХ). У період воєнного стану ця норма застосовується замість положень частини першої ст. 50 КЗпП, якою визначається, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Водночас не суперечить нормам Закону № 2136 положення частини другої ст. 50 КЗпП, згідно з яким підприємства та організації під час укладення колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті. Варто врахувати, що збільшення на період воєнного стану нормальної тривалості робочого часу до 60 годин на тиждень є правом, а не обов’язком роботодавця.

Відповідно до частини шостої ст. 6 Закону № 2136 норми ст. 53 КЗпП, частини першої ст. 65 КЗпП, частин третьої — п’ятої ст. 67 КЗпП та, зокрема, ст. 73 КЗпП не застосовуються. Тобто під час дії воєнного стану дні, які були визначені як святкові (неробочі), під час підрахунку робочого часу враховуються як відповідні календарні дні, на які вони припадають, — або як робочі, або як вихідні.

 

П’ятиденний робочий тиждень
 

Норми тривалості робочого часу за п’ятиденного робочого тижня
із двома вихідними в суботу та неділю

Показники
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
За 2024 рік
40 годин на тиждень
184
168
168
176
184
160
184
176
168
184
168
176
2096

 

Кількість календарних, святкових, неробочих, вихідних днів
за місяцями та інші показники за календарем п’ятиденного робочого тижня
з вихідними в суботу й неділю

Показники
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

За 2024 рік

Кількість календарних днів
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

366

Кількість робочих днів
23
21
21
22
23
20
23
22
21
23
21
22

262

Кількість вихідних днів
8
8
10
8
8
10
8
9
9
8
9
9

104

Кількість святкових і неробочих днів (числа місяця)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Дати свят (числа місяця)
Кількість днів, робота в які не проводиться
8
8
10
8
8
10
8
9
9
8
9
9

104

Кількість днів, у які тривалість робочого дня скорочується на одну годину (числа місяця)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Дати (числа місяця)

 

Шестиденний робочий тиждень 
 

Норми тривалості робочого часу за шестиденного робочого тижня
з одним вихідним днем у неділю 

Показники
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
За 2024 рік
40 годин на тиждень
181
167
172
174
181
165
181
179
167
181
172
174
2094

 

Кількість календарних, святкових, неробочих, вихідних днів
за місяцями та інші показники за календарем шестиденного робочого тижня
з одним вихідним у неділю

Показники
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

За 2024 рік

Кількість календарних днів
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

366

Кількість робочих днів
27
25
26
26
27
25
27
27
25
27
26
26

314

Кількість вихідних днів
4
4
5
4
4
5
4
4
5
4
4
5

52

Кількість святкових і неробочих днів (числа місяця)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Дати свят (числа місяця)
Кількість днів, робота в які не проводиться
4
4
5
4
4
5
4
4
5
4
4
5

52

Кількість днів, в які тривалість робочого дня скорочується на одну годину (числа місяця)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Дати (числа місяця)

 

Варто зауважити, що в період дії воєнного стану зберігає чинність норма ст. 52 КЗпП, тому тривалість щоденної роботи за шестиденного робочого тижня з одним вихідним у неділю не може перевищувати 7 годин.

Для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо), яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу у період дії воєнного стану не може перевищувати 40 годин на тиждень (частина друга ст. 6 Закону № 2136).ЯКІ РОБОЧІ ДНІ У 2024 РОЦІ Є СКОРОЧЕНИМИ

 

Мирний час

Під час розрахунку норми робочого часу слід мати на увазі, що згідно зі ст. 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП) тривалість роботи працівників, крім осіб, зазначених у ст. 51 КЗпП, скорочується на одну годину як за п’ятиденного, так і за шестиденного робочого тижня, а напередодні вихідних днів тривалість роботи за шестиденного робочого тижня не може перевищувати 5 годин. 

 

Скорочені дні за датами за календарем п’ятиденного
та шестиденного робочого тижня

Місяць

Число дня, який скорочується 

Наступне число

П’ятиденний робочий тиждень

Березень

7

8 (Міжнародний жіночий день)

Квітень

30

1 (День праці)

Травень

7

8 (День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939−1945 років)

Червень

27

28 (День Конституції України)

Серпень

23

24 (День Незалежності України)

Вересень

30

1 (День захисників та захисниць України)

Грудень

24

25 (Різдво Христове)

31

1 (Новий рік)

Шестиденний робочий тиждень

Березень

7

8 (Міжнародний жіночий день)

Квітень

30

1 (День праці)

Травень

4

5 (Великдень)

7

8 (День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939−1945 років)

Червень

22

23 (Трійця)

27

28 (День Конституції України)

Серпень

23

24 (День Незалежності України)

Вересень

30

1 (День захисників та захисниць України)

Грудень

24

25 (Різдво Христове)

31

1 (Новий рік)

 

Період воєнного стану

Під час дії воєнного стану скорочення роботи на одну годину як за п’ятиденного, так і за шестиденного робочого тижня напередодні святкових і неробочих днів не відбувається (частина шоста ст. 6 Закону № 2136).СКІЛЬКИ ТА ЯКІ ДНІ Є СВЯТКОВИМИ (НЕРОБОЧИМИ) У 2024 РОЦІ

 

Мирний час

У мирний час відповідно до ст. 73 КЗпП у 2024 р. на підприємствах робота не проводиться у святкові дні


Святкові дні — 2024

№ з/п

Місяць

Число

Назва

1

Січень

1

Новий рік

2

Березень

8

Міжнародний жіночий день

3

Травень

1

День праці

4

5

Великдень

5

8

День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років

6

Червень

23

Трійця

7

28

День Конституції України

8

Липень

15

День Української Державності

9

Серпень

24

День Незалежності України

10

Жовтень

1

День захисників і захисниць України

11

Грудень

25

Різдво Христове

 

Період воєнного стану

Під час дії воєнного стану норми ст. 73 КЗпП не застосовуються, а отже, у святкові дні працівники не відпочивають, а ці дні обліковуються як звичайні календарні дні (частина шоста ст. 6 Закону № 2136).ЧИ ПЕРЕНОСЯТЬСЯ ВИХІДНІ ДНІ У 2024 РОЦІ

 

Мирний час

Згідно з частиною третьою ст. 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП) збігається з вихідним, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Зауважимо, що перенесенню підлягають вихідні дні, встановлені для підприємства.

 

Місяць

Число вихідного, який збігся
зі святковим днем

Число, на яке переноситься вихідний

П’ятиденний робочий тиждень

Травень

5

6

Червень

23

24

Серпень

24

26

Шестиденний робочий тиждень

Травень

5

6

Червень

23

24

 

Період воєнного стану

Під час дії воєнного стану норми ст. 67 КЗпП не застосовуються, а отже, вихідні дні, які збіглися зі святковими, не підлягають перенесенню (частина шоста ст. 6 Закону № 2136).ЯКІ РОБОЧІ ДНІ У 2024 РОЦІ МОЖУТЬ БУТИ ПЕРЕНЕСЕНІ

 

Мирний час

З метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання робочого часу розпорядженнями уряду рекомендується переносити робочі дні для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю.

У зв’язку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про перенесення робочих днів приймається роботодавцем самостійно шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого документа.

Тож, дотримуючись правил, за потреби, з метою створення сприятливих умов для святкування 5 травня (Великодня) та 8 травня (Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років), 7 травня (вівторок) як робочий день може бути перенесений на 11 травня (суботу), а 30 вересня (понеділок) як робочий день може бути перенесений на 5 жовтня (суботу) для святкування 1 жовтня — Дня захисників і захисниць України.

У разі перенесення робочого дня, який передує святковому чи неробочому, на інший вихідний, для збереження балансу робочого часу за рік тривалість роботи в цей перенесений робочий день має відповідати тривалості передсвяткового робочого дня, як це передбачено ст. 53 КЗпП, тобто тривалість робочих днів 11 травня та 5 жовтня за п’ятиденного робочого тижня дорівнюватиме 7 робочим годинам, як це мало б бути 7 травня та 30 вересня.

Прийняте роботодавцем рішення про перенесення робочих днів змінює графік роботи підприємства та норму тривалості робочого часу в місяцях, у яких запроваджено перенесення. Тому всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу мають здійснюватися за зміненим у зв’язку з перенесенням робочих днів графіком роботи підприємства.

 

Період воєнного стану

Під час дії воєнного стану норми ст. 67 КЗпП не застосовуються, а отже, робочі дні, які збіглися зі святковими, не переносяться (частина шоста ст. 6 Закону № 2136).

Нагадаємо, що на підставі ст. 9-1 КЗпП роботодавці за власний кошт можуть встановлювати працівникам додаткові вихідні дні.

 


ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП