Страховий стаж для оплати листка непрацездатності


Страховий стаж та розмір допомоги
по тимчасовій непрацездатності

 

Страховий стаж
Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності,
% від середньої зарплати
Дo 3 років
50
Від 3 до 5 років
60
Від 5 до 8 років
70
Понад 8 років
100

 


Категорії осіб, яким надається допомога в розмірі
100 % середньої зарплати незалежно від страхового стажу

Категорії застрахованих осіб
Документи, що підтверджують право на пільгу
Працівник, який має статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи 1–3 категорії
Копія відповідного посвідчення, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2018 р. № 551
Працівник, що має статус ветерана війни, постраждалого учасника Революції Гідності чи особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-XII
Копія посвідчення учасника бойових дій, учасники війни, інваліда війни або члена сім’ї загиблого
Працівник-донор, який має право на пільгу, передбачену ст. 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.1995 р. № 239/95-ВР
Довідка за формою № 435 /о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07.07.2003 р. № 301
Працівник, що є особою, реабілітованою відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років» від 17.04.1991 р. № 962-XII, із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу
Посвідчення єдиного зразка, який затверджується КМУ

 


Періоди, що враховуються чи не враховуються
до страхового стажу

Період
До страхового стажу:
враховується
не враховується
До 27.02.2001 р. включно
Час роботи на умовах трудового договору (контракту) на підприємстві (п. 2 Правил № 1658)
— час навчання у вищому закладі освіти (у т. ч. на підготовчому відділенні);
— час навчання в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі з денною (очною) формою навчання;
— час роботи засуджених у колонії-поселенні та відбування виправних робіт без позбавлення волі за місцем роботи (п. 5 Правил № 1658)
Робота протягом повного сезону на сезонних роботах і підприємствах сезонних галузей народного господарства (п. 3 Правил № 1658)
— служба у ЗСУ, СБУ, Прикордонних військах, інших внутрішніх військах та військових формуваннях;
— час перебування на альтернативній (невійськовій) службі, на службі в митних органах;
— час відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами, відпусток для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку;  
— період перепідготовки та навчання нових професій, навчання у професійно-технічному закладі;
— час оплачуваної виробничої практики;
— час оплаченого вимушеного прогулу (п. 4 Правил № 1658)
З 28.02.2001 р. по 31.12.2010 р.
— період (строк), протягом якого особа була застрахованою у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та сплачувала/за неї сплачували страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
— період тимчасової непрацездатності;
— період перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами; 
— період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
— періоди одержання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів (частина перша ст. 7 Закону № 2240)
Додатково до періодів, визначених п. 5 Правил № 1658, не враховуються також:
— період служби в ЗСУ, СБУ, Прикордонних військах, інших внутрішніх військах та військових формуваннях;
— час перебування на альтернативній (невійськовій) службі;  
— період навчання у професійно-технічному закладі;
— період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку;
— періоди неоплачуваної тимчасової непрацездатності, прогулів, неоплачуваного простою тощо
Загальний трудовий стаж особи до набуття чинності Законом № 2240, тобто згідно з Правилами № 1658 (частина друга ст. 7 Закону № 2240)
Періоди перебування у відпустках без збереження зарплати (лист ВД ФСС з ТВП від 28.08.2009 р. № 04-06/К-158з-216)
З 01.01.2011 р. по 13.12.2013 р.
— період (строк), протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок;
— період отримання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів;
— період отримання пенсії по інвалідності (частина перша ст. 7 Закону № 2240)
Додатково до періодів, які не включалися до страхового стажу до 01.01.2011 р., не враховується період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (листи ВД ФСС з ТВП від 04.05.2011 р. № 04-29-1068, від 11.07.2011 р. № 04-29-2003)
Загальний трудовий стаж особи до набуття чинності Законом № 2240 (частина третя ст. 7 Закону № 2240)
З 14.12.2013 р.
Періоди, що включалися до страхового стажу з 01.01.2011 р. по 13.12.2013 р. (частина перша ст. 21 Закону № 1105)
 
Періоди, які не включалися до страхового стажу до 01.01.2011 р.
Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (абзац другий частини першої ст. 7 Закону № 2240, абзац другий частини першої ст. 21 Закону № 1105 — з 01.01.2015 р.)
Загальний трудовий стаж особи до набуття чинності Законом № 2240 (частина третя ст. 7 Закону № 2240)
З 11.10.2017 р.
Періоди, що включалися до страхового стажу з 01.01.2011 р. до 10.10.2017 р. (частина перша ст. 21 Закону № 1105)
Періоди, які не включалися до страхового стажу до 01.01.2011 р.
— загальний трудовий стаж особи до набрання чинності Законом № 1105;
— періоди починаючи з 01.01.2016 р., протягом яких особа не підлягала страхуванню за Законом № 1105, але нею/роботодавцем за неї сплачено ЄСВ (частина четверта ст. 21 Закону № 1105) [1]

 


[1] До таких осіб належать: фізична особа — підприємець, особа, що здійснює незалежну професійну діяльність, особа, яка виконує роботи/надає послуги за договором ЦПХ

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП