5 КРОКІВ застосування дисциплінарного стягнення (у вигляді догани)


1. Засвідчення факту вчинення проступку

Законодавством не встановлено, як саме має бути зафіксовано порушення. На практиці найчастіше складають акт, який підписують декілька працівників підприємства, які були свідками вчиненого проступку. 

 

2. Вимога надати письмові пояснення

Відповідно до ст. 149 КЗпП до застосування дисциплінарного стягнення роботодавець повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. Таку вимогу бажано оформити у письмовій формі у двох примірниках, один із яких вручається працівнику, а інший, з його підписом, зберігається у відділі кадрів.

У разі відмови працівника поставити підпис про отримання повідомлення бажано скласти акт, в якому засвідчити цей факт.

 

3. Отримання від працівника пояснень або засвідчення його відмови від них

У пояснювальній записці працівник має описати обставини, за яких була порушена трудова дисципліна, пояснити причину своїх дій або бездіяльності. Якщо працівник відмовляється надати письмові пояснення, про це бажано скласти акт. Відмова працівника надати пояснення не означає, що стягнення не може бути накладене, адже КЗпП вимагає лише зажадати від працівника письмові пояснення, а не обов’язково їх отримати. Але якщо письмових пояснень не буде, то це ускладнює вибір стягнення, оскільки в такому випадку неможливо врахувати обставини, за яких вчинено порушення. 

Якщо працівник відмовляється надати письмові пояснення, про це складається акт.

 

4. Видання наказу про оголошення догани

На підставі ст. 149 КЗпП стягнення оголошується в наказі та повідомляється працівнику під підпис. 

Якщо працівник відмовиться від ознайомлення з наказом під підпис, наказ зачитується йому в усній формі та складається акт про відмову працівника від ознайомлення з наказом (за аналогією з актом про відмову від ознайомлення з повідомленням).

Хоча це не передбачено законодавством, на практиці копія наказу про оголошення догани може зберігатися в особовій справі працівника. Наявність догани в особовій справі є важливою інформацією для визначення можливості застосування до працівника заохочення або, якщо він вчинив проступок повторно, для обрання виду дисциплінарного стягнення. Після закінчення строку дії догани або в разі її зняття достроково копію наказу про догану можна вилучити з особової справи працівника.

 

5. Ознайомлення працівника з наказом

Після всіх проведених процедур та його підписання керівником, наказ реєструється, а працівник ознайомлюється з ним.

Слід зазначити, що запис про оголошення догани до трудової книжки працівника Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства, юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58, не передбачено.

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП