Атестація робочих місць та її мета


◦ Трудовi вiдносини
◦ Атестація

 Атестація робочих місць за умовами праці (далі — атестація робочих місць) має проводитися на підприємствах, в установах та організаціях (далі — підприємство) незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, а також на їх нащадків як тепер, так і в майбутньому. За результатами атестації робочих місць для певних категорій працівників законодавством можуть бути передбачені пільги й гарантії, зокрема щодо пенсійного забезпечення, скороченого робочого тижня, тривалості відпусток тощо.

Згідно з п. 1 частини першої ст. 29 КЗпП до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган (далі — роботодавець) зобов’язаний, серед іншого, проінформувати працівника під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору (додаток 1).

 

Наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів встановлюється в ході атестації робочих місць — тобто комплексної оцінки всіх факторів виробничого середовища й трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що впливають на здоров’я та працездатність працівників у процесі трудової діяльності. Така атестація проводиться відповідно до вимог Закону № 2694 (ст. 7, 13), Порядку № 442 та Методрекомендацій № 41.

Основною метою атестації робочих місць є регулювання взаємовідносин між працівниками та роботодавцем у сфері реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах. Таким чином, атестація робочих місць є важливою процедурою для всіх учасників такого заходу, зокрема:

— для працівників — це спосіб підтвердження власної безпеки, збереження здоров’я та можливість отримання компенсації за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці;

— для роботодавця — це можливість отримання об’єктивної оцінки й інформації про умови праці працівників, а також можливість запобігти адміністративним і судовим розглядам, стягненням з боку наглядових органів.

 

Наказ про проведення атестації

Атестація робочих місць проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству про проведення атестації робочих місць, що передбачено п. 4 Порядку № 442 (додаток 2). При цьому слід мати на увазі, що форми наказу про проведення атестації робочих місць законодавством не визначено. Тож кожне підприємство складає такий наказ самостійно, але з урахуванням обов’язкових його складових. Зокрема, в ньому, як правило:

— визначаються підстави й завдання атестації;

— установлюються строки та графіки проведення підготовчих робіт у структурних підрозділах підприємства; 

— затверджується склад атестаційної комісії;

— визначається взаємодія із зацікавленими державними органами та громадськими організаціями;

— визначаються проєктні, науково-дослідні установи для надання науково-технічної оцінки умов праці та участі в розробленні заходів з усунення шкідливих виробничих факторів.

Також залежно від розміру конкретного підприємства, його структури, виду діяльності, кількості робочих місць, на яких слід провести атестацію, обсягу необхідних гігієнічних досліджень тощо зміст наказу може бути різним.


 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00