«Чорнобильська» відпустка


◦ Час відпочинку
◦ Відпустки
◦ «Чорнобильська» відпустка та відпустка учасникам бойових дій
24 червня 2021 р.

Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-XII працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надаються окремі пільги. Зокрема це стосується додаткової щорічної відпустки. Про те, хто має право на неї та як вона надається — в матеріалі


Хто належить до осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи?

Основним законодавчим актом, який визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на охорону їхніх життя та здоров’я та створює єдиний порядок визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій, умов проживання та трудової діяльності на них, соціального захисту потерпілого населення, є Закон № 796. Відповідно до цього Закону до осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, належать ті, визначення яких наведено в Таблиці 1.

 

Таблиця 1. Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Учасники
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 
(ст. 10, 14 Закону № 796)
Потерпілі
від Чорнобильської катастрофи
(ст. 11, 14 Закону № 796)
Категорія 1, 2, 3
громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків у зоні відчуження
Категорія 1, 2, 3, 4
громадяни, які зазнали впливу радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Усіх осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на практиці їх називають «чорнобильцями». Під час трудових відносин надання певних пільг залежить від категорії, до якої належать «чорнобильці» (Таблиця 2).

 

Таблиця 2. Категорії громадян, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи
Категорія 1
Категорія 2
Категорія 3
Категорія 4
Особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи (ст. 10, 11 і ч. 3 ст. 12 Закону № 796), щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу
Учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які працювали в зоні відчуження протягом певного часу з моменту аварії, евакуйовані у 1986 р. із зони відчуження (в т. ч. особи, які на момент евакуації перебували в стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття), а також особи, які постійно проживали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення
Інші учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи (не віднесені до категорії 2)
Особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони за станом на 01.01.1993 р. прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років

 

Які відпустки надаються «чорнобильцям»?

Залежно від категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та періоду роботи (перебування) на територіях радіоактивного забруднення працівникам надаються різні відпустки, перелік яких наведено в Таблиці 3. Також працівник-«чорнобилець» має право на використання чергової щорічної відпустки, передбаченої ст. 6–8 Закону про відпустки, у зручний для себе час.

 

Таблиця 3. Види та тривалість відпусток, що надаються особам, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 
Особи, віднесені до категорій 1 і 2
Особи, віднесені до категорії 3
Особи, які за своїм статусом не є «чорнобильцями», але працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення
Додаткова відпустка зі збереженням заробітної плати строком 14 робочих (16 календарних) днів
Додаткова відпустка зі збереженням заробітної плати строком 14 робочих (16 календарних) днів
Щорічна основна відпустка збільшеної тривалості
Відпустка без збереження заробітної плати одному з батьків

 

Відпустка особам, віднесеним до категорій 1 і 2

Згідно з п. 22 ст. 20 і п. 1 ст. 21 Закону № 796 особам, віднесеним до категорій 1 і 2, державою гарантовано право на отримання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати строком 14 робочих (16 календарних) днів на рік. Зазначена додаткова відпустка не віднесена до щорічних, а визначена як пільга та компенсація за шкоду, завдану внаслідок Чорнобильської катастрофи, а отже, вона надається не за роботу, а за заподіяну шкоду. Враховуючи вказане, цю відпустку слід відносити до інших видів відпусток, передбачених законодавством (ч. 2 ст. 4 Закону про відпустки).

 

Відпустка особам, віднесеним до категорії 3

Пунктом 3 ч. 3 ст. 30 Закону № 796 передбачено надання одному з батьків дитини з інвалідністю або особі, яка їх замінює, додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати строком на 14 робочих днів на рік. Ця відпустка також є гарантованою державою пільгою, а тому роботодавець зобов’язаний забезпечити право працівника на неї протягом календарного року.

Зазначена відпустка також не належить до щорічних, визначених п. 1 ст. 4 Закону про відпустки, тому на неї не поширюються норми цього Закону, передбачені для щорічних відпусток. Тож така відпустка надається працівникові незалежно від відпрацьованого часу. Її перенесення на наступний рік також не допускається.

 

Відпустка без збереження заробітної плати одному з батьків

Особи, віднесені до категорії 3, відповідно до ст. 22 Закону № 796 також мають право на щорічне отримання відпустки тривалістю 14 робочих днів, але без збереження заробітної плати. Вона надається одному з батьків, які мають неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон радіоактивного забруднення.

Для отримання цієї відпустки особа має надати довідку з місця роботи чоловіка (дружини) про те, що йому (їй) така відпустка протягом року не надавалася. Табелюватися підприємством ця відпустка може позначкою, яка буде визначена самостійно, наприклад «БЧ» (безоплатна «чорнобильська» відпустка).

 

Щорічна відпустка збільшеної тривалості

Крім вищевказаних відпусток працівникам, які за своїм статусом не є «чорнобильцями», але працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення, надається щорічна відпустка згідно зі ст. 47 Закону № 796. Вона надається пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу. А саме: 

 •  в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення — 44 календарні дні.
  Загальна тривалість відпустки не має перевищувати 56 календарних днів;
 •  у зоні гарантованого добровільного відселення — 37 календарних днів.
  Загальна тривалість відпустки не має перевищувати 49 календарних днів;
 •  у зоні посиленого радіоекологічного контролю — 30 календарних днів.
  Загальна тривалість відпустки не має перевищувати 42 календарних днів.

Зазначені відпустки надаються без урахування додаткової відпустки, передбаченої законодавством України (додаткової відпустки за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці, додаткової відпустки за особливий характер праці, додаткової відпустки працівникам із ненормованим робочим днем). 

Отже, вказані вище відпустки тривалістю 30, 37 і 44 календарних дні є щорічними основними відпустками, тому на них поширюються всі норми Закону про відпустки, передбачені для щорічних відпусток (у т. ч. щодо порядку надання, поділу на частини, перенесення на інший період, виплати грошової компенсації).

В усіх випадках тривалість щорічної відпустки працівників, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення, не має бути меншою за передбачену законодавством України для всіх працівників (тобто не меншою за 24 календарних днів). За працівниками, які отримують відпустку більшої тривалості, ніж передбачено Законом № 796, її тривалість зберігається.

Так, відповідно до пп. 10–10¹ п. 4 Порядку № 936 за бюджетні кошти відшкодовується оплата відпустки працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні):

 • у зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, — за 20 календарних днів (44 – 24);
 • у зоні добровільного гарантованого відселення — за 13 календарних днів (37 – 24); 
 • у зоні посиленого радіоекологічного контролю — за шість календарних днів (30 – 24).

Оскільки така відпустка є щорічною основною, вона підлягає поділу на частини та має надаватися згідно із графіком відпусток. Через те що органами соціального захисту населення частина збільшеної тривалості цієї відпустки компенсується, дні, що входять до неї, варто надавати саме у поточному робочому році. Тобто 6, 13 і 20 календарних днів відпустки не можуть використовуватися частинами та переноситися на інший період, а 24 календарних днів відпустки можуть бути використані частинами чи перенесені на інший період (за потреби).

Ця відпустка табелюється за правилами щорічної основної відпустки, тобто з використанням позначки «В» або «ЩО» (щорічна основна).

 

Якими правилами надання відпусток особам,
віднесеним до категорій 1–3 слід керуватися?

Відпустки особам, які віднесені до категорій 1, 2 і 3, надаються згідно із Законом № 796. Для «чорнобильців» 4-ї категорії пільги та компенсації наприкінці 2014 р. були скасовані Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28.12.2014 р. № 79-VIII.

Наголосимо, що обмеження тривалості відпусток (не більше 59 календарних днів), передбачене ч. 3 ст. 10 Закону про відпустки, не поширюється на вищевказані відпустки, а отже, додаткова «чорнобильська» відпустка тривалістю 14 робочих (16 календарних) днів надається працівникам незалежно від тривалості щорічної. Це може стосуватися працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників.

На відміну від щорічних відпусток, для отримання права на додаткову відпустку особам, віднесеним до категорій 1–3, не потрібно відпрацьовувати мінімальний період. Крім того, ці відпустки надаються незалежно від тривалості роботи на підприємстві, а роботодавець зобов’язаний забезпечити право на отримання такої відпустки протягом календарного, а не робочого року.

Такі відпустки не підлягають продовженню на святкові (неробочі) дні під час визначення їх тривалості або в разі тимчасової непрацездатності працівника. Також не передбачено поділу їх на частини та отримання грошової компенсації замість їх використання (в т. ч. у разі смерті працівника-«чорнобильця»).

Перенесення цих відпусток на наступний рік також не допускається. Тобто із закінченням календарного року право на них за рік, що завершився, працівники втрачають. Зауважимо також, що в разі звільнення працівник може навіть в останній день роботи використати своє право на одержання додаткової відпустки. В такому разі датою звільнення буде останній день відпустки.

Якщо «чорнобильська» відпустка надаватиметься в кінці року, вона вважатиметься наданою за той календарний рік, на який припадає її початок. Тобто якщо працівнику додаткова відпустка була надана в кінці 2020 р. і її частина припала на 2021 р., вона вважатиметься відпусткою за 2020 р. У 2021 р. працівник матиме право на неї повної тривалості.

Якщо працівник, який є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, є одночасно учасником бойових дій, він має право на відпустку зі збереженням заробітної плати відповідно до одного з вищенаведених законів за його вибором, оскільки ці пільги є однотипними. Адже згідно зі ст. 60 Закону № 796 пільговик, який має одночасно право на пільги та компенсації, передбачені різними законами, користується пільгами та компенсаціями за своїм вибором відповідно до одного з них (лист Міністерства соціальної політики України від 18.08.2016 р. № 454/13/116-16). І хоча згаданими вище листами надавалося роз’яснення щодо «чорнобильців» категорії 1–2, на думку автора, їх можна застосувати й для «чорнобильців» категорії 3.

Згідно з п. 5 Порядку № 936 такі відпустки оплачуються за місцем основної роботи (служби) громадян підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами та фізичними особами — підприємцями (далі ⎯ підприємства) відповідно до розрахункових даних, поданих до органу соціального захисту населення, але згодом ці витрати відшкодовуються з бюджету. Для цього підприємству необхідно зареєструватися в органі соціального захисту населення та не пізніше ніж за два місяці до початку бюджетного року подати:

 • відомості про підприємство з визначенням кількості постраждалих осіб за категоріями отримувачів компенсацій і допомоги певних видів та кількості громадян, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України «Про затвердження типових форм документів» від 22.06.2018 р. № 928;
 • списки громадян із зазначенням прізвища, імені та по батькові, категорії, серії та номера посвідчення (за наявності), місця проживання (перебування), ідентифікаційного номера;
 • графік відпусток громадян і розрахунок витрат для додаткової відпустки на наступний бюджетний рік подаються підприємством до уповноваженого органу разом із зазначеними відомостями.

Нагадаємо, що ці відомості подають лише на «чорнобильців», які працюють на підприємстві за основним місцем роботи та підтвердили свій статус документально. З огляду на це додаткова відпустка особам, віднесеним до категорій 1–3, не може надаватися працівникам, які працюють за сумісництвом.

У разі зміни зазначених відомостей, у т. ч. найменування підприємства, його адреси, розрахункових рахунків, на які перераховуються кошти, та списків громадян підприємство протягом 20 днів наступного місяця повідомляє про такі зміни розпорядників коштів. 

Для отримання фінансування з бюджету підприємству необхідно до 25 числа місяця, за який робляться нарахування, подати до органу соціального захисту населення документи щодо розрахункових витрат, пов’язаних із виплатою компенсацій і допомоги певних видів, за затвердженою Міністерством соціальної політики України формою, та реєстр отримувачів компенсаційних виплат і допомоги певних видів, де зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, категорія, номер посвідчення, ідентифікаційний номер, відомості про нараховані виплати, сума компенсацій і вид допомоги. 

Ці відпустки табелюються за загальним порядком. 

Форма табеля обліку робочого часу затверджена наказом Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 р. № 489

Це типова форма первинної облікової документації № П-5, яка складається з двох частин ⎯ форми табеля та умовних позначень. Їх використання у повному обсязі не містить обмежень, але не буде помилкою, якщо підприємство самостійно розробить власну форму.

Формою № П-5 передбачена відмітка в табелі додаткової відпустки працівникам, які мають статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС 1–3 категорії з позначкою «Ч». Ця відмітка проставляється в разі перебування зазначених працівників у «чорнобильській» відпустці тривалістю 14 робочих (16 календарних) днів за календарний рік (ст. 20, 21, 30 Закону № 796). 

Зауважимо також, що строк зберігання табелів використання робочого часу на таких осіб становить 75 років (п. 685 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 р. № 578/5).


Список нормативно-правових актів та скорочень, використаних у статті

 • Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-XII, далі — Закон № 796 
 • Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР, далі — Закон про відпустки 
 • Постанова КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 20.09.2005 р. № 936, далі — Порядок № 936
 • Чорнобильська атомна електростанція, далі — ЧАЕС

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП