Додаткова відпустка «на дітей»


◦ Час відпочинку
◦ Відпустки
◦ Соціальні відпустки
◦ Відпустки працівникам, які мають дітей

Останнім часом дедалі частіше виникають труднощі з наданням додаткової відпустки «на дітей». Особи, кому вона надається, визначені Законом про відпустки, але до нього нещодавно внесені зміни. І саме це викликає найбільше запитань. Докладніше   у матеріалі.


Які зміни відбулися?

З дати набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною» від 15.04.2021 р. № 1401-IX, тобто із 09.05.2021 р. право на додаткову відпустку «на дітей» має один із батьків, які мають двох чи більше дітей до 15 років або які усиновили дитину. 

Зміни були внесені до ст. 182¹ КЗпП і до ст. 19 Закону про відпустки.

До ухвалення змін право на отримання додаткової відпустки «на дітей» мали лише працюючі жінки, які мають двох чи більше дітей віком до 15 років або які усиновили дитину.

 

Хто має право на відпустку?

Додаткова відпустка «на дітей» є оплачуваною та надається з метою належного поєднання трудової діяльності з виконанням сімейних обов’язків. Відтепер на неї мають право особи, наведені в Таблиці 1.

 

Таблиця 1 . Категорії осіб, які мають право на додаткову відпустку «на дітей»
Категорії осіб
Один із батьків, які перебувають у трудових відносинах із підприємством і мають двох або більше дітей віком до 15 років
Один із батьків, які перебувають у трудових відносинах із підприємством і мають дитину з інвалідністю
Один із батьків, які перебувають у трудових відносинах з підприємством і які усиновили дитину
Матір особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, яка перебуває у трудових відносинах із підприємством
Батько особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який перебуває у трудових відносинах із підприємством
Одинока мати, яка перебуває у трудових відносинах із підприємством
Батько дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який перебуває у трудових відносинах із підприємством і виховує дитину без матері (у т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі)
Особа, яка перебуває у трудових відносинах із підприємством, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи
Особа, яка перебуває у трудових відносинах із підприємством, яка є піклувальником
Один із прийомних батьків, який перебуває у трудових відносинах із підприємством

 

Які правила надання?

Вони залишилися незмінними, а отже додаткова відпустка «на дітей» надається щорічно (раз на рік), але понад тривалість щорічних основної та додаткових відпусток, передбачених ст. 6, 7 і 8 Закону про відпустки, а також понад тривалість щорічних відпусток, установлених іншими нормативно-правовими актами. 

Зазначена відпустка обов’язково надається за бажанням працівника, і право на неї він має як за основним місцем роботи, так і на роботі за сумісництвом. Робота на умовах неповного робочого часу не може бути підставою для зменшення тривалості такої відпустки.

Згадана відпустка не належить до виду щорічних, а тому може надаватися у будь-який час протягом календарного року, незалежно від відпрацьованого часу та дати народження дитини — до чи після. Тобто  відпустка надається за календарний рік (оскільки лише щорічна основна відпустка надається за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору).

Її тривалість за однієї підстави становить не менше 10 календарних днів, а за наявності кількох підстав — не може перевищувати 17 календарних днів без врахування святкових (неробочих) днів визначених ст. 73 КЗпП.

Законодавством також не передбачено строку давності, після якого втрачається право на таку відпустку. Тож якщо працівник, який має право на таку відпустку з якихось причин, не скористався ним у році досягнення дитиною певного віку або ж за декілька попередніх років, він має право її використати згодом. 

Ця відпустка не підлягає поділу, заміні грошовою компенсацію та суми компенсації за невикористані дні на нове підприємство в разі звільнення за переведенням (п. 5 ст. 36 КЗпП) не перераховуються.

Грошова компенсація за невикористану додаткову відпустку «на дітей» виплачується лише в разі звільнення. 

Вона продовжується або переноситься у порядку, визначеному ст. 11 Закону про відпустки. 

Табелюється позначкою «ДО» згідно з умовними позначеннями типової форми № П-5 «Табель обліку використання робочого часу», затвердженої Наказом № 489.

Для її надання слід звернути увагу на вік дитини. Для цього варто керуватися загальними нормами. Отже, відповідно до ст. 1 Закону № 2402 дитина — це особа віком до 18 років, якщо вона не набуває прав повнолітньої раніше. Таким чином, один із батьків, які мають дитину з інвалідністю (крім особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи), усиновлену дитину, одинока мати (батько), один із прийомних батьків, батьків-вихователів мають право на цю відпустку до та в рік досягнення їхньою дитиною повноліття, тобто до та в рік виповнення дитині 18 років. 

Винятком є лише одержання права на відпустку особою, яка взяла під опіку особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. В такому разі право на одержання зазначеної відпустки не залежить від віку особи, тобто в цьому разі норма щодо виповнення дитині 18 років до уваги не береться.

 

Що є підставою надання додаткової відпустки «на дітей»?

Додаткова відпустка «на дітей» надається різним категоріям осіб, тож і підстави для її надання також є різними. Про це див. у Таблиці 2.

 

Таблиця 2. Підстави для надання додаткової відпустки «на дітей
Підстави
Для кого
Копії свідоцтв про народження
Одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років
Копія свідоцтва про народження
Одному з батьків, які мають дитину з інвалідністю
Копія посвідчення дитини з інвалідністю
Копія свідоцтва про народження (за наявності)
Одному з батьків, які усиновили дитину
Копія рішення суду про усиновлення
Копія свідоцтва про народження
Матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи
Копія висновку МСЕК або довідка до акта огляду МСЕК
Копія свідоцтва про народження
Батькові особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи
Копія висновку МСЕК або довідка до акта огляду МСЕК
Копія свідоцтва про народження (паспорта)
Особі, яка взяла під опіку дитину (особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи)
Копія рішення органу опіки або суду  про встановлення опіки
Копія висновку МСЕК або довідка до акта огляду МСЕК (для особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи)
Копія свідоцтва про народження (паспорта)
Особі, яка є піклувальником дитини (особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи)
Копія рішення органу піклування або суду про встановлення піклування
Копія висновку МСЕК або довідка до акта огляду МСЕК (для особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи)
Копія свідоцтва про народження дитини
Одному із прийомних батьків
Копія договору з органом виконавчої влади про влаштування дитини у прийомну сім’ю на виховання та спільне проживання

 

Які правила оформлення відпустки після введених змін?

Для працівників, які працюють (тобто тих, які не перебувають у відпустках для догляду за дитиною до трьох (шести) років), оформлення додаткової відпустки «на дітей» не спричиняє складнощів. Зразки щодо порядку оформлення додаткової відпустки «на дітей» див. за посиланням. (ссылка на зразки)

Оскільки право на додаткову відпустку «на дітей» відтепер належить одному з батьків, які мають двох чи більше дітей до 15 років або які усиновили дитину, одержати зазначену відпустку мають навіть ті особи, які перебувають в інших соціальних відпустках. Отже, вони можуть фактично не працювати, перебувати у відпустці для догляду за дитиною до трьох (шести) років і за бажанням у будь-який період отримати додаткову відпустку «на дітей», яка є оплачуваною.

Порядок її оформлення той самий, проте коло осіб, які мають право на додаткову відпустку «на дітей», збільшено.

Зважаючи на це, якщо не будуть внесені зміни до вказаних вище статей, період перебування у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною до досягнення нею трьох (шести) років буде зараховуватися до стажу, що дає право на додаткову відпустку «на дітей» та в разі звільнення її невикористання, відповідно до ст. 24 Закону про відпустки має компенсуватися.


Список нормативно-правових актів і скорочень, використаних у статті
  • Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII, далі — КЗпП
  • Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III, далі — СКУ
  • Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР, далі — Закон про відпустки
  • Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ, далі — Закон № 2402
  • Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 р. № 489, далі — Наказ № 489
  • медико-соціальна експертна комісія, далі — МСЕК

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП