Індексація та компенсація грошових доходів у червні та липні 2021 р.


У статті йдеться про порядок проведення індексації доходів громадян у липні 2021 р. відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. № 1282­XII та про виплату компенсації за затримку виплати зарплати згідно із Законом України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-ІІІ


Індексація зарплати

Індексація грошових доходів населення здійснюється відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. № 1282-ХІІ (далі — Закон № 1282) та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.03.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078).

Відповідно до ст. 5 Закону № 1282 індексація проводиться в межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік. 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) для проведення індексації обчислюється наростаючим підсумком на основі щомісячних індексів споживчих цін за даними Державної служби статистики України (далі — Держстат). Право на проведення індексації настає в разі, якщо величина ІСЦ перевищить встановлений поріг індексації — 103 %. У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 %, тобто місяць підвищення вважається базовим.

Якщо сума підвищення заробітної плати (в місяці підвищення тарифних ставок (окладів) враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру) більша, ніж сума індексації, індексація в базовому місяці не нараховується. Якщо розмір підвищення менший, ніж сума індексації, то в базовому місяці сума індексації визначається як різниця між сумою індексації та сумою підвищення заробітної плати. 

Працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку зі зростанням рівня інфляції провадиться в порядку, визначеному в колективних договорах, але не нижче норм, встановлених Законом № 1282 та положеннями Порядку № 1078.

Відповідно до Порядку № 1078 та даних Держстату про величину ІСЦ за звітний місяць величина приросту ІСЦ для проведення індексації у червні та липні 2021 р. наведена в таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Величина приросту індексу споживчих цін
для проведення індексації у червні та липні 2021 р.

 
Базові місяці 
(місяці підвищення тарифних ставок (окладів))
Місяці 2021 р.
червень
липень 
У разі підвищення доходів, тобто якщо базовими місяцями були
у 2020 р.
січень
7,1
11,1
лютий
7,5
11,5
березень
6,6
10,6
квітень
7,6
7,6
травень
7,3
7,3
червень
7,8
7,8
липень
7,7
7,7
серпень
8,0
8,0
вересень
7,4
7,4
жовтень
7,0
7,0
листопад
3,2
7,0
грудень
4,1
4,1
у 2021 р.
січень
3,4
3,4
лютий
3,7
березень
квітень
травень
червень
 
 
липень
 
 
 

Індекси споживчих цін (за даними Держстату), на основі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, наведено в таблиці 2.

 

Таблиця 2. Індекси споживчих цін, на основі яких розраховується ІСЦ
для проведення індексації

 

Роки

Місяці

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

2020

100,2

99,7

100,8

100,8

100,3

100,2

99,4

99,8

100,5

101,0

101,3

100,9

2021

101,3

101,0

101,7

100,7

101,3

             

 

ПРИКЛАД 1

Обчислення суми індексації грошових доходів

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) працівників у січні 2020 р. (базовий місяць) величина приросту ІСЦ для індексації заробітної плати у червні 2021 р. становить: 

1,038 × 1,032 × 100 – 100 = 7,1 %,

де 1,038 — ІСЦ за лютий – листопад 2020 р. (0,997 × 1,008 × 1,008 × 1,003 × 1,002 × 0,994 × 0,998 × 1,005 × 1,010 × 1,013);

1,032 — ІСЦ за грудень 2020 р. – лютий 2021 р. (1,009 × 1,013 × 1,010).

За березень – травень ІСЦ становив 103,7 % (1,017 × 1,007 × 1,013 × 100) , тобто перевищив порогу індексації (103 %), тому у липні 2021 р. індексація буде нараховуватися на величину приросту ІСЦ — 11,1 %.  

Припустимо, заробітна плата за червень 2021 р. становить 12 000,00 грн. Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у травні – червні — 2270,00 грн, у липні — 2379,00 грн).

Якщо тарифні ставки (оклади) не підвищувались із січня 2020 р., величина приросту індексу споживчих цін, на яку має здійснюватися індексація у червні 2021 р., становить 7,1 % (107,1 – 100).

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.

Сума індексації доходу дорівнює 161,17 грн (2270,00 × 7,1 ÷ 100).

Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 12 161,17 грн (12 000,00 + 161,17).

Нараховується та виплачується індексація одночасно з нарахуванням і виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації. Грошовий дохід разом із сумою індексації оподатковується відповідно до законодавства.

 

 

Компенсація за затримку виплати зарплати

У зв’язку з порушенням встановлених строків виплати заробітної плати підприємства, установи та організації всіх форм власності мають здійснювати нарахування сум компенсації працівникам у разі її несвоєчасної виплати. Компенсація провадиться відповідно до:

Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але не виплаченого грошового доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов’язкових платежів) і приросту індексу споживчих цін у відсотках для визначення суми компенсації. 

Для визначення суми компенсації ІСЦ обчислюється шляхом множення місячних ІСЦ за період невиплати грошового доходу. У місяці, за який виплачується дохід, ІСЦ до розрахунку не включається.

У разі виплати в червні 2021 р. нарахованих, але не виплачених своєчасно грошових доходів за 2017–2021 рр. сума компенсації нараховується з урахуванням величини приросту індексу споживчих цін, наведеної в таблиці 3. 

 

Таблиця 3. Величина приросту ІСЦ
для компенсації зарплати в разі несвоєчасної її виплати у червні 2021 р.

 
Місяць
Приріст індексу споживчих цін (у %) за період невиплати доходу
Роки:
2017
2018
2019
2020
2021
січень
43,1
25,4
14,8
11,2
4,8
лютий
41,7
24,3
14,2
11,6
3,7
березень
39,2
22,9
13,2
10,7
2,0
квітень
38,0
22,0
12,1
9,8
1,3
травень
36,2
22,0
11,3
9,5
червень
34,0
22,0
11,9
9,2
 
липень
33,8
22,8
12,6
9,9
 
серпень
33,9
22,8
12,9
10,1
 
вересень
31,3
20,5
12,1
9,6
 
жовтень
29,7
18,5
11,3
8,5
 
листопад
28,6
16,9
11,2
7,1
 
грудень
27,3
16,0
11,4
6,1
 

 


ПРИКЛАД 2

Обчислення суми компенсації зарплати в разі несвоєчасної її виплати

Нарахований, але не виплачений у січні 2020 р. грошовий дохід у сумі 3250,00 грн (після утримання податків і обов’язкових платежів) виплачується у червні 2021 р. 

Приріст індексу споживчих цін, розрахований за період невиплати грошового доходу (лютий 2020 р. − травень 2021 р.), за січень 2020 р. становить 11,2 %. 

Сума компенсації в цьому випадку дорівнює: 3250,00 грн × 11,2 ÷ 100 = 364,00 грн.

 

 

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП