Комісія із соціального страхування: порядок створення та алгоритм роботи


◦ Соціальне страхування

У бухгалтера, кадровика та представника профспілки часто постає запитання, хто з них першим має опрацьовувати листок непрацездатності, який працівник подає роботодавцю для оплати. Відповідь на це запитання міститься у частині третій ст. 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105). Ця норма передбачає, що рішення про оплату листка непрацездатності приймає не кадровик, не бухгалтер і навіть не роботодавець, а комісія (уповноважений) із соціального страхування. 

Насправді, щоб вирішити, чи потрібно оплачувати листок непрацездатності, в якому розмірі та за чиї кошти, необхідно розглянути низку питань, а саме:

 • чи правильно оформлений листок непрацездатності (ст. 31 Закону № 1105);
 • як правильно обчислити розмір виплати за листком непрацездатності (ст. 33 Закону № 1105);
 • чи правильно нарахована сума допомоги за листком непрацездатності залежно від страхового стажу працівника і чи потрібно обмежувати її мінімальною зарплатою (частина четверта ст. 19, ст. 24 Закону № 1105); 
 • скільки днів тимчасової непрацездатності слід оплачувати і за чиї кошти (ст. 22–23, ст. 25 Закону № 1105); 
 • у який строк потрібно опрацювати листок непрацездатності та коли виплатити за ним кошти працівнику (ст. 32, 34 Закону № 1105).

Практика свідчить, що на підприємствах листок непрацездатності опрацьовує здебільшого одноособово бухгалтер. Проте практика також підтверджує, що Фонд соціального страхування (далі — ФСС) регулярно штрафує роботодавців за неправильно нараховану суму допомоги за листком непрацездатності. Тож аби чергова перевірка ФСС минула без штрафів, на підприємстві слід створити комісію із соціального страхування (далі — комісія) та налагодити її ефективну роботу.  

 

Порядок створення комісії

Порядок створення комісії, її права та обов’язки визначено Законом № 1105 та Положенням про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженим постановою правління ФСС від 19.07.2018 р. № 13 (далі — Положення № 13).

Керівник підприємства має впродовж місяця після державної реєстрації підприємства створити комісію або обрати уповноваженого із соціального страхування (п. 1.9 Положення № 13). При цьому уповноважений або комісія може бути обрана/створена винятково з членів трудового колективу. Разом з тим якщо на підприємстві працює 15 або менше працівників, комісію не створюють — натомість на зборах трудового колективу обирають уповноваженого із соціального страхування (п. 1.4 Положення № 13). 

Також слід врахувати, що якщо підприємство має відокремлені структурні підрозділи, в яких не нараховують заробітної плати працівникам, оскільки таке нарахування централізовано здійснюється на головному підприємстві, то створювати окремі комісії в таких підрозділах немає сенсу. За таких умов утворюється центральна комісія, яка опрацьовує листки непрацездатності всіх працівників підприємства, у т. ч. тих, які працюють у відокремлених підрозділах (п. 1.4.1 Положення № 13). 

Зверніть увагу, що права, функції та обов’язки комісії та уповноваженого із соціального страхування не відрізняються. А практика свідчить, що найкраще роль уповноваженого з питань соціального страхування на невеликих підприємствах виконує бухгалтер, адже ніхто краще за нього не розуміється на оплаті листків непрацездатності.

Якщо ж на підприємстві працює понад 15 працівників, то для створення комісії представник найманих працівників, зокрема профспілковий комітет, і керівник підприємства або уповноважені ним особи мають прийняти рішення про її створення та делегувати до неї своїх представників. При цьому щоб під час роботи комісії не виникало непорозумінь, кількість делегованих від кожної сторони представників має бути однаковою (п. 1.3 Положення № 13). 

Питання щодо створення комісії, кількості її членів від кожної сторони та строк їх повноважень вирішуються на спільних зборах представників трудового колективу та роботодавця і його уповноважених осіб (додаток 1). При цьому кожна із сторін, що делегує своїх членів до комісії, має їх повідомити, що виконувати свої функції вони будуть на громадських засадах, тобто безоплатно (п. 1.3 Положення № 13). Однак як роботодавець, так і представник трудового колективу мають розуміти, що делегувати до комісії слід не всіх охочих, а працівників, які мають стосунок до процесу опрацювання листків непрацездатності. Зокрема, бажано, щоб до складу комісії входили бухгалтер і кадровик. 

 

Додаток 1. Зразок протоколу засідання представників роботодавця та застрахованих осіб

ТОВ «ЗЛАГОДА»

ПРОТОКОЛ
08.06.2021 р. № 15
м. Київ

Засідання представників роботодавця та застрахованих осіб

Присутні: директор ТОВ «Злагода» П. П. Пасічний, голова профспілкового комітету ТОВ «Злагода» О. О. Калюжний.

Порядок денний:

Ухвалення рішення про створення комісії із соціального страхування, її чисельності та строку повноважень.

Керуючись частиною третьою ст. 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV та Положенням про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженим постановою правління ФСС від 19.07.2018 р. № 13, представник сторони роботодавця, директор ТОВ «Злагода» П. П. Пасічний, і представник застрахованих осіб, голова профспілкового комітету ТОВ «Злагода» О. О. Калюжний, спільним рішенням

УХВАЛИЛИ:

1. Створити у ТОВ «Злагода» комісію із соціального страхування чисельністю шість осіб (по три особи від кожної представницької сторони), зі строком повноважень, який дорівнює строку дії комісії, або до моменту виключення особи зі складу цієї комісії.

2. У триденний строк представницьким сторонам делегувати своїх представників до комісії із соціального страхування.

 

Директор                                                  Пасічний                              П. П. Пасічний

 

Голова профспілкового комітету          Калюжний                             О. О. Калюжний

 

Своє рішення про делегування членів до комісії роботодавець має оформити наказом або розпорядженням (додаток 2), а представник трудового колективу — постановою виборного органу профспілки або рішенням іншого уповноваженого органу, який представляє інтереси трудового колективу (додаток 3). Після того як всі сторони визначилися з членами, яких делеговано до комісії, керівник підприємства видає наказ про створення комісії чи обрання уповноваженого із соціального страхування (додаток 4).

 

Додаток 2. Зразок наказу про делегування представників роботодавця 
до комісії із соціального страхування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЛАГОДА»
 

Код ЄДРПОУ 12345678

НАКАЗ

10.06.2021                             м. Київ                                     № 16

Про делегування представників роботодавця
до комісії із соціального страхування

У зв’язку з необхідністю створення у ТОВ «Злагода» комісії із соціального страхування відповідно до частини третьої ст. 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV та Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженого постановою правління ФСС від 19.07.2018 р. № 13,

ДЕЛЕГУВАТИ:

До комісії із соціального страхування, за їхньою згодою, представників роботодавця, зі строком повноважень, який дорівнює строку дії комісії, або до моменту виключення такого представника зі складу цієї комісії:

— Сидоренко Олену Костянтинівну, бухгалтера по зарплаті;

— Ковальчука Семена Григоровича, фахівця відділу кадрів;

— Сорокіну Валентину Олегівну, секретаря.


 

Директор                                                              Пасічний                                       П. П. Пасічний

 

З наказом ознайомлені:

<…>

 

Додаток 3. Зразок постанови про делегування представників застрахованих осіб 
до комісії із соціального страхування

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ТОВ «ЗЛАГОДА»

ПРОФСПIЛКОВИЙ КОМIТЕТ

ПОСТАНОВА

11.06.2021                             м. Київ                                        № 17

 

Про делегування представників застрахованих осіб
до комісії із соціального страхування

Керуючись Положенням про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженим постановою правління ФСС від 19.07.2018 р. № 13, профспілковий комітет ТОВ «Злагода»

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Делегувати до комісії із соціального страхування ТОВ «Злагода» таких членів профспілки як представників застрахованих осіб, за їхньою згодою, зі строком повноважень, який дорівнює строку дії комісії, або до моменту виключення такого представника із складу цієї комісії:

— Степанову Катерину Михайлівну;

— Куніцину Марину Олександрівну;

— Солохіна Олега Петровича.
 

Голова профспілкового комітету                     Калюжний                     О. О. Калюжний

З постановою ознайомлені:

<…>

 

Додаток 4. Зразок наказу про створення комісії із соціального страхування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЛАГОДА»
 

Код ЄДРПОУ 12345678

НАКАЗ

14.06.2021                             м. Київ                                       № 25
 

Про створення комісії із соціального страхування

У зв’язку з необхідністю створення в ТОВ «Злагода» комісії із соціального страхування відповідно до частини третьої ст. 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV та Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженого постановою правління ФСС від 19.07.2018 р. № 13,

НАКАЗУЮ:

1. Створити комісію із соціального страхування ТОВ «Злагода».

2. До комісії включити зі сторони:

— роботодавця:

Сидоренко Олену Костянтинівну, бухгалтера по зарплаті;

Ковальчука Семена Григоровича, фахівця відділу кадрів;

Сорокіну Валентину Олегівну, секретаря.

— застрахованих осіб:

Степанову Катерину Михайлівну;

Куніцину Марину Олександрівну;

Солохіна Олега Петровича.

3. Встановити строк повноважень членів комісії із соціального страхування ТОВ «Злагода» таким, що дорівнює строку дії цієї комісії, або до моменту виключення такого представника зі складу комісії. 

 

Директор                             Пасічний                             П. П. Пасічний

З наказом ознайомлені:

<…>

 

Алгоритм роботи та права й обов’язки комісії 

Основною формою роботи комісії є засідання, які її члени проводять відповідно до затвердженого ними плану, але не рідше ніж двічі на місяць. При цьому на першому засіданні члени комісії обирають голову та його заступника. Члени комісії мають брати участь у її засіданнях особисто і не мають права передавати свої повноваження іншим посадовим особам підприємства. Комісія приймає рішення шляхом голосування за умови, що на засіданні присутні більше половини її членів. Кожне рішення комісії має протоколюватися (п. 4.1 Положення № 13). 

Що стосується прав та обов’язків комісії, то вона має право:

 • отримувати від роботодавця відомості щодо суми, яку ФСС перерахував за заявою-розрахунком; 
 • отримувати від ФСС безплатні консультації;
 • звертатися до ФСС з питань перевірки правильності оформлення та видачі листків непрацездатності;
 • перевіряти, чи дотримуються тимчасово непрацездатні працівники режиму, що їм встановив лікар;
 • звертатися до ФСС для вирішення спірних питань щодо оплати листка непрацездатності, у т. ч. з приводу суперечок з роботодавцем.

При цьому комісія зобов’язана:

 • приймати рішення про оплату листка непрацездатності або відмовляти працівнику в такій оплаті;
 • контролювати, чи правильно нараховано суму допомоги та чи своєчасно оплачений листок непрацездатності, в т. ч. чи своєчасно ФСС фінансує заяви-розрахунки;
 • брати участь у перевірках, які проводить ФСС.

На черговому засіданні комісія вирішує, оплачувати чи ні працівнику поданий ним листок непрацездатності. Кожне рішення комісія зазначає у протоколі засідання, форма якого наведена в додатку до Положення № 13. 

Якщо комісія прийняла рішення щодо оплати листка непрацездатності, про це вказують у протоколі засідання комісії та повідомляють бухгалтерію підприємства. Своєю чергою бухгалтерія протягом п’яти робочих днів з дати такого рішення має обчислити суму виплати за листком непрацездатності, оформити та подати до ФСС заяву-розрахунок (п. 2 Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою правління ФСС від 19.07.2018 р. № 12).

Якщо комісія прийняла рішення не оплачувати листок непрацездатності, протягом п’яти днів повідомляють не бухгалтерію, а працівника, який подав для оплати листок непрацездатності (частина перша ст. 32 Закону № 1105).

 

Забезпечення ефективної роботи комісії

Роботодавець має розуміти, що від роботи комісії залежить, чи оштрафує ФСС підприємство під час перевірки або чи подасть позов до суду працівник, якому неправильно оплатили листок непрацездатності. Тож для забезпечення ефективної роботи комісії роботодавцю слід подбати про те, щоб: 

 • до членів комісії обов’язково входили бухгалтер по зарплаті та кадровик;
 • комісія була забезпечена необхідними матеріальними та технічними засобами; 
 • були створені умови, щоб члени комісії мали змогу ознайомлюватися з інформацією, яка має безпосереднє значення для прийняття обґрунтованого рішення щодо видачі та оплати листків непрацездатності (відомості про заробітну плату працівників, страховий стаж, табель обліку робочого часу тощо).

Керівник установи має прислухатися до рекомендацій, які надає йому комісія, а члени комісії — постійно збільшувати обсяг своїх знань із соціального страхування.

Підприємство може й не створювати комісії, тим паче що Законом № 1105 не передбачено за це відповідальності. Однак у роботі кожного підприємства можуть виникнути ситуації, які без участі комісії не вирішити.

Загалом на своїх засіданнях комісія опрацьовує листки непрацездатності працівників і в разі відсутності зауважень виносить рішення щодо їх оплати.

Якщо комісія виявить, зокрема, що:

 • заклад охорони здоров’я оформив листок непрацездатності неправильно, його слід повернути на доопрацювання. Після того як помилки будуть виправлені, комісія має розглянути такий листок непрацездатності повторно;
 • на листку непрацездатності вказана помітка про алкогольне сп’яніння, вона має провести розслідування і призначити оплату за листком непрацездатності, тільки якщо травма чи захворювання сталися не внаслідок алкогольного сп’яніння (п. 5 частини першої ст. 23 Закону № 1105);
 • страховий стаж працівника засвідчений неналежними документами, вона має подбати, щоб періоди страхового стажу, який працівник набув до 2011 р., були засвідчені його трудовою книжкою, а решта часу — довідкою з державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, зокрема довідкою за формою ОК-5, ОК-7 чи додатком № 9 (частина друга ст. 21 Закону № 1105);
 • листок непрацездатності виданий на період, який не підлягає оплаті, зокрема на період відпустки без збереження заробітної плати, вона має призначати оплату за листком непрацездатності на цей період (частина перша ст. 22 Закону № 1105). 

Незважаючи на те що в додатку до Положення № 13 наведено форму протоколу засідання комісії із соціального страхування, у згаданих вище ситуаціях від затвердженої форми можна відступити й детально описати всі обставини.

 


ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП