Медичний менеджмент


◦ Трудовi вiдносини
◦ Трудові відносини в окремих галузях
◦ Персонал
◦ HR: рішення, інструменти, практика

Останні роки зацікавленість медичним менеджментом різко зросла. Лікарі, керівники, власники клінік на різних медичних форумах дискутують щодо того, яким має бути управління медичними установами. Більшість розмов у цій сфері присвячена проблемам управління приватними медичними установами. Про це розповімо у статті.

Фахівці сходяться до думки, що управління медичними установами потребує особливого підходу з огляду на специфіку медичних послуг.

Соціальна значущість медичного бізнесу диктує застосування особливих методів менеджменту, маркетингу та розвитку установи

З кожним роком у нашій країні стабільно збільшується кількість комерційних медичних послуг, і населення все більше адаптується до того, що за них потрібно платити. Однак менталітет більшості населення досі не дає змоги прийняти платну медицину. Зазвичай такі люди посилаються на те, що кожен громадянин України має право на безкоштовну медичну допомогу.

У медичних установах функції головного лікаря стают управлінськими, що змушує здобувати відповідні навички.

 

Що таке медичний менеджмент?

Медичний менеджмент — це застосування спеціальних комплексів, принципів, методів та засобів управління приватним медичним закладом, спрямована на реалізацію відповідних цілей.

До них належать:

— максимальний прибуток від комерційної медичної діяльності;

— якість медичних послуг;

— сервіс, обслуговування клієнтів/пацієнтів медичного закладу;

— ефективний розвиток медичного закладу в кількісних і якісних показниках;

— впровадження нових, інноваційних технологій і методик у лікуванні та профілактиці пацієнтів/клієнтів;

— постійне навчання медперсоналу для підвищення медичної професійної кваліфікації та рівня якісного обслуговування пацієнтів/клієнтів;

— створення та підтримка дієвої мотиваційної програми для медперсоналу;

— створення та підтримка кадрового резерву медперсоналу;

— створення, підтримка іміджу й атмосфери довіри до медичної установи.

Одним із завдань менеджменту є забезпечення спільної та ефективної роботи лікарів. Однак саме тут і починаються випробування для менеджера, керівника, головного лікаря, керівника медичного закладу.

Лікар — це представник «вільної» професії, який звик працювати тільки на самого себе, надаючи допомогу хворим. А тому психологія та самоідентифікація лікаря не вписується в статус найманого, підневільного працівника, який працює на власника. Саме через це сьогодні на ринку праці ми бачимо:

— постійну міграцію лікарів у пошуках ідеальної клініки;

— страх лікарів перейти на постійну роботу в нову, добре обладнану приватну клініку;

— бажання лікарів вирішувати питання винагороди за свою консультацію безпосередньо з пацієнтом, минаючи касу;

— безкоштовні обстеження своїх родичів на дорогому обладнанні;

— «зіркова» хвороба;

— відмова від традиційних форм контракту.

У багатьох клініках лікарі відкрито говорять про «нахлібників» — бухгалтерію, виконавчу дирекцію, фахівців IT, адміністраторів, координаторів call-центру, відділу маркетингу. Вони щиро не розуміють, куди йдуть зароблені ними гроші та чому вони отримують заробітну плату не більше 40 % отриманих за консультацію грошей.

Виникає запитання — як з огляду на ці «вроджені риси» сучасного лікаря, побудувати прибутковий медичний бізнес?

Керівники, які є прихильниками жорсткої дисципліни, тотального контролю, стеження та доносів, в основному зазнають поразки. Лікарі, отримавши від них знання, досвід, сертифікати та базу пацієнтів біжать в іншу установу, а на їхнє місце на 2–6 місяців приходять інші, і все повторюється. Тільки деякі сучасні керівники намагаються будувати клініки справді нової формації, де якість лікування і обслуговування клієнтів/пацієнтів відповідає кращим світовим стандартам.

Успіх комерційного медичного закладу залежить від багатьох факторів:

— ефективності комунікації та якості обслуговування клієнта/пацієнта, вміння надавати якісні сучасні медичні послуги;

— планування, організації, мотивації, контролю медичного персоналу;

— методів доведення персоналу стратегії розвитку, цілей установи;

— ефективності навчання в сфері менеджменту, постановки сервісу, комунікацій, конфліктології, тімбілдінга.

Яке головне призначення керівника і хто такий менеджер?

Менеджер — це керівник-професіонал, який працює найманим співробітником і спеціалізується на примноженні прибутку.

Згідно з Оксфордським словником англійської мови «менеджмент» (або управління) ¾ це:

— спосіб, манера ставлення до людей;

— влада та мистецтво управління;

— особливі вміння та адміністративні навички;

— органи правління, адміністративна одиниця.

Керівник — це людина, наділена повноваженнями затверджувати управлінські рішення, контролювати їх виконання та нести відповідальність за результат.

Професіоналізм керівника визначається у володінні знаннями й уміннями у сфері менеджменту, маркетингу й організації виробництва роботи медичного закладу, здатності до роботи з людьми в конкурентному середовищі.

Необхідно визначити критерії та показники, за якими проводиться оцінка ефективності.

Під критеріями розуміють загальну кількісну характеристику результатів управлінської роботи.

Показниками, що характеризують роботу у сфері управління, вважаються:

— скорочення трудомісткості обробки управлінської інформації;

— скорочення управлінського персоналу, термінів обробки інформації;

— скорочення втрат робочого часу управлінського персоналу за рахунок поліпшення організації роботи;

— механізація та автоматизація трудомістких операцій у сфері управління.

 «Управління — це процес планування, організації, мотивації та контролю, необхідний для того, щоб сформулювати та досягти мети організації»

Анрі ФАЙОЛЬ

Суть управління визначається в оптимальному використанні ресурсів (землі, праці, капіталу) для досягнення поставлених цілей.

Вибір стилю керівництва залежить від того, яке завдання ставить перед собою керівник або які завдання стоять перед ним.

1-й стиль: Управляти — керівник дає точні вказівки підлеглим і сумлінно стежить за виконанням ними завдань.

2-й стиль: Направляти — керівник управляє та спостерігає за виконанням завдань, але обговорює рішення із співробітниками, просить їх вносити пропозиції та підтримує їхню ініціативу.

3-й стиль: Підтримувати — керівник надає співробітникам допомогу під час виконання ними завдань, розділяє з ними відповідальність за правильне прийняття рішень.

4-й стиль: Делегувати повноваження — керівник передає частину своїх повноважень виконавцям, покладає на них відповідальність за прийняття приватних рішень і досягнення мети медичного закладу.

Наявна система управління медичного закладу в Україні поступово зживає себе і потребує заміни новою, прогресивною, гнучкою системою медичного менеджменту.

Західна модель медичного менеджменту може частково застосовуватися в наших умовах, сприяючи підвищенню гнучкості реагування на динаміку зовнішніх факторів.

Західні методики мають застосовуватися не шляхом прямого копіювання, а впроваджуватися з урахуванням історично сформованих особливостей вітчизняної галузі охорони здоров’я та доповнюватися ефективними підходами, успішно реалізованими на практиці.

Ефективна система медичного менеджменту, що базується на поділі повноважень головного лікаря та директора, дасть змогу підвищити доступність і якість медичної допомоги.

Впровадження бізнес-підготовки управлінських кадрів медичних установ сприяє розвитку управлінського потенціалу та виведенню менеджмент клінік на новий якісний рівень.

Володимир ЗАЇКА,

CEO «ClinicPRO Consulting»

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП