Нюанси надання щорічних відпусток медичним працівникам


◦ Трудовi вiдносини
◦ Трудові відносини в окремих галузях
◦ Час відпочинку
◦ Відпустки
12 травня 2023 р.

 

Надання щорічної основної відпустки

Тривалість щорічної основної відпустки медичних працівників становить не менше 24 календарних днів. Проте згідно зі ст. 23 Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз» від 05.07.2001 р. № 2586-III (далі — Закон № 2586) працівники протитуберкульозних закладів, які надають медичну допомогу хворим на активні форми туберкульозу, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, мають право на щорічну основну відпустку тривалістю не менш як 36 календарних днів. А працівники протитуберкульозних закладів, які захворіли на туберкульоз внаслідок виконання службових обов'язків, — 45 календарних днів.

 

Надання щорічної додаткової відпустки

Щорічна додаткова відпустка медичним працівникам надається за особливий характер праці. Її тривалість встановлюється за Списком виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, наведеним у додатку 2 до постанови КМУ від 17.11.1997 р. № 1290 (далі — Постанова № 1290).

До стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки, зараховується, зокрема:

 • час фактичної роботи з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий в цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівника цього виробництва, цеху, професії або посади;
 • час щорічних основної та додаткової відпусток за роботу зі шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці.

Для більшості категорій працівників закладів охорони здоров'я встановлено додаткову відпустку тривалістю 7 календарних днів.

Право на додаткову відпустку тривалістю 7 календарних днів мають усі молодші медичні сестри з догляду за хворими та молодші медичні сестри закладів охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, а також реєстратори медичні, що зайняті в архіві, та сестра-господиня психіатричних (у тому числі дитячих), психоневрологічних, наркологічних закладів охорони здоров'я.

Додаткова відпустка тривалістю 11 календарних днів за особливий характер роботи встановлена для таких категорій працівників будь-яких закладів охорони здоров'я:

 • лікар-анестезіолог-реаніматолог, сестра-анестезистка медична, а також лікар та молодший спеціаліст з медичною освітою (крім лікаря-лаборанта та лаборанта) відділень (груп) анестезіології-реанімації та палат для реанімації та інтенсивної терапії;
 • працівники, безпосередньо зайняті рентгенодіагностикою, флюорографією на ротаційній рентгенотерапевтичній установці з візуальним контролем;
 • середній та молодший медичний персонал рентгенівських, флюорографічних кабінетів та установок, який допомагає лікареві під час виконання ним робіт з рентгенодіагностики, флюорографії, на рентгенотерапевтичній установці з візуальним контролем;
 • працівники, безпосередньо зайняті на роботах з відкритими радіоактивними речовинами, що відповідає II класу робіт;
 • працівники, безпосередньо зайняті на гамма-терапії та експериментальному гамма-опроміненні у палатах з обслуговування хворих з накладеними радіоактивними препаратами або з гамма-установками;
 • медичні працівники, які працюють в інших закладах охорони здоров'я (спеціалізованих структурних підрозділах):
  • лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою та молодші медичні сестри з догляду за хворими, молодші медичні сестри, які працюють у венерологічних стаціонарах закритого типу;
  • керівники і фахівці, а також лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, які безпосередньо працюють у барокамерах та кесонах;
  • персонал центрів і відділень мікрохірургії, який безпосередньо виконує хірургічні операції з імплантації пальців, кісток, сегментів кінцівок, у пластичній мікрохірургії, мікросудинній хірургії;
  • лікар-фтизіатр інфекційної та туберкульозної лікувально-профілактичної установи, який систематично виконує рентгенодіагностичні дослідження;
  • лаборант (у тому числі лікар-лаборант, керівник лабораторії, а також перукар (перукар-модельєр 2-го і 1-го класу) та психолог і фізіолог, які безпосередньо та повний робочий день працюють у психіатричній (психоневрологічній), у тому числі дитячій, нейрохірургічній, наркологічній лікувально-профілактичній установі, відділенні, палаті та кабінеті або в аналогічних установах соціального захисту чи спеціалізованих закладах освіти для розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки, у дитячих будинках-інтернатах для сліпих та глухонімих дітей;
  • лікар, молодші спеціалісти з медичною освітою та молодші медичні сестри з догляду за хворими, молодші медичні сестри, безпосередньо зайняті на роботах з медичними генераторами УВЧ потужністю 200 Вт та більше, протичумних установ (станцій, загонів, відділень, лабораторій, інститутів);
  • лаборант (у тому числі лікар-лаборант) лікувально-трудового профілакторію для примусового лікування осіб, хворих на хронічний алкоголізм.

Додаткова відпустка тривалістю 18 календарних днів установлюється для таких категорій працівників:

 • працівники клінічного подвір'я лепрозорію та протилепрозного відділення, відділу, кабінету, пункту;
 • лікар-керівник, його заступник-лікар (з ненормованим робочим днем), сестра медична головна психоневрологічної, наркологічної установи;
 • лікар-керівник, його заступник-лікар (з ненормованим робочим днем) дитячої психіатричної (психоневрологічної) установи, відділення, палати, кабінету, будинку дитини для розумово відсталих дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки, дитячі будинки-інтернати для сліпих та глухонімих дітей;
 • лікар (у тому числі керівник), молодші спеціалісти з медичною освітою та молодші медичні сестри, ентомолог, біолог, зоолог, віварник відділу особливо небезпечних інфекцій санітарно-профілактичних установ;
 • лікар-епідеміолог, лікар-вірусолог, лікар-бактеріолог (у тому числі керівник структурного підрозділу), ентомолог, молодші спеціалісти з медичною освітою та молодші медичні сестри з догляду за хворими, віварник, які безпосередньо працюють з живими культурами (зараженими тваринами): бруцельозу, вірусного гепатиту, геморагічної гарячки, жовто гарячки, ку-гарячки та інших рикетсіозів, мелоїдозу, натуральної віспи, орнітифу, полімієліту, пситакозу, сапу, сибірки, висипного тифу, туляремії, вуличного сказу та енцефалітів, а також в осередках та ензоотичних районах з цими захворюваннями санітарно-профілактичних установ; начальник, лаборант, інструктор-дезінфектор, дезінфектор, епідеміолог та помічник ентомолога ентомологічного загону з боротьби з кліщовим енцефалітом та трансмісійними захворюваннями санітарно-профілактичних установ; працівники центрів з профілактики та боротьби зі СНІДом закладів та спеціалізованих відділень закладів охорони здоров'я, що призначені для лікування хворих на СНІД та ВІЧ-інфікованих, а також лабораторій, кабінетів, відділів, відділень та закладів охорони здоров'я, на які покладено органами охорони здоров'я обстеження населення з ВІЧ-інфекцій та дослідження крові, біологічних рідин, отриманих від хворих на СНІД та ВІЧ-інфікованих; автоклавник, препаратор протичумної установи;
 • працівники, безпосередньо зайняті на роботах з відкритими радіоактивними речовинами І класу робіт;
 • працівники, безпосередньо зайняті на гамма-терапії та експериментальному гамма-опромінюванні з гамма-препаратами у радіоманіпуляційних кабінетах та лабораторіях.

Додаткова відпустка тривалістю 25 календарних днів надається:

 • у психіатричних (психоневрологічних), геріатричних, нейрохірургічних, наркологічних лікувально-профілактичних закладах та установах, відділеннях, палатах та кабінетах, а також в установах (відділеннях) соціального захисту населення психоневрологічного та геріатричного типу та в спеціалізованих будинках-інтернатах для осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, таким категоріям працівників:
  • інструктор виробничого навчання робітників масових професій;
  • інструктор з культмасової роботи, культорганізатор, баяніст;
  • керівник музичний (працівник), керівник гуртка установ соціального забезпечення; лікар (у тому числі лікар – керівник відділення, кабінету), крім лікаря-лаборанта;
  • майстер лікувально-виробничих (трудових) майстерень та підсобних сільських господарств для психічно хворих;
  • науковий співробітник, який безпосередньо працює з хворими;
  • молодші спеціалісти з медичною освітою (крім лаборанта);
  • молодші медичні сестри з догляду за хворими, молодші медичні сестри та обслуговуючий персонал (буфетник, офіціант, робітники з обслуговування лазні, нянька, прибиральник виробничих приміщень);
    
 • у дитячих психіатричних (психоневрологічних) лікувально-профілактичних закладах та установах, відділеннях, палатах та кабінетах (крім призначених для лікування дітей з ураженням центральної нервової системи без порушення психіки);
 • в установах, відділеннях соціального захисту населення, у школах (класах), школах-інтернатах, дитячих будинках (групах), дитячих будинках-інтернатах (групах), дитячих садках (групах) та будинках дитини (групах) для розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки;
 • у дитячих будинках-інтернатах для сліпих та глухонімих дітей таким категоріям працівників:
  • інструктор з організаційно-масової роботи, культорганізатор, баяніст;
  • інструктор виробничого навчання робітників масових професій;
  • лікар (у тому числі лікар – керівник відділення, кабінету), крім лікаря-лаборанта; майстер лікувально-виробничих (трудових) майстерень;
  • науковий співробітник, який безпосередньо працює з хворими;
  • молодші спеціалісти з медичною освітою (крім лаборанта);
  • молодші медичні сестри з догляду за хворими, молодші медичні сестри та обслуговуючий персонал (буфетник, офіціант, робітник з обслуговування лазні, нянька, помічник вихователя, прибиральник виробничих приміщень), сестра-господиня;
  • у закладах (відділеннях) швидкої та екстреної медичної допомоги:
  • лікар-психіатр;
  • молодші спеціалісти з медичною освітою та молодші медичні сестри з догляду за хворими;
  • молодші медичні сестри, які надають медичну допомогу та евакуюють психічно хворих;
  • водій автомобіля, який одночасно виконує обов'язки санітара з евакуації психічно хворих.
    
 • у лікувально-трудових профілакторіях для примусового лікування осіб, хворих на хронічний алкоголізм та наркоманію:
  • лікар (у тому числі керівник відділення, кабінету), крім лікаря-лаборанта;
  • молодші спеціалісти з медичною освітою (крім лаборанта та статистика медичного);
  • молодші медичні сестрам з догляду за хворими, молодші медичні сестри.
    
 • Додаткова відпустка тривалістю 32 календарні дні надається таким категоріям працівників:
  • директор (начальник) протичумної установи та його заступник з науки, виробництва;
  • завідувач (начальник) протичумної лабораторії та відділу (відділення);
  • лікарі, зоолог, ентомолог, науковий співробітник, технічний керівник протичумної установи (станції, загону, відділення, лабораторії, інституту).

Згідно з п. «н» ст. 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 р. № 2801-XII медичні працівники, які безперервно працюють на посадах і в закладах, визначених цим пунктом, мають право на щорічну додаткову відпустку тривалістю 3 календарних дні. До таких працівників належать: лікарі дільничних лікарень, головні лікарі та лікарі амбулаторій, розташованих у сільській місцевості, дільничні лікарі-терапевти, лікарі-педіатри, дільничні медсестри територіальних ділянок поліклінік (поліклінічних підрозділів) та дільничні медичні сестри амбулаторій, лікарі загальної практики (сімейні лікарі) та медичні сестри загальної практики — сімейної медицини, завідувачі терапевтичних та педіатричних відділень поліклінік, керівники амбулаторій та відділень сімейної медицини, лікарі (старші лікарі) та середній медичний персонал виїзних бригад станцій і відділень швидкої та невідкладної медичної допомоги, станцій санітарної авіації та відділень планової та екстреної консультативної допомоги.

 

ПРИКЛАД 1

Лікарю-офтальмологу поліклініки, який два місяці хворів і один місяць перебував на курсах підвищення кваліфікації, тобто фактично за останній робочий рік працював в умовах підвищеного нервово-емоційного та інтелектуального навантаження лише дев'ять місяців, надається додаткова відпустка тривалістю не сім, а п'ять календарних днів:

9 міс. × (7 к. дн. ÷ 12 міс.) = 5,25 к. дн. ≈ 5 к. дн.

Тобто в такому випадку загальна тривалість щорічної відпустки становитиме 29 календарних днів (за умови, що щорічна основна відпустка становить 24 к. дн.).

Якщо стільки ж працював, наприклад, лікар психіатричної лікарні, який відповідно до Постанови № 1290 має право на щорічну додаткову відпустку тривалістю 25 календарних днів, то йому в такому разі слід надати додаткову відпустку тривалістю 19 календарних днів:

9 міс. × (25 к. дн. ÷ 12 міс.) = 18,75 к. дн. ≈ 19 к. дн.

Тобто загальна тривалість його щорічної відпустки дорівнюватиме 43 календарних дні (за умови, що щорічна основна відпустка становить 24 к. дн.).

 

ПРИКЛАД 2

У туберкульозній лікарні працює лікар-фтизіатр, який є особою з інвалідністю II групи. Він може скористатися нормами Закону № 2586, згідно з яким загальна тривалість його відпустки становитиме 36 календарних днів, або нормами Закону про відпустки, відповідно до якого загальна тривалість його відпустки становитиме 37 календарних днів (30 к. дн. як особі з інвалідністю II групи та 7 додаткових днів за роботу з особливим характером праці згідно з Постановою № 1290).

 

Надання щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день

Медичним працівникам може також надаватися щорічна додаткова відпустка за ненормований робочий день.

Ненормований робочий день — це особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу. У разі потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу (ця робота не вважається надурочною). Міра праці в такому разі визначається не лише тривалістю робочого часу, а й колом обов'язків і обсягом виконуваних робіт (навантаженням). Як компенсація за виконаний обсяг робіт, міру напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу надається додаткова відпустка тривалістю до семи календарних днів.

Типовий перелік посад працівників з ненормованим робочим днем було затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР від 28.06.1989 р. № 384, але нині він не застосовується на території України відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про доповнення до наказу МОЗ України від 18.04.96 № 81 «Про визначення такими, що не застосовуються в Україні, наказів МОЗ СРСР» від 28.11.2000 р. № 310. Новий орієнтовний перелік робіт, професій і посад працівників з ненормованим робочим днем у галузі охорони здоров'я не затверджено. Тому установи та заклади охорони здоров'я можуть самостійно в колективному договорі визначати категорії працівників з ненормованим робочим днем і встановлювати їм додаткову тривалість відпустки.

Отже, конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день може встановлюватися в колективному договорі закладу щодо кожного виду робіт, професій і посад або в трудовому договорі.

 

Відповіді на запитання

 

Якої тривалості має бути відпустка директора медичного коледжу?

Медичним працівникам, як і всім іншим працівникам в Україні, встановлено щорічну основну відпустку тривалістю не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік, який відраховується з дня укладення трудового договору.

Керівним працівникам та викладачам медичних навчальних закладів щорічна основна відпустка надається тривалістю до 56 календарних днів згідно з Порядком № 346.


Якої тривалості має бути щорічна відпустка медичного працівника, який працює у протитуберкульозному закладі?

Згідно з частиною першою ст. 23 Закону № 2586 працівники протитуберкульозних закладів, які надають медичну допомогу хворим на активні форми туберкульозу, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, мають право на щорічну відпустку тривалістю 36 календарних днів.

У разі виникнення у працівників протитуберкульозних закладів професійного захворювання їм надається право на щорічну відпустку тривалістю 45 календарних днів з використанням її в літній або інший зручний для них час.


Чи надається щорічна додаткова відпустка медичному реєстратору, дезінфектору, сестрі-господині незалежно від того, в якому закладі вони працюють?

Такі працівники закладів охорони здоров'я, як медичний реєстратор, дезінфектор, сестра-господиня, та деякі інші раніше належали до категорії «молодший медичний персонал». У першій редакції Списку виробництв, робіт, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого Постановою № 1290, у розділі «Загальні професії медичних працівників закладів та установ охорони здоров'я» було вказано, що молодший медичний персонал закладів і установ охорони здоров'я, освіти та соціального забезпечення має право на додаткову відпустку тривалістю 7 календарних днів, тож до кінця 2004 р. використовувалася ця норма. Але постановою КМУ від 16.12.2004 р. № 1674 у додатки 1 та 2 до Постанови № 1290 було внесено зміни, згідно з якими, зокрема, слова «персонал медичний середній та молодший» замінили словами «молодші спеціалісти з медичною освітою та молодші медичні сестри з догляду за хворими, молодші медичні сестри». На сьогодні право на додаткову відпустку тривалістю 7 календарних днів мають лише медичні сестри з догляду за хворими та молодші медичні сестри закладів охорони здоров'я, освіти, соціального захисту.  

У Випуску 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.03.2002 р. № 117, посади медичного реєстратора та сестри-господині віднесено до категорії технічних службовців, а посада дезінфектора — до категорії робітників. На сьогодні ці працівники втратили право на додаткову відпустку як молодший медичний персонал будь-якого закладу охорони здоров'я.

Отже, на сьогодні медичний реєстратор, дезінфектор, сестра-господиня, які працюють з психічно хворими людьми у психоневрологічних, наркологічних диспансерах, згідно із законодавством втратили право на щорічну додаткову відпустку.

Водночас дезінфектори санітарно-профілактичних закладів, зайняті в осередковій, камерній та профілактичній дезінфекції, а також санітарка камерної дезінфекції мають право на щорічну додаткову відпустку тривалістю 7 календарних днів.   

Також право на 7 календарних днів щорічної додаткової відпустки мають реєстратори медичні, що зайняті в архіві, та сестра-господиня психіатричних (у тому числі дитячих), психоневрологічних, наркологічних закладів охорони здоров'я.

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП