Норми робочого часу у 2019 році


◦ Робочий час
◦ Норми робочого часу

  Минулого року роботодавці так і не дочекалися листа Мінсоцполітики із нормами тривалості робочого часу, який видавався офіційно щороку. Як наслідок, підприємства визначили їх самостійно, ґрунтуючись на власних знаннях. Але в серпні цього року лист із нормами тривалості робочого часу на 2019 р. усе ж було видано*. Оскільки він містить дані щодо тривалості робочого часу для п’ятиденного робочого тижня, у статті наведемо ще й відповідні норми для підприємств із шестиденним робочим тижнем

  *Додаток до листа Мінсоцполітики України від 8 серпня 2018 р. № 78/0/206-18 з нормами тривалості робочого часу на 2019 р. див. у журналі «Кадровик України» № 9/2018, с. 96–97.

  Насамперед слід зауважити, що законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма може бути різною залежно від того, який робочий тиждень запроваджено на підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство): п’ятиденний чи шестиденний, яка тривалість щоденної роботи, коли встановлено вихідні дні. У зв’язку з цим на підприємствах норма тривалості робочого часу на рік визначається самостійно з дотриманням вимог статей 50–53, 67 і 73 КЗпП.

  Нормальна тривалість робочого тижня

  Статтею 50 КЗпП передбачено, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Для зручності використання норми тривалості робочого часу на 2019 р. за місяцями та за рік наводяться в таблицях нижче. У таблиці 1 викладено норми робочого часу для 40-годинного п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю.

  Таблиця 1 

  За П’ЯТИДЕННОГО робочого тижня
  Показники Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень  За 2019 рік
  40 годин на тиждень 168 160 159 167 167 143 184 167 168 176 168 166 1993

   

  Увага!

  Для підприємств, які працюють за графіком п’ятиденного робочого тижня, розрахунок виконано із урахуванням того, що передсвятковий робочий день триває 7 годин.   

  Норми тривалості робочого часу на 2019 р. за місяцями та за рік, обчислені для 40-годинного шестиденного робочого тижня з одним вихідним днем у неділю, наведено в таблиці 2.

  Таблиця 2

   

  За ШЕСТИДЕННОГО робочого тижня
  Показники Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень  За 2019 рік
  40 годин на тиждень 167 160 164 165 166 149 181 173 167 174 172 165 2003

   Увага!

  Для підприємств, що працюють за графіком шестиденного робочого тижня, розрахунок проведено із урахуванням того, що передсвятковий робочий день триває 6 годин, а якщо такий день припадає на суботу, то його тривалість не може перебільшувати 4 годин.

  У таблиці 3 наведено кількість календарних, святкових, неробочих, вихідних днів за місяцями та інші показники за календарем п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями в суботу й неділю.

  Таблиця 3 

  За П’ЯТИДЕННОГО робочого тижня
  Показники Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень За 2019 рік
  Кількість календарних днів 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
  Кількість робочих днів 21 20 20 21 21 18 23 21 21 22 21 21 250
  Кількість вихідних днів 8 8 10 8 8 10 8 9 9 8 9 9 104
  Кількість святкових і неробочих днів (числа місяця) 2 (1, 7) 1 (8) 1 (28) 2 (1, 9) 2 (16, 28) 1 (24) 1 (14) 1 (25) 11
  Кількість днів, робота в які не проводиться 10 8 11 9 10 12 8 10 9 9 9 10 115
  Кількість днів, в які тривалість робочого дня скорочується на одну годину (числа місяця) 1 (7) 1 (30) 1 (8) 1 (27) 1 (23) 2 (24, 31) 7

   У таблиці 4 наведено кількість календарних, святкових, неробочих, вихідних днів за місяцями та інші показники за календарем шестиденного робочого тижня з одним вихідним днем у неділю.

  Таблиця 4

   

  За ШЕСТИДЕННОГО робочого тижня
  Показники Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень За 2019 рік
  Кількість календарних днів 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
  Кількість робочих днів 25 24 25 25 25 23 27 26 25 26 26 25 302
  Кількість вихідних днів 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 52
  Кількість святкових і неробочих днів (числа місяця) 2 (1, 7) 1 (8) 1 (28) 2 (1, 9) 2 (16, 28) 1 (24) 1 (14) 1 (25) 11
  Кількість днів, робота в які не проводиться 6 4 6 5 6 7 4 5 5 5 4 6 63
  Кількість днів, в які тривалість робочого дня скорочується на одну годину (числа місяця) 1 (7) 2 (27, 30) 1 (8) 2  (15, 27) 1 (23) 2 (24, 31) 9

   Скорочена тривалість робочого тижня

   Окрім нормальної тривалості робочого часу працівникам згідно з частиною першою статті 51 КЗпП може встановлюватися скорочена тривалість робочого часу. Це стосується:

  — працівників віком від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) — 24 години на тиждень. Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому пункту 1 статті 51 КЗпП, для осіб відповідного віку. Норма тривалості робочого часу для працівників із такою скороченою тривалістю робочого тижня за календарем п’ятиденного та шестиденного робочого тижня наведена, відповідно, в таблицях 5 і 6;

  — працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, — не більш як 36 годин на тиждень. Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджено постановою КМУ «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня» від 21 лютого 2001 р. № 163. Норма тривалості робочого часу для працівників із такою скороченою тривалістю робочого тижня за календарем п’ятиденного та шестиденного робочого тижня наведена, відповідно, в таблицях 5 і 6. Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших). Скорочена тривалість робочого часу може запроваджуватися за рахунок власних коштів підприємств для жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину з інвалідністю. Адже згідно зі статтею 69 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. № 436-IV підприємство самостійно встановлює для своїх працівників скорочений робочий день та інші пільги.

  Таблиця 5

  За П’ЯТИДЕННОГО робочого тижня
  Показники Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень  За 2019 рік
  36 год. (з понеділка по четвер — по 8 год., у п’ятницю — 4 год.) 152 144 143 151 147 131 168 147 152 160 148 150 1793
  24 год. (з понеділка по четвер — по 5 год., у п’ятницю — 4 год.) 101 96 95 100 99 86 111 99 101 106 100 99 1193

   

  Таблиця 6

   

  За ШЕСТИДЕННОГО робочого тижня
  Показники Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень  За 2019 рік
  36 год. (з понеділка по п’ятницю — по 5 год. 30 хв., у суботу — 3 год. 30 хв.) 129 год. 30 хв. 120 126 год. 30 хв. 127 год. 30 хв. 128 год. 30 хв. 114 год. 30 хв. 140 год. 30 хв. 128 год. 30 хв. 129 год. 30 хв. 135 133 127 год. 30 хв. 1540 год. 30 хв.
  24 год. (з понеділка по суботу — 4 год.) 100 96 99 98 99 90 108 103 100 104 104 98 1199

   Скорочені робочі дні у 2019 році

   Під час розрахунку норми робочого часу слід мати на увазі, що згідно зі статтею 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП) тривалість роботи працівників, крім осіб, зазначених у статті 51 КЗпП, скорочується на одну годину як за п’ятиденного, так і за шестиденного робочого тижня, а напередодні вихідних днів тривалість роботи за шестиденного робочого тижня не може перевищувати 5 годин. Скорочені дні за датами за календарем п’ятиденного та шестиденного робочого тижня наведено в таблиці 7.

  Таблиця 7

  Дата Напередодні:
  П’ЯТИДЕННИЙ робочий тиждень
  7 березня Міжнародного жіночого дня — 8 березня
  30 квітня Дня праці — 1 травня
  8 травня Дня Перемоги — 9 травня
  27 червня Дня Конституції України — 28 червня
  23 серпня Дня Незалежності України — 24 серпня
  24 грудня Різдва Христового — 25 грудня
  31 грудня Нового року — 1 січня 2020 р.
  ШЕСТИДЕННИЙ робочий тиждень
  7 березня Міжнародного жіночого дня — 8 березня
  27 квітня Пасхи (Великодня) — 28 квітня
  30 квітня Дня праці — 1 травня
  8 травня Дня Перемоги — 9 травня
  15 червня Трійці — 26 червня
  27 червня Дня Конституції України — 28 червня
  23 серпня Дня Незалежності України — 24 серпня
  24 грудня Різдва Христового — 25 грудня
  31 грудня Нового року — 1 січня 2020 р.

   

  Увага!

  Якщо працівник працює за скороченим робочим тижнем (30 годин, 24 години на тиждень тощо) передсвятковий день для нього не підлягає скороченню на одну годину.

   Святкові та неробочі дні у 2019 році

   Відповідно до статті 73 КЗпП у 2019 р. на підприємствах робота не проводиться у святкові дні, що наведені в таблиці 8. Їх наступного року налічується 11, і ця кількість не зменшується залежно від тривалості робочого тижня.

  Таблиця 8

   

  № з/п Дата Назва
  1 1 січня Новий рік
  2 7 січня Різдво Христове
  3 8 березня Міжнародний жіночий день
  4 28 квітня Пасха (Великдень)
  5 1 травня День праці
  6 9 травня День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День Перемоги)
  7 16 червня Трійця
  8 28 червня День Конституції України
  9 24 серпня День Незалежності України
  10 14 жовтня День захисника України
  11 25 грудня Різдво Христове

   Перенесення вихідних  

   Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП) збігається з вихідним, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. У таблиці 9 наведено дні, що за графіком п’ятиденного (шестиденного) робочого тижня підлягають перенесенню.

  Таблиця 9

   

  Дата Вихідний (субота, неділя), що переноситься у зв’язку із збігом з:
  За П’ЯТИДЕННОГО робочого тижня
  29 квітня Пасхою (Великоднем) — 28 квітня
  17 червня Трійцею — 16 червня
  26 серпня Днем Незалежності України — 24 серпня
  За ШЕСТИДЕННОГО робочого тижня
  29 квітня Пасхою (Великоднем) — 28 квітня
  17 червня Трійцею — 16 червня

   

  Увага!

  Перенесенню підлягають вихідні дні, встановлені для підприємства. Якщо підприємство працює за графіком шестиденного робочого тижня, 24 серпня (День Незалежності України) як святковий день не переноситься на 26 серпня, як для працівників підприємств, що працюють за графіком п’ятиденного робочого тижня. А отже, 26 серпня 2019 р. для таких підприємств вважається робочим днем.

   

  Перенесення робочих

   Як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання робочого часу розпорядженнями КМУ рекомендується переносити робочі дні для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю Сноска.

   сноска На час здачі журналу до друку це розпорядження ще не було видано.

   У зв’язку з тим що зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про перенесення робочих днів приймається роботодавцем самостійно шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого документа. Прийняте роботодавцем рішення про перенесення робочих днів змінює графік роботи підприємства та норму тривалості робочого часу в місяцях, в яких запроваджено перенесення. Тому всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу мають здійснюватися за зміненим у зв’язку з перенесенням робочих днів графіком роботи підприємства. При цьому слід мати на увазі, що в разі перенесення робочого дня, який передує святковому чи неробочому, на інший вихідний, для збереження балансу робочого часу за рік тривалість роботи в цей перенесений робочий день має відповідати тривалості передсвяткового робочого дня, як це передбачено статтею 53 КЗпП. Робочі дні, які можуть бути перенесені з метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання робочого часу підприємствами, які працюють за п’ятиденним робочим тижнем, наведено в таблиці 10.

  Таблиця 10

  За П’ЯТИДЕННОГО робочого тижня
  Дати
  З якого числа: На яке число:
  30 квітня 27 квітня
  10 травня 4 травня

   

  Увага!

  Питання перенесення робочих днів для підприємств, які працюють за шестиденним робочим тижнем, законодавством не врегульовано. І хоча розпорядження КМУ, яким пропонується перенесення робочих днів, має рекомендаційний характер, і рішення про перенесення із дотриманням законодавчих норм приймається роботодавцем самостійно, варіанти перенесення робочих днів для працівників підприємств, що працюють за шестиденним графіком роботи, дуже обмежені. Як відомо, тривалість щотижневого безперервного відпочинку має становити не менш як 42 години, а перенесення робочих днів на таких підприємствах можливе лише на вихідні дні (неділі), що порушує це правило. 

   Тож користуючись даними таблиць, наведених вище, підприємства, які працюють за графіком п’ятиденного (шестиденного) робочого тижня, можуть упевнено крокувати в наступний 2019 рік.

   Галина Фольварочна,

  заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

  ПЕРЕДПЛАТА

  за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

  0 800 214 008

  або заходьте в

  МАГАЗИН

  «ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

  Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

  0 800 214 009
  044 581 57 07

  Пн-Пт з 10:00 до 15:00

  ДЕМО ДОСТУП