Оформлення роботи у вихідні дні


◦ Робочий час
◦ Робота у вихідні й святкові дні та в нічний час
◦ Кадрова документація
01 березня 2021 р.

Більшість працівників відпочиває у святкові дні, але деякі з них можуть бути залучені до роботи. Порядок та умови залучення до роботи в такі дні передбачені законодавством, тож склалася усталена практика його документального оформлення. 


Залучення до роботи на свята 

У святкові (неробочі) дні, зазначені у ст. 73 КЗпП, допускаються:

• роботи, припинення яких неможливе через виробничо-технічні умови (безперервно діючі підприємства, установи, організації);

• роботи, викликані необхідністю обслуговування населення. У ці дні допускаються роботи із залученням працівників у випадках та в порядку, передбачених ст. 71 КЗпП. 

По суті, тут дві норми. Одна норма із загальних виробничо-технічних умов дозволяє роботу. Ця робота у святкові та неробочі дні включається у норму робочого часу  за обліковий період  за графіком підсумованого обліку робочого часу (п. 11 Методичних рекомендацій № 138). А друга норма визначає умови залучення  до роботи у святкові дні в інших випадках — за поденного обліку робочого часу та за підсумованим обліком, коли робота у  свята проводиться у дні, які передбачені графіком як неробочі.

 

Залучення до роботи у вихідні

У вихідні залучення до роботи допускається лише у випадках, визначених частиною другою ст. 71 КЗпП. Тобто:

• для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;

• для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, призвести до загибелі або псування майна;

• для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у подальшому нормальна робота підприємства в цілому або його окремих підрозділів;

• для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт із метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення та призначення. 

Також цією статтею передбачено, що залучати до роботи у вихідні можна лише окремих працівників. Виходячи з цього, працівників усього підприємства роботодавець залучати до роботи у святкові, неробочі та вихідні не має права. 

Працівник, якого роботодавець залучатиме до роботи у святковий або неробочий день, повинен виконувати лише роботи, передбачені умовами трудового договору. Якщо його залучають для виконання будь-якої іншої роботи, він має право відмовитися від її виконання.

Слід пам’ятати, що законодавством передбачені певні категорії працівників, яких навіть у виняткових випадках заборонено залучати до роботи у вихідний. До них належать вагітні жінки, жінки, які мають дітей віком до трьох років (ст. 176 КЗпП) і працівники молодше 18 років (ст. 192 КЗпП). Зауважимо, що за ст. 1861 КЗпП гарантії, встановлені ст. 176 КЗпП, поширюються також і на батьків, які виховують малолітніх дітей без матері (в т. ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників), прийомних батьків. Тобто залучати до роботи у вихідні ці категорії працівників теж не можна.

Отже, під час залучення до роботи працівників у святкові та неробочі дні слід дотримуватися всіх вищевказаних правил.

 

Алгоритм оформлення залучення до роботи

Зазвичай про необхідність залучення працівників до роботи у святковий і неробочий чи вихідний день повідомляє керівник відділу (структурного підрозділу). Це відображається в доповідній записці (додаток 1), в якій описуються причини, що призвели до залучення окремих працівників для роботи в такі дні.

Залучення працівників до роботи у вихідні та святкові (неробочі) дні допускається тільки з дозволу профспілки або профспілкового представника. Таким чином, керівник підприємства має звернутися до профспілки для отримання згоди на залучення до роботи працівників, які є членами профспілки (додаток 2). 

Якщо працівники, яких планують залучити до роботи, не є членами профспілки, згоду на таке залучення отримувати не потрібно. 

У разі роботи у святкові(неробочі) дні, які за підсумованого обліку робочого часу вже  передбачені за графіком роботи як робочі, отримання згоди профспілки на роботу в ці дні не потрібно (ця згода була надана при погодженні  з профспілкою графіка роботи).Робота та залучення до роботи у святкові, неробочі та вихідні дні державних службовців регулюється спеціальним законом, який наразі не розглядаємо.

Після отримання згоди профспілки на роботу у святковий, неробочий або вихідний день (додаток 3) працівник має визначитися з формою компенсації. Для отримання згоди роботодавця на обраний вид компенсації працівник має звернутися до керівника підприємства із заявою (додаток 4). Ця норма має обов’язково застосовуватися лише в разі залучення до роботи у вихідний, тому що тут можлива або подвійна оплата, або надання дня відпочинку. У разі залучення до роботи у святковий день працівник має право звернутися з проханням надати додатковий день відпочинку. Правда, ВСУ роз’яснює, що це можливо в разі роботи понад норму робочого часу

Причини й умови залучення працівників до роботи у святкові, неробочі або вихідні дні мають бути визначені наказом роботодавця (додаток 5), з яким під підпис ознайомлюються всі залучені. У наказі обов’язково має бути визначено інший день відпочинку (за умови виходу на роботу у вихідний), якщо працівник обрав саме такий вид компенсації. Самостійно (без узгодження цього питання з роботодавцем) визначати день відпочинку працівник не має права. Пунктом 24 Постанови № 9 передбачено, що самовільне використання відгулу дає право роботодавцю звільнити працівника за прогул (п. 4 ст. 40 КЗпП).

 

Додаток 1. Приклад доповідної записки про залучення працівників
до роботи у вихідний день

Директору ТОВ «Граніт»
Ребрик О. С.
начальника відділу логістики 
Чужми Г. С. 
 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА 
15.02.2021 № 18
м. Херсон

Про необхідність залучення вантажників 
до роботи у вихідний день 

Унаслідок завчасного надходження цементу та з метою уникнення спричиненого цим простою вантажного вагона виникла необхідність у невідкладних вантажно-розвантажувальних роботах.

Для виконання цих невідкладних робіт прошу залучити до роботи у вихідний день, неділю, 21.02.2021 р., вантажників відділу логістики Гузька В. А. та Мушкетика А. Я.

 

Начальник відділу логістики             Чужма             Г. С. Чужма

 

 

Додаток 2. Приклад оформлення подання до профспілкового комітету
про отримання згоди на залучення працівників до роботи у вихідний день

Голові профспілкового комітету
ТОВ «Граніт»
Литвинчуку М. І.

ПОДАННЯ
17.02.2021 № 1-52
м. Херсон

Про необхідність залучення вантажників 
до роботи у вихідний день 

Шановний Михайле Івановичу!


Унаслідок завчасного надходження цементу та з метою уникнення спричиненого цим простою вантажного вагона виникла необхідність у невідкладних вантажно-розвантажувальних роботах. Враховуючи необхідність виконання зобов’язань, визначених договором про постачання, необхідно розвантажити цементовоз. 

У зв’язку з цим прошу дозволу залучити до роботи у вихідний день, неділю, 21.02.2021 р., вантажників відділу логістики Гузька В. А. та Мушкетика А. Я.


Директор                                 Ребрик                             О. С. Ребрик

 

Додаток 3. Зразок витягу з протоколу засідання профспілкового комітету

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНІТ»

 

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ 
18.02.2021 № 5
м. Херсон

Засідання профспілкового комітету

 

Голова — Литвинчук М. І.

Секретар — Соколова А. А.

Присутні: Котенко І. В., Василік К. І., Іваненко Н. М. 

 

Порядок денний:

1. Про надання дозволу на залучення працівників до роботи у вихідний день, неділю, 21.02.2021 р., вантажників відділу логістики Гузька В. А. та Мушкетика А. Я.

СЛУХАЛИ:

Голову профспілкового комітету Литвинчука М. І., який доповів, що директор 

ТОВ «Граніт» Ребрик О. С. звернувся з поданням про надання дозволу на залучення працівників відділу логістики до роботи у вихідний день, неділю, 21.02.2021 р.

ВИСТУПИЛИ:

Котенко І. В., член профспілкового комітету, вніс пропозицію про розгляд листа директора ТОВ «Граніт» Ребрика О. С. від 18.02.2021 р. № 1-52.

Василік К. І., Іваненко Н. М., члени профспілкового комітету, запропонували надати дозвіл на залучення до роботи вантажників відділу логістики Гузька В. А. та Мушкетика А. Я. у вихідний день, неділю, 21.02.2021 р., для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою усунення простою вантажного вагона, та нагадали про необхідність належним чином компенсувати роботу в цей день.

УХВАЛИЛИ:

Керуючись ст. 71 та 72 КЗпП надати керівництву ТОВ «Граніт» дозвіл на залучення вантажників відділу логістики Гузька В. А. та Мушкетика А. Я. до роботи у вихідний день, неділю, 21.02.2021 р.

 

Голова             М. І. Литвинчук

Секретар         А. А. Соколова

Згідно з оригіналом

Секретар-друкарка                     Тищенко                     А. І. Тищенко

19.02.2021 

 

Додаток 4. Приклад заяви працівника про обрання компенсації
за роботу у вихідний день

Директору ТОВ «Граніт»
Ребрик О. С.
вантажника відділу логістики
Гузька В. А.

Заява

Прошу надати мені інший день відпочинку — 22.02.2021 р. за роботу у вихідний день, неділю, 21.02.2021 р.

(як варіант: «Прошу оплатити мою роботу у вихідний день, неділю, 21.02.2021 р., у подвійному розмірі»).

 

19.02.2021 Гузько

 

Додаток 5. Зразок наказу про залучення працівників до роботи у вихідний день

Товариство з обмеженою відповідальністю «Граніт»
 

НАКАЗ

19.02.2021             м. Херсон             № 29-К

Про залучення працівників
до роботи у вихідний день

Для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою усунення простою вантажного вагона, з дозволу профспілкового комітету (витяг із протоколу від 18.02.2021 р. № 5) та керуючись ст. 71 та 72 КЗпП

НАКАЗУЮ:

1. Залучити до роботи у вихідний день, неділю, 21.02.2021 р., вантажників відділу логістики: Гузька В. А., Мушкетика А. Я. 

2. Компенсувати роботу у вихідний день:

— Гузьку В. А. — наданням іншого дня відпочинку 22.02.2021 р.; 

— Мушкетику А. Я. — оплатою в подвійному розмірі.

3. Начальнику відділу кадрів Крамаренко Л. В. ознайомити з наказом вищезазначених працівників та осіб, відповідальних за ведення табелів обліку використання робочого часу.

Підстави: 1. Доповідна записка начальника відділу логістики Чужми Г. С. від 17.02.2021 р.

2. Заяви Гузька В. А. та Мушкетика А. Я. про обрання форми компенсації за роботу у вихідний день. 

 

Директор Ребрик О. С. Ребрик

З наказом ознайомлені:

<…>

 

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП