Оплата праці у вихідні та святкові дні: нетипові випадки


20 березня 2021 р.

У попередній статті розглянуто класичні випадки оплати роботи у вихідні дні, коли працівника залучають до роботи понад норму робочого часу, яка, скажімо так, є очевидною. А як бути, якщо у працівника були відпустки без збереження заробітної плати чи тимчасова непрацездатність?

Для правильної оплати роботи за місяць, у якому проводилася робота у вихідний, потрібно:

  • розділити години неявок на дозволені й не дозволені законом;
  • визначити годинну або денну ставку для оплати роботи у вихідний. Визначаємо її розрахунковим шляхом, якщо оклад місячний; 
  • установити, чи проводилася робота у вихідний у межах місячної норми робочого часу або понад цю норму;
  • визначити розмір оплати праці виходячи з окладу;
  • визначити розмір оплати за роботу у вихідний.

У якому випадку визначаємо денну ставку, а в якому — годинну? Законодавством це не врегульовано. Доцільно визначати денну ставку, якщо працівник у вихідний відпрацював вісім годин, як у звичайний день, а якщо більше/менше — годинну. Ці норми можна передбачити в колективному договорі або в положенні про оплату праці.

Розглянемо кілька ситуацій на основі прикладу.

 

ПРИКЛАД 

Оплата праці, якщо працівник перебував у відпустці/хворів
і працював у вихідний

 

Як розрахувати розмір оплати за роботу у вихідний за поденного обліку робочого часу за 5-денного робочого тижня в лютому 2021 р. працівнику, якому встановлено місячний оклад у розмірі 6000 грн, у таких випадках:

1. Працівник 8 лютого перебував у відпустці без збереження зарплати, а 13 лютого працював у вихідний вісім годин?

2. Працівник з 1 по 7 лютого включно хворів, а 13 лютого працював у вихідний вісім годин?
 

 

Як оплачувати роботу у вихідний, якщо працівник не виконав календарної місячної норми робочого часу, роз’яснено фахівцями Міністерства праці та соціальної політики України. Із роз’яснення випливає, що під час підрахунку нормальної кількості робочих годин за місяць виключаються дні, які припадають на час, протягом якого працівник відповідно до законодавства був звільнений від виконання своїх трудових обов’язків (відпустка, виконання державних або громадських обов’язків, тимчасова непрацездатність тощо). Також звертається увага на те, що дні прогулу не виключаються. Доцільно цей порядок закріпити як норму в колективному договорі підприємства (таблиця).

Аналогічне правомірне методичне рішення із визначення розрахункової норми робочого часу пропонується в абзаці третьому п. 12 Методичних рекомендацій № 138.

 

Розміри оплати за роботу у вихідний день
 


з/п
Складові розрахунку
Приклади розрахунків для лютого 2021 р. за п’ятиденного робочого тижня за місячного окладу, що становить 6000,00 грн
08.02 —
прогул, 13.02 —
робота
у вихідний 8 год.
08.02 — відпустка без збереження зарплати, 12.02 — робота у вихідний 8 год.
з 01.02 по 07.02 — тимчасова непрацездатність, 13.02 — робота у вихідний 8 год.
з 01.02 по 07.02 — тимчасова непра-
цездатність,
16.02 — прогул,
20.02 і 28.02 —
робота у вихідні
по 8 год.
1
2
3
4
5
6
1
Календарна норма робочого часу, годин
160
160
160
160
2
Дні неявок, усього
1
1
5
7
3
Години неявок, усього
8
8
40
48
4
з них:
дозволені законом (відпустка, тимчасова непрацездатність тощо)
8
40
40
5
не дозволені законом (прогули)
8
8
6
Розрахункова норма робочого часу (годин) для порівняння із фактичним відпрацюванням
(ряд. 1 – ряд. 4)
160
152
120
120
7
Фактично відпрацьовано годин (ряд. 1 – ряд. 3 +
+ робота у вихідний), з них:
160
(160 – 8 + 8)
160
(160 – 8 + 8)
128
(160 – 40 + 8)
128
(160 – 48 + 16)
8
робота у вихідний, усього, у т. ч.:
8
8
8
16
9
у межах розрахункової норми
8
8
10
понад розрахункову норму
8
8
8
11
Годинна тарифна ставка, грн (6000 ÷ 160)
37,50
37,50
37,50
37,50
12
Робочий час для оплати праці за окладом в межах розрахункової норми часу, годин (ряд. 7 – ряд. 10)
160
152
120
120
13
Оплата роботи за окладом
(ряд. 11
× ряд. 12), грн
6000,00
5700,00
4500,00
4500,00
14
Оплата роботи у вихідний у розмірі одинарної ставки, грн  (ряд. 9 × ряд. 11)
300,00
300,00
15
у розмірі подвійної ставки
(ряд. 10
× ряд. 11 × 2)
600,00
600,00
600,00
16
Оплата роботи всього (ряд. 13 + ряд. 14 + ряд. 15), грн
6300,00
6300,00
5100,00
5400,00

Які особливості компенсації за роботу у вихідний, святковий або неробочий день у разі надурочної роботи в ці дні? Якою має бути тривалість відгулу, якщо у вихідний відпрацьовано 12 годин? Як оплачувати таку роботу?

Незалежно від тривалості роботи у вихідний тривалість дня відпочинку (відгулу) — вісім годин. Якщо у вихідний відпрацьовано більше восьми годин, то восьмигодинна робота у вихідний оплачується в одинарному розмірі, а чотири години надурочної роботи — у подвійному розмірі годинної ставки (частина перша ст. 106 КЗпП).

Тривалість дня відпочинку, що надається в разі надурочної роботи у вихідний і святковий або неробочий день, не може перевищувати нормальної тривалості робочого дня. Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається (частина четверта ст. 106 КЗпП). Компенсація за роботу в надурочний час, у вихідні й святкові або неробочі дні проводиться за загальною нормою ст. 106 КЗпП — у подвійному розмірі. 

Під час підрахунку надурочних годин у разі підсумованого обліку робочого часу робота у святкові дні, що перевищує норму робочого часу, за обліковий період не повинна враховуватися, оскільки вона вже оплачена в подвійному розмірі (п. 11 Методичних рекомендацій № 138).

Як нараховувати заробітну плату, якщо обліковим періодом є рік, за який працівник відпрацював 50 годин надурочно, у святкові дні — 54 години?

Відпрацьовані у святкові дні 54 години згідно із загальними нормами ст. 107 КЗпП оплачуються в подвійному розмірі. Уточнюється загальна кількість надурочних годин за обліковий період, яка має бути визначена як різниця між фактично відпрацьованим часом і нормою годин за цей період (абзац третій п. 12 Методичних рекомендацій № 138).

Припустимо, що надурочних 50 годин. У разі підсумованого обліку робочого часу робота у святкові й неробочі дні (ст. 73 КЗпП) за графіком включається в норму робочого часу за обліковий період, установлену на підприємстві. Години роботи, що перевищують цю норму, вважаються надурочними й оплачуються в подвійному розмірі. Тому під час підрахунку надурочних годин у разі підсумованого обліку робочого часу робота у святкові й неробочі дні, виконана понад установлену на підприємстві норму робочого часу, за обліковий період не враховується, оскільки вона вже оплачена в подвійному розмірі (п. 11 Методрекомендацій № 138).

З урахуванням наведеного положення в разі відпрацювання в обліковому періоді надурочно 50 годин і оплати в подвійному розмірі 54 годин, відпрацьованих у святкові дні, ці 50 надурочних годин додатковій оплаті не підлягають.

Якщо припустити, що в обліковому періоді надурочно відпрацьовано не 50, а 60 годин, а також 54 години — у святкові дні, у такому разі в подвійному розмірі буде оплачуватися шість надурочних годин (60 – 54 = 6).


ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП