Перерахунок пенсій з березня 2019 року


◦ Соціальне страхування
◦ Пенсійне забезпечення
Нормативно-правові акти до теми:
  • Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-IV (далі — Закон № 1058);
  • Порядок проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затверджений постановою КМУ від 20 лютого 2019 р. № 124 (далі — Порядок № 124).

 

Щорічна індексація пенсій

З метою індексації пенсій щороку раніше призначені пенсії перераховуються з урахуванням показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески (частина друга ст. 42 Закону № 1058). Цей показник щороку збільшуватиметься на коефіцієнт, що відповідає 50 % показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 % показника зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, за три календарних роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передуватимуть року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

У 2019–2020 рр. показник середньої заробітної плати, який застосовують для перерахунку пенсій, збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 % показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 % показника зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, за рік, що передує року, в якому проводять збільшення, порівняно з роком, що передує року, який є попереднім щодо року, в якому проводять збільшення.

 

Порядок перерахунку пенсій

У 2019 р. пенсії перераховуються згідно з Порядком № 124. З березня поточного року їх перерахунок проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, — його розмір становить 1,17.

 

Категорії осіб, яким перераховується пенсія  

Перерахунок проводиться особам, яким призначено пенсії:

— згідно із Законом № 1058;

— по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та пенсії у зв’язку з втратою годувальника з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

— по інвалідності військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей у зв’язку з втратою годувальника, обчислені згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 р. № 2262-ХІІ.

 

Визначення розміру пенсії 

Згідно із Законом № 1058 розмір пенсії визначається шляхом множення показника середнього заробітку*, який враховано для обчислення пенсії, збільшеного на коефіцієнт 1,17, на коефіцієнт страхового стажу та коефіцієнт заробітної плати цієї особи.

 

*Середня заробітна плата визначається як (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарних роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

 

Приклад розрахунку пенсії до та після 1 березня 2019 р.

Чоловік отримує пенсію з 2013 р. Він має 37 років страхового стажу, а коефіцієнт заробітку, з урахуванням якого обчислюється розмір його пенсії, становить 2,22000.

З жовтня 2017 р. розмір пенсії визначається із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній показник за 2014, 2015 та 2016 р. (3764,40 грн), та величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1 % (коефіцієнт стажу дорівнює 0,37000).

 

Розмір пенсії до 1 березня 2019 р.

Розмір пенсії з 1 березня 2019 р.

 

3764,40 грн × 2,22000 × 0,37000 =

= 3092,08 грн.

 

Додаємо доплату за два роки страхового стажу понад 35 років, яка становить 29,94 грн (1497,00 грн × 2 %).

 

Загальний розмір пенсії дорівнює:

3092,08 грн + 29,94 грн = 3122,02 грн

 

3764,40 грн × 1,17 × 2,22000 × 0,37000 =

= 3617,73 грн.

 

Додаємо доплату за два роки страхового стажу понад 35 років, яка становить 29,94 грн (1497,00 грн × 2 %).

 

Загальний розмір пенсії дорівнює:

3617,73 грн + 29,94 грн = 3647,67 грн

 

У результаті березневого перерахунку розмір пенсії збільшиться на 525,65 грн

 

Розмір пенсії по інвалідності військовослужбовцям строкової служби визначається у відсотках (40–100 % залежно від групи та причини інвалідності) від середнього заробітку (враховуючи індивідуальний коефіцієнт заробітку особи), збільшеного на коефіцієнт 1,17.

Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС і пенсії у зв’язку з втратою годувальника з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС визначаються в розмірі відшкодування фактичних збитків (у відсотках), від середньої зарплати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2006 р. (928,81 грн), збільшеної на коефіцієнт 1,17 та помноженої на середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії (індивідуальний коефіцієнт заробітку особи).

При цьому якщо в результаті проведеного перерахунку пенсії розмір її підвищення не досягає 100 грн, до пенсії встановлюється доплата в сумі, якої не вистачає до 100 грн.

 

Приклад розрахунку пенсії до та після 1 березня 2019 р. 
 особі з інвалідністю ІІ групи внаслідок захворювання,
отриманого у зв’язку з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС

Середньомісячний коефіцієнт зарплати, який враховано під час обчислення пенсії, — 7,45210. Пенсію призначено відповідно до Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1210, у розмірі відшкодування фактичних збитків (70 %). Застосовано показник середньої зарплати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2006 р. — 928,81 грн.

Розмір пенсії до 1 березня 2019 р.

Розмір пенсії з 1 березня 2019 р.

 

928,81 грн × 7,45210 × 70 % =

= 4845,11 грн.

 

Додаємо щомісячну додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров’ю, в розмірі 379,60 грн.

 

Загальний розмір пенсії дорівнює:

4845,11 грн + 379,60 грн = 5224,71 грн

 

928,81 грн × 1,17 × 7,45210 × 70 % =

= 5668,78 грн.

 

Додаємо щомісячну додаткову пенсію за шкоду, заподіяну здоров’ю, в розмірі 379,60 грн.

 

Загальний розмір пенсії дорівнює:

5668,78 грн + 379,60 грн = 6048,38 грн

 

У результаті березневого перерахунку розмір пенсії збільшиться на 823,67 грн

 

Приклад обчислення пенсії до та після 1 березня 2019 р.,
якщо після її перерахунку розмір підвищення становить менше 100 грн.

Жінка 1951 року народження отримує пенсію за віком з 2006 р. та має 37 років страхового стажу. Коефіцієнт заробітку, з урахуванням якого визначається розмір її пенсії, становить 0,88250. Із жовтня 2017 р. розмір пенсії визначено із застосуванням середньої заробітної плати (3764,40 грн) та величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1 % (коефіцієнт стажу — 0,37).

 

Розмір пенсії до 1 березня 2019 р.

Розмір пенсії з 1 березня 2019 р.

 

3764,40 грн × 0,88250 × 0,37 =

= 1229,17 грн.

 

Зважаючи на те, що розмір пенсії, визначений з урахуванням заробітної плати та страхового стажу жінки, яка вже досягла 65-річного віку та має не менше 30 років страхового стажу, не досягає 40 % мінімальної заробітної плати, із січня 2019 р. пенсію як непрацюючій особі було визначено в розмірі 1669,20 грн (4173 грн × 40 %).

За 17 років страхового стажу понад 20 років встановлено доплату за понаднормовий стаж, що становить 17 % від пенсії в розмірі 1229,17 грн (208,96 грн).

 

Загальний розмір пенсії дорівнює:

1669,20 грн + 208,96 грн = 1878,16 грн

3764,40 грн × 1,17 × 0,88250 ×0,37 =

= 1438,13 грн.

 

Зважаючи на те, що перерахований розмір пенсії також не досягає 40 % мінімальної заробітної плати, пенсію залишено в розмірі 1669,20 грн.

Доплата за понаднормовий стаж становить 17 % від пенсії в розмірі 1438,13 грн (244,48 грн).

Загальний розмір пенсії після перерахунку підвищився на 35,52 грн ((1669,20 грн + 244,48 грн) – 1878,16 грн).

Враховуючи те, що в результаті збільшення показника середньої зарплати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховано для обчислення пенсії, на коефіцієнт 1,17, пенсія жінки збільшилася  лише на 35,52 грн, встановлюється доплата в розмірі 64,48 грн, з тим щоб з березня 2019 р. пенсія жінки зросла не менше ніж на    100 грн.

 

Загальний розмір пенсії дорівнює:

1669,20 грн + 244,48 грн + 64,48 грн = 1978,16 грн

 

 

Застосування показника середньої зарплати 

Збільшений відповідно до Порядку № 124 показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, буде застосовуватися:

— за Законом № 1058 (3764,40 грн × 1,17 = 4404,35 грн) під час проведення наступних перерахунків пенсій та в разі переведення з одного виду пенсії на інший (крім випадків переведення з пенсії по інвалідності на пенсію за віком (вперше) з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, із застосуванням середньої заробітної плати (доходу), визначеної частиною другою ст. 40 Закону №1058, для призначення пенсії);

— під час обчислення пенсії відповідно до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796-XII у розмірі відшкодування фактичних збитків — 1086,71 грн (928,81 грн × 1,17).

 

Перерахунок спецпенсій

Спецпенсії підлягають перерахунку, але лише якщо це стосується визначення частини розміру, обчисленого відповідно до Закону № 1058.

Якщо розмір пенсії, обчислений відповідно до Закону № 1058, буде більшим порівняно з розміром пенсії, обчисленим згідно зі спецзаконами, виконується автоматичне, без звернення особи, переведення на пенсію на умовах, передбачених Законом № 1058, за матеріалами пенсійних справ. Органи Пенсійного фонду України інформують осіб про такі дії шляхом надсилання їм листа або смс-повідомлення.

Особи, яких переведено на пенсію, що виплачується на умовах Закону № 1058, у будь-який час можуть звернутися до органів Пенсійного фонду України для переведення на пенсію/щомісячне довічне грошове утримання за нормами спецзаконів, з установленням розміру пенсії/щомісячного довічного грошового утримання, отримуваного до такого переведення. При цьому переведення відбудеться з 1 числа місяця, наступного за місяцем, у якому надійшла відповідна заява.

 

Установлення одноразової доплати

Порядком № 124 передбачено установлення одноразової доплати до пенсії тим особам, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону № 1058. Розмір доплати дорівнює розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 січня 2019 р. та збільшеного на коефіцієнт 1,61. Розмір одноразової доплати становить 2410,17 грн (1497,00 грн × 1,61).

 

Увага!

Сума одноразової доплати до пенсії не включається до середньомісячного сукупного доходу сім’ї під час розрахунку розміру житлової субсидії та під час визначення права на надання пільг окремим категоріям громадян згідно з Порядком надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженим постановою КМУ від 4 червня 2015 р. № 389.

 

Право на одноразову доплату мають пенсіонери за дотримання таких умов:

  • пенсію призначено відповідно до Закону № 1058;
  • пенсіонер має необхідний страховий стаж: чоловіки — 35 років, жінки — 30 років (абзац 1 частини першої ст. 28 Закону № 1058) або
  • страховий стаж у чоловіків становить 25 років, а в жінок — 20 років: для осіб, яким пенсію призначено до 1 жовтня 2011 р., і після зазначеної дати не проводився перерахунок пенсії з урахуванням заробітної плати за періоди   страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії;
  • розмір    пенсій особи з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та доплати до 100 грн, встановленої під час березневого перерахунку) станом на 1 березня 2019 р. не перевищує мінімального розміру пенсії за віком, встановленого частиною другою статті 28 Закону № 1058 (на рівні 40 % від мінімальної заробітної плати у 2019 р. — 1669,20 грн (4173,00 грн × 40 %)).

Отже, право на одноразову доплату мають лише пенсіонери, пенсія яких призначена за Законом № 1058 і її розмір станом на 1 березня 2019 р. не перевищує 1669,20 грн. Виплата одноразової доплати до пенсії проводиться рівними частинами в березні та квітні 2019 р. (одночасно з виплатою пенсії за березень та квітень 2019 р.).

Галина Мастюгіна,

заступник директора департаменту —

начальник управління департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП