Створення продуктивної команди


Робота продуктивної команди є однією з умов досягнення успіху, адже саме в такій команді прагне працювати кожний працівник і саме з такою командою бажає працювати керівник. Тож у статті розглянемо визначення поняття «команда» та її особливості, які відрізняють її від робочої групи, дамо характеристику лідеру команди, а також визначимо ключові моменти, які необхідно враховувати під час створення продуктивної команди


 

Команда vs робоча група

Поняття «команда» раніше в основному використовували у спорті: футбольна, волейбольна команда, командна гра. Проте на сьогодні воно активно застосовується і в бізнесі. Команда як організаційна одиниця — це мала сукупність людей, об’єднаних цільовою спрямованістю, інтенсивною й ефективною взаємодію членів та високою продуктивністю. Взаємодія в команді будується на довірі та співпраці. 

Отже, із визначення випливає, що основними характеристиками команди є:

 • невелика кількість людей;
 • загальні та важливі цілі кожного з учасників;
 • продуктивність;
 • інтенсивна та ефективна взаємодія;
 • висока продуктивність;
 • довіра;
 • співпраця;
 • взаємодоповнювальні вміння;
 • особиста та взаємна відповідальність.

Реймонд Белбін, англійський дослідник і консультант з питань управління, наголошує, що «ідея команди полягає в тому, що її члени на основі поділу праці формують єдину робочу структуру, яка передбачає та відображає внесок окремого члена команди, який він зробить у досягнення спільної мети».

Робоча група — це мала група, яка створена для вирішення конкретних завдань та функціонує за визначеними законами.

Основними характеристиками робочої групи є:

 • вирішення вузьких завдань;
 • особиста відповідальність;
 • чіткий розподіл ролей та обов’язків.
Отже, робоча група — це формально об’єднані люди для вирішення конкретних завдань, а команда — це організаційна одиниця, здатна до самоорганізації, самоврядування та розвитку.

 

Лідер продуктивної команди: який він?

Лідер — це член команди, якому вона надає право приймати відповідальні рішення. Він поєднує дві ролі: є активним учасником групового процесу на рівні з іншими учасниками й одночасно є неупередженим керівником, який має повноваження щодо вирішення конфліктних ситуацій, які можуть виникати між учасниками.

До особистісних якостей лідера належать:

 • володіння team skills (навички командної роботи) та soft skills (гнучкі навички);
 • взяття на себе відповідальності за команду, кінцевий результат, учасників;
 • чесність та відкритість;
 • неупередженість;
 • врівноваженість;
 • самоорганізованість;
 • стриманість.

 

Психологічна безпека — основа продуктивної команди

Потенціал кожної людини найповніше розкривається тоді, коли вона впевнена у власній психологічній безпеці. Створення такої психологічної безпеки для учасників команди є однією з умов подальшої продуктивної роботи. 

Емі Едмондсон, професорка лідерської школи Novartis у Гарвардській школі бізнесу, дає таке визначення поняттю «психологічна безпека в команді» — це впевненість кожного з її учасників у безпеці міжособистісних ризиків. Тобто кожний учасник команди не боїться бути собою, висловлювати власну думку, у нього немає страху, що він буде висміяний, а також, що є одним із найважливіших моментів, він не боїться помилитися й бути покараним за власну помилку.

Якщо в команді створена психологічна безпека, то: 

 • учасники не бояться помилятися. Кожний учасник упевнений у тому, що його помилка не стане основою для формування іншими думки про нього та його роботу в цілому. Він може розраховувати на конструктивну критику від команди допущеної помилки, а не його особистості. Проте, з іншого боку, учасник не уникає відповідальності за свої помилки, оскільки розуміє, як саме вони впливають на роботу команди в цілому;
 • критика є конструктивною. Критикуються лише дії, вчинки та поведінка людини, а не її особистісні риси. Критика завжди є обґрунтованою, доречною та висловленою в коректній та ввічливій формі;
 • комунікація є екологічною. У спілкуванні між учасники дотримуються етичних норм користування мовою. Намагаються подолати комунікативні бар’єри в разі їх виникнення. Висловлювання є прямими та чіткими, тобто учасник проговорює власну позицію щодо конкретних подій, дій інших учасників, ситуації в команді чи прийнятих рішень, не критикуючи при цьому особистих якостей інших учасників;
 • у разі виникнення конфлікту учасники спрямовують енергію на вирішення його із позитивним результатом для команди, а не на екскалацію конфлікту;
 • учасники не бояться бути собою. Вони впевнені в тому, що їх сприймають та цінують у команді такими, якими вони є, незалежно від статі та їх психологічних особливостей;
 • різноманітність тем для спілкування. У спілкуванні учасники не обмежуються лише темами, пов’язаними з роботою, а розглядають теми за інтересами, що сприяє створенню довірливої атмосфери;
 • вирішення конфліктів, а не їх замовчування. У разі виникнення конфліктів у команді керівник не уникає їх з’ясування, а спрямовує енергію команди на їх подолання та встановлення причини;
 • довіра. Передусім саме лідер має довіряти учасникам команди. Якщо він транслює своїми рішеннями, діями та вчинками, що довіряє учасникам свої ідеї та напрямки їх реалізації, це створює підґрунтя для ефективної роботи команди. У такому випадку кожний учасник команди також довіряє іншому учаснику зокрема та команді загалом.  

 

Спільні цінності — умова ефективної співпраці

Для формування продуктивної команди необхідно підбирати учасників, враховуючи не лише їх професійні здібності, навички та досвід, а й цінності, які для них є головними. Якщо цінності учасників не збігаються із цінностями команди, то їх мотивація до роботи буде низькою. 

Насамперед лідеру варто визначити, які цінності в діяльності його команди будуть визначальними, та з урахуванням них підбирати учасників команди.

Цінностями команди можуть бути:

 • довіра;
 • повага;
 • власна ініціатива;
 • відповідальність;
 • свобода вибору та дій;
 • підтримка;
 • чесність та відкритість;
 • професіоналізм.

 

Ефект синергії 

Команда — це не лише певна кількість учасників, які володіють необхідними однаковими професійними навичками для досягнення поставлених цілей. Важливо, щоб до команди входили люди із різними психологічними профілями, тому що в кожного із них буде своя роль у команді. Так, психолог Дейв Вінсборо виділяє такі категорії учасників продуктивних команд:

 • люди, спрямовані на результат і досягнення цілей;
 • люди, які забезпечують внутрішні зв'язки та гармонію в команді;
 • креативні люди, які генерують ідеї та задають бачення команди;
 • організатори з аналітичним мисленням. Вони можуть аналізувати, що вже зроблено, а що ще необхідно зробити, добре справляються з деталями.

Саме поєднання таких людей у команді сприятиме формуванню її гнучкості в досягненні поставленої цілі. 

Отже, створення продуктивної команди є процесом багатогранним, який спрямований не лише на підбір учасників команди відповідно до їх професійних навиків та здібностей, а й на визначення та створення психологічної безпеки всередині команди, окреслення цінностей команди та підбір майбутніх учасників із врахуванням їх психологічних особливостей. 

Команда, в якій враховано наведене вище, буде спрямована на досягнення поставлених цілей, оскільки кожний учасник усвідомлюватиме власний внесок у спільну діяльність та матиме повагу й підтримку команди, що створюватиме позитивну основу для подальшого бажання учасника сприяти її розвитку.  

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП