Тривалість щорічної основної відпустки для окремих посад працівників освітньої галузі


27 травня 2021 р.

 

Посада
Тривалість (у календарних днях)
Заклади дошкільної освіти
Заклади дошкільної освіти (крім дитячих будинків, закладів дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальні та санаторні)
Директор, завідувач, вихователь-методист, інструктор з фізкультури, музичний керівник, практичний психолог, соціальний педагог

42

Вчитель-дефектолог, учитель-логопед

56

Вихователь
Асистент вихователя
Дитячі будинки, заклади дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальні та санаторні)
Директор [1]

56

Завідувач 1
Заступник директора з навчально-виховної (виховної) роботи
Вихователь
Старший вихователь
Вихователь-методист
Вчителі (всіх спеціальностей)
Інструктор з праці
Інструктор слухового кабінету
Інструктор з фізкультури 1
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи 1
Музичний керівник 1
Практичний психолог 1
Соціальний педагог 1
Заклади позашкільної освіти
Директор [2]

42

Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи 2
Акомпаніатор 2
Вихователь 2
Екскурсовод 2
Завідувач відділу, лабораторії, кабінету 2
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи 2
Концертмейстер 2
Культорганізатор 2
Методист 2
Педагог-організатор 2
Практичний психолог 2
Соціальний педагог 2
Старший вожатий 2
Художній керівник 2
Заклади загальної середньої освіти, міжшкільні ресурсні центри (міжшкільні навчально-виробничі комбінати)
Директор[3]

56

Завідувач філією
Заступник завідувача філією з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи
Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної), навчально-виробничої роботи 3
Акомпаніатор

28

Вихователь 3

56

Вчителі (всіх спеціальностей) 3
Інструктор слухового кабінету
Інструктор з праці
Інструктор з фізкультури
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи
Майстер виробничого навчання

42

Педагог-організатор

56

Перекладач-дактилолог

42

Помічник директора з режиму

30

Практичний психолог 3

56

Соціальний педагог 3
Старший вожатий 3
Старший вихователь 3
Старший черговий з режиму

30

Черговий з режиму
Асистент вчителя, асистент вихователя

56

Заклади вищої, післядипломної, професійної (професійно-технічної) освіти
Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу, проректор (заступник директора), вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, які не виконують педагогічної роботи в цьому закладі вищої освіти, закладі післядипломної освіти

28

Директор, директор (завідувач) філіалу, заступник директора, які не виконують педагогічної роботи в цьому закладі професійної (професійно-технічної) освіти

42

Ректор, директор, завідувач, директор (завідувач) філіалу; проректор (заступник директора), діяльність якого безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом; вчений секретар, декан факультету, завідувач: відділення, аспірантури (інтернатури, ординатури), докторантури, виробничої практики, які одночасно виконують у цьому закладі вищої, післядипломної, професійної (професійно-технічної) освіти педагогічну роботу обсягом не менш як 1/3 річної норми

56

Завідувач відділення, майстерні, які одночасно виконують у цьому закладі професійної (професійно-технічної) освіти педагогічну роботу

42

Акомпаніатор

28

Викладач

56

Педагог професійного навчання
Вихователь

42

Завідувач (начальник) навчально-методичного (навчального) кабінету, відділу, лабораторії
Завідувач (начальник) навчально-виробничої (навчальної) майстерні
Завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти
Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи
Керівник фізичного виховання

56

Концертмейстер
Майстер виробничого навчання

42

Методист
Науково-педагогічний працівник

56

Перекладач-дактилолог

42

Практичний психолог

56

Соціальний педагог
Старший майстер

28

Старший майстер, який працює у закладі професійної (професійно-технічної) освіти

42

Центри професійного розвитку педагогічних працівників
Директор, консультант, психолог центру професійного розвитку педагогічних працівників

42

Інші заклади освіти й установи, що провадять освітню діяльність
Завідувач логопедичного пункту

42

Керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру

56

Вчитель-дефектолог (вчитель-логопед, олігофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), практичний психолог, вчитель-реабілітолог інклюзивно-ресурсного центру
Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації
Консультант психолого-медико-педагогічної консультації
Завідувач інтернату при школі

28

Методист із складання кінопрограм фільмотеки
Завідувач фільмотеки, заочного відділення школи, навчально-консультаційного пункту
Інші заклади й установи
Психіатричні (психоневрологічні), туберкульозні (протитуберкульозні) дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети
Вихователь

56

Вихователь-методист
Вчителі (всіх спеціальностей)
Завідувач навчальної (педагогічної) частини
Інструктор з праці
Музичний керівник
Логопед
Лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, будинки дитини, відділення, палати, кабінети для дітей із розладами мови та слуху, з ураженням центральної нервової системи та розумово відсталих дітей
Вихователь

56

Вихователь-методист
Вчителі (всіх спеціальностей)
Завідувач навчальної (педагогічної) частини
Інструктор з праці
Музичний керівник
Логопед
Наркологічні, лепрозні (протилепрозні) дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, відділення, палати, кабінети
Вчителі (всіх спеціальностей)

56

Інструктор з праці
Логопед
Інші дитячі лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади,  будинки дитини, відділення, палати, кабінети
Вихователь

42

Вихователь-методист
Вчителі (всіх спеціальностей)

56

Інструктор з праці

28

Музичний керівник

42

Логопед

56

Притулки для дітей
Завідувач

56

Вихователь-методист
Вихователь
Практичний психолог
Центри (відділення, відділи, кабінети) професійної, медичної, фізичної та соціальної реабілітації осіб з інвалідністю; ранньої реабілітації дітей з інвалідністю
Заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, який одночасно виконує педагогічну роботу обсягом не менш 1/3 річної норми

56

Завідувач навчальної (педагогічної) частини
Вчителі (всіх спеціальностей)
Викладачі (всіх спеціальностей)
Асистент вчителя-реабілітолога
Педагог-організатор

42

Педагог професійного навчання

56

Педагог соціальний
Майстер виробничого навчання

42

Вихователь

56

Вихователь-методист
Методист

42

Практичний психолог

56

Логопед
Культорганізатор

42

Керівник музичний

56

Керівник гуртка

42

Інструктор з праці

56

Інструктор з фізкультури
Центри соціально-психологічної реабілітації дітей
Директор

56

Вихователь-методист
Вихователь
Практичний психолог
Музичний керівник
Науково-дослідні та інші наукові установи й організації. Науково-дослідні та наукові підрозділи установ, організацій, підприємств
Керівник, заступник керівника з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового підрозділу, які займаються самостійно або в різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий (головний, провідний, старший) співробітник Національної академії наук, Національної академії аграрних наук, Національної академії медичних наук, Національної академії педагогічних наук, Національної академії правових наук, Національної академії мистецтв:

 

- які мають науковий ступінь:

 

- доктора наук

56

- кандидата наук

42

- які не мають наукового ступеня

28

Інші наукові працівники незалежно від наявності наукового ступеня

28

Керівник, заступник керівника з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового підрозділу, які займаються самостійно або в різноманітних організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий співробітник, інші наукові працівники галузевих науково-дослідних та інших галузевих наукових установ і організацій, а також науково-дослідних і наукових підрозділів установ, організацій, підприємств

Підготував
Олександр КЛИМЕНКО,
консультант із соціально-трудових відносин

 

[1] Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається відповідній категорії працівників закладів дошкільної освіти, зазначеній у п. 1 цього розділу, якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50 % дітей, які потребують корекції фізичного і психічного розвитку, або якщо в цих закладах укомплектовано не менш як 50 % таких груп

 

[2] Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається працівникам, на яких поширюються умови оплати праці працівників закладів та установ освіти

 

[3] Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається також відповідним категоріям працівників, викладачам і концертмейстерам мистецьких ліцеїв і шкіл 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП