Внутрішньо переміщені особи: отримання статусу ВПО та статусу безробітного, а також відповідних виплат


◦ Воєнний стан
◦ Соціальне страхування
◦ Соціальна допомога по безробіттю
20.02.2023

 

Які особи вважаються внутрішньо переміщеними

Визначення поняття «внутрішньо переміщена особа» міститься у частині першій ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 р. № 1706-VII (далі — Закон № 1706), згідно з якою внутрішньо переміщеною особою (ВПО) є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання в результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

 

Як підтвердити статус ВПО

Статус ВПО підтверджується довідкою про взяття на облік ВПО, форма якої наведена в додатку 2 до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою КМУ від 01.10.2014 р. № 509 (далі — Порядок № 509).

Для її отримання особа має звернутися до відповідних державних органів безпосередньо або через сервіс електронних послуг із заявою про взяття на облік ВПО. Форма заяви затверджена наказом Мінсоцполітики України від 27.12.2016 р. № 1610. Така заява може подаватися:

 • до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення держадміністрацій, виконавчих органів рад, де вона тимчасово перебуває або проживає;
 • у період дії воєнного стану — до уповноваженої особи виконавчого органу ради або центру надання адміністративних послуг;
 • за наявності технічної можливості ― через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (портал «Дія»).

Для подання заяви в електронній формі з використанням мобільного застосунку «Дія» (для подання заяви особі необхідно встановити мобільний застосунок «Дія» на електронний пристрій, підключений до інтернету, із увімкненою функцією геолокації та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення особи).

 

Хто може отримати довідку про взяття на облік ВПО

Коло осіб, які мають право на отримання довідки про взяття на облік ВПО, детально визначене у Порядку № 509. Зокрема, до таких осіб належать:

 • особи, які перемістилися з тимчасово окупованих територій, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення;
 • особи, які після введення воєнного стану перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та перебувають під тимчасовою окупацією;
 • особи, зареєстроване місце проживання яких розташоване поза межами території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії.

Але такі особи повинні:

 • перебувати на обліку як платники ЄСВ на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії;
 • сплатити або за них має бути сплачено роботодавцем ЄСВ.

 

Які трудові пільги передбачені для ВПО

Згідно зі ст. 7 Закону № 1706:

 • ВПО, яка звільнилася з роботи (припинила інший вид зайнятості), за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення (припинення іншого виду зайнятості), періоди трудової діяльності та страхового стажу, реєструється як безробітна та отримує допомогу по безробіттю, соціальні та інші послуги на випадок безробіття відповідно до законодавства;
 • ВПО, яка не звільнилася з роботи (не припинила інший вид зайнятості), у разі неможливості продовження роботи (іншого виду зайнятості) за попереднім місцем проживання для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю та соціальних послуг на випадок безробіття може припинити трудові відносини, надавши нотаріально посвідчену письмову заяву про припинення працівником трудових відносин з підтвердженням того, що ця заява таким громадянином надіслана роботодавцю рекомендованим листом (з описом вкладеної до нього такої заяви). У разі припинення приймання поштових відправлень на/з території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними у ст. 1 Закону № 1706, така заява подається до відповідного центру зайнятості за місцем проживання ВПО.

Зверніть увагу, що згідно з частиною третьою ст. 26 КЗпП під час прийняття на роботу ВПО випробування їм не встановлюється.

 

Як подати ВПО чи особі,
яка перебуває на тимчасово окупованій території,
заяву про надання чи поновлення статусу безробітного

У безпечних регіонах можна зареєструватись як дистанційно (через портал чи мобільний застосунок «Дія»), так і офлайн — звернутись особисто до найближчого центру зайнятості, що працює. Тож внутрішньо переміщена особа для отримання статусу безробітного звертається до центру зайнятості за місцем проживання із заявою про надання статусу безробітного.

Під час воєнного стану особа, яка перебуває на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), може звернутися до будь-якого центру зайнятості будь-якими доступними їй засобами комунікації, у тому числі електронними, із заявою про надання статусу безробітного.

Особа, яка перебуває на тимчасово окупованій території або на території, де тривають бойові дії, може отримати чи поновити статус безробітного та право на державну допомогу, звернувшись до центру зайнятості в режимі онлайн.

Є кілька варіантів, як це можна зробити, а саме:

 • подати заяву в електронній формі через портал «Дія»;
 • заповнити онлайн-анкету;
 • скористатись чат-ботом;
 • надіслати пакет документів електронною поштою inbox@es.dcz.gov.ua або звернутись на гарячу лінію: 0 800 509 966.

Статус безробітного надається особі з дня реєстрації її в центрі зайнятості, а допомога призначається з першого дня надання відповідного статусу.

Виплата допомоги, призначена в такий спосіб, може здійснюватися за умови підтвердження безробітним наміру перебування в статусі безробітного будь-якими засобами комунікації, зокрема електронними, не рідше, ніж один раз на 30 календарних днів.

Надання статусу безробітного ВПО, а також особам, які перебувають на тимчасово окупованій території або на території, де точаться бойові дії, за умови, що люди не мають документів, необхідних для реєстрації їх як безробітних та/або документального підтвердження страхового стажу, трудової діяльності, заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), здійснюється на підставі відомостей, наявних у державних реєстрах, інформаційних системах та базах.

 

Як ВПО подати документи для реєстрації її як безробітної

Згідно з п. 17 Порядку № 792 у разі відсутності під час воєнного стану у ВПО, а також осіб, які перебувають на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), документів, необхідних для реєстрації їх як безробітних, центр зайнятості отримує відомості про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у:

 • Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;
 • Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;
 • реєстрі страхувальників та реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • інформаційній системі ДМС;
 • інформаційній системі МВС;
 • Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;
 • податковій звітності за останній звітний період чи за IV квартал 2021 р. або річній звітності за 2021 рік.

 

Чи буде виплачуватися допомога по безробіттю ВПО
не в мінімальному розмірі після подання необхідних документів до центру зайнятості

Так, буде. Внутрішньо переміщеним особам після надходження документів та відомостей про страховий стаж, заробітну плату (дохід) рішення про призначення допомоги по безробіттю переглядається відповідно до законодавства (частина друга ст. 23 Закону № 1533).

 

Чи має право ВПО отримати матеріальне забезпечення
із соціального страхування

Внутрішньо переміщена особа з тимчасово окупованої території має право на отримання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, безпосередньо в робочих органах ФСС за фактичним місцем проживання, перебування.

 

Як ВПО отримати виплату по тимчасовій непрацездатності

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за кошти Пенсійного фонду України (ПФУ). Тобто якщо відповідні страхові виплати не здійснює роботодавець, то ВПО можуть їх отримати від ПФУ (до 2023 р. кошти виплачував ФСС).

Зокрема, внутрішні переселенці мають право на такі виплати:

 • допомога по тимчасовій непрацездатності («лікарняні»);
 • допомога по вагітності й пологах («декретні»);
 • допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних й осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

Такі виплати ПФУ призначає й виплачує безпосередньо застрахованим особам, без формування заяви-розрахунку. Для цього необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ й надати такі документи:

 • оригінал і копію довідки про взяття на облік ВПО;
 • оригінал і копію паспорта громадянина України;
 • оригінал і копію довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номера;
 • листок непрацездатності (у разі його наявності в паперовій формі).

Решту необхідної інформації фахівці ПФУ самостійно отримають із реєстрів.

Зазначені виплати можуть отримати й особи, які не належать до ВПО, але їх роботодавці перебувають на тимчасово окупованій території. У разі, якщо роботодавці не мають можливості нарахувати виплати за страховими випадками, їх виплачує ПФУ безпосередньо на рахунки працівників.

 

Чи може ВПО звільнитися з підприємства,
розташованого в зоні бойових дій

Внутрішньо переміщена особа може звільнитися з такого підприємства, звернувшись з відповідною заявою до центру зайнятості за місцем проживання (перебування).

Статтею 4 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-IX (далі — Закон № 2136) визначено, що у зв’язку з веденням бойових дій у районах, в яких розташоване підприємство, та існуванням загрози для життя і здоров’я працівника він може розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його заяві (крім випадків примусового залучення до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, залучення до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури).

Також відповідно до ст. 7 Закону № 1706 ВПО, яка не мала можливості припинити трудовий договір (інший вид зайнятості) відповідно до п. 1 ст. 36, ст. 38, 39 КЗпП у зв’язку з неможливістю продовження роботи за таким трудовим договором (іншого виду зайнятості) за попереднім місцем проживання, для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю має право припинити такий трудовий договір в односторонньому порядку, подавши до центру зайнятості за місцем проживання ВПО заяву на ім’я роботодавця про припинення трудового договору. Датою припинення трудового договору є день, наступний за днем подання такої заяви.

Центр зайнятості за місцем проживання ВПО в день припинення трудового договору повідомляє про це роботодавця (будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними). Якщо в таких осіб не розірвані трудові договори з роботодавцем, що перебуває на непідконтрольній території або щодо якого відсутня інформація про місце перебування, заява зберігається в територіальному органі у сфері зайнятості населення на підконтрольній території до моменту деокупації (розблокування) відповідних територій, після чого протягом 7 календарних днів повідомляє роботодавця (будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними):

 • територіальний орган Пенсійного фонду України;
 • територіальний орган Державної податкової служби.

 

Як ВПО припинити самозайнятість

Припинення самозайнятості ВПО здійснюється за її заявою та спрощеною процедурою (без вимог, що застосовуються за звичайної процедури) за місцем проживання такої особи у відповідному територіальному органі у сфері зайнятості на підставі довідки про взяття на облік ВПО.

 

Які обов'язки покладені на ВПО

Основні обов'язки ВПО визначені у частині другій ст. 9 Закону № 1706, згідно з якою ВПО зобов'язана:

 • повідомляти про зміну місця проживання структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, державних адміністрацій, виконавчих органів рад за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання;
 • у разі добровільного повернення до покинутого постійного місця проживання повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем отримання довідки не пізніш як за три дні до дня від’їзду;
 • у разі виявлення подання ВПО завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки про взяття на облік відшкодувати фактичні витрати, понесені за рахунок державного та місцевих бюджетів у результаті реалізації прав, передбачених Законом № 1706.

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП