Як обчислювати стаж для призначення «лікарняних»


◦ Соціальне страхування
◦ Страховий стаж
09 лютого 2023 р.

Розглянути питання обчислення стажу для призначення допомог за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХIV (далі — Закон № 1105) нас змусили два питання…

Напевно, ви звернули увагу на роз’яснення ПФУ щодо врахування до страхового стажу для розрахунку «лікарняних» періоду догляду матері за дитиною до трьох років з липня 2012 р. по березень 2015 р., якщо в цей період вона не перебувала в трудових відносинах (див. тут).

Роз’яснюється, що страховий стаж обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі за даними про трудову діяльність працівників, внесеними відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», а за періоди до 1 липня 2000 р. — у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Починаючи з 1 січня 2016 р. до страхового стажу зараховуються періоди, протягом яких людина не підлягала страхуванню згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

З урахуванням зазначеного, період до 1 січня 2016 р., коли жінка здійснювала догляд за дитиною до трьох років та не перебувала у трудових відносинах, не входять до її страхового стажу для розрахунку «лікарняних». Починаючи з 1 січня 2016 р. період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до страхового стажу жінки, яка не працює, за умови отримання нею допомоги по догляду за дитиною до трьох років, яка виплачується органами соціального захисту населення, оскільки нарахування та сплата страхових внесків за неї здійснюється за кошти державного бюджету.

На цю тему ми двічі розглядали два протилежних судових рішення. В одному випадку підприємство, врахувавши такий період роботи до страхового стажу, «виграло» суд у ФСС, в другому — «програло». Детальніше на цю тему див. тут.

В обох випадках підприємство користувалося даними довідок про страховий стаж працівниці, отриманими з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Але, як виявилося (за матеріалами другої справи), до уваги слід було брати наявність трудових відносин і природу виплати, з якої сплачувався єдиний внесок. Якщо жінка в той час не перебувала в трудових відносинах, отримувала допомогу у зв’язку з народженням дитини (а це не виплата за окремим видом соціального страхування), то цей період до страхового стажу не слід було зараховувати.

Пенсійний фонд на сайті розглядає, напевно, схожу ситуацію, але не деталізує: не було трудових відносин — немає страхового стажу.

І ось маємо таке запитання. Не так давно прийнятий на роботу працівник захворів. Надав довідку про страховий стаж за ф. ОК-5. У ній відомості з 2008 р. У той же час у трудовій книжці відомості про роботу починаючи з 2016 р. Чи можна брати до уваги відомості з довідки за ф. ОК-5?

Ні, відповідь на нього ви зараз не знайдете.

Автор звернувся за роз’ясненням цього питання до ПФУ. Принагідно поцікавившись, чи має ПФУ намір видати роз’яснення з питань обчислення страхового стажу, як це свого часу зробив ФСС.

Нагадаємо, що ФСС рекомендував обчислювати страховий стаж для оплати допомог за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за періодами з урахуванням даних довідок про страховий стаж з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування і даних трудових книжок.

На жаль, мусимо констатувати, що роз’яснення ФСС, які були розміщені на його сайті, вже побачити не можна, сайт майже не відкривається, хоч пошукові системи видають результати, які ведуть на цей сайт (наприклад, тут). Тому залишається вірити тій інформації, що розміщена на нашому сайті без гіперпосилань на сайт ФСС.

У роз’ясненні ФСС від 15.11.2018 р. щодо обчислення страхового стажу для заповнення нової заяви-розрахунку (див. тут) зазначалося таке.

Починаючи з 01.01.2016 р. періоди, що зараховуються до страхового стажу за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за пенсійним страхуванням, є однаковими. Враховуючи викладене, відомості з додатку 9 «Дані про трудовий та страховий стаж» можна використовувати в повному обсязі для визначення страхового стажу з 01.01.2016 р.

Період страхового стажу з 01.01.2011 р. по 01.01.2016 р. необхідно обчислювати з використанням довідок «Форма ОК-5» або «Форма ОК-7».

За період, починаючи з 01.01.2011 р. і до теперішнього часу (йшлося про 2018 р., коли видавалося роз’яснення. — Прим. ред.), страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Так, періоди, коли особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і відповідно до даних зазначеного реєстру за неї були сплачені страхові внески, зараховуються до стажу таким чином:

  • місяці, в яких страхові внески до Фонду були сплачені із суми, що перевищує розмір мінімальної заробітної плати, визначений для цього місяця відповідно до законодавства, враховується як один місяць (1,0);
  • за місяці, в яких страхові внески до Фонду були сплачені із суми меншої за розмір мінімальної заробітної плати, страховий стаж обчислюється за формулою, зазначеною вище, і до страхового стажу зараховується лише відповідна частина місяця (0,99 – 0,01). Після визначення частин місяців, що зараховуються до страхового стажу, вони сумуються.

За період до 31.12.2010 р. страховий стаж обчислюється відповідно до даних, зазначених у трудовій книжці, і зараховуються періоди перебування особи в трудових відносинах.

За період з 19.10.1998 р. по 31.12.2010 р. визначення загального трудового стажу здійснюється відповідно до Правил обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності, затверджених постановою КМУ від 19.10.1998 р. № 1658.

За період до 19.10.1998 р. — відповідно до Правил обчислення безперервного трудового стажу робітників та службовців при призначенні допомоги по державному соціальному страхуванню, затверджених постановою Ради Міністрів СРСР від 13.04.1973 р. № 252 (документ на сайті Верховної Ради України відсутній).

Теоретично, у визначенні страхового стажу не мало б бути кардинальних змін. Але з огляду на роз’яснення ПФУ, такої впевненості вже немає. Особливо насторожує оце «у т. ч. за даними про трудову діяльність працівників, внесеними відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (ст. 14, див. нижче). А якщо не внесені?

І ось уже маємо від ПФУ відповідь на запитання, про яке йшлося вище. Як і припускав автор, кардинальних змін у підході до цього питання не відбулося. Лист ПФУ щодо обчислення страхового стажу за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності від 20.02.2023 р. № 5670-4673/К-03/8-2800/23 розміщено в рубриці "Документи для роботи" за цим посиланням.


Для довідки
 

Обчислення страхового стажу за Законом № 1105

Було (ст. 21)

Стало (ст. 14)

1. Страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини

1. Страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не менше мінімального страхового внеску, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини

Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску

Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску

2. Страховий стаж обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі за даними про трудову діяльність працівників, внесеними відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», а за періоди, за які не внесені дані до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, — у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше

(частина друга ст. 21 в редакції Закону від 05.02.2021 р. № 1217-IX)

Редакція до змін така:

2. Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження — у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

2. Страховий стаж обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, у т. ч. за даними про трудову діяльність працівників, внесеними відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», а за періоди до 1 липня 2000 року — у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше

3. Страховий стаж обчислюється в місяцях.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків менша, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу за формулою:

ТП = Св ÷ В,

де ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається у місяцях;

Св — сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченого за відповідний місяць;

В — мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць

3. Страховий стаж обчислюється в місяцях.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків менша, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу за формулою:

ТП = Св ÷ В,

де ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається у місяцях;

Св — сума єдиного внеску, сплаченого за відповідний місяць;

В — мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць

4. До страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», а також періоди, починаючи з 1 січня 2016 року, протягом яких особа не підлягала страхуванню за цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

4. До страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», а також періоди, починаючи з 1 січня 2016 року, протягом яких особа не підлягала страхуванню згідно з цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП