Чи оформляти наказ про надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами


◦ Час відпочинку
◦ Відпустки
◦ Соціальні відпустки
◦ Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами або у зв'язку з усиновленням
◦ Кадрова документація
07 травня 2021 р.

Працівниця надала на підприємство листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами. Чи обов’язково видавати наказ про надання їй відповідної відпустки?

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами належить до соціальних оплачуваних відпусток. Згідно з частиною першою ст. 179 КЗпП та ст. 17 Закону про відпустки її надають на підставі медичного висновку, яким є листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, який у загальному випадку видають майбутній мамі на 126 календарних днів (70 календарних днів — до пологів та 56 календарних днів — після пологів).

Згідно з п. 1 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406, листок непрацездатності — це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у зв’язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів. Зважаючи на це визначення, листок непрацездатності не надає відпустки, а лише створює підстави для звільнення від роботи та надання матеріального забезпечення.

Тому, на думку автора, ці дві дії — надання відпустки та виплата допомоги по вагітності та пологах — слід здійснювати відповідно до тих законодавчих норм, які їх регулюють. Тобто надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами має відбуватися згідно із Законом про відпустки, а виплата допомоги по вагітності та пологах — згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV. Незалежно від виду відпустки — щорічна, соціальна, навчальна, без збереження зарплати тощо — її надання обмежується певним строком, тобто мають бути визначені конкретні дати початку та закінчення відпустки. У разі надання щорічних (основної та додаткових) та деяких інших видів відпусток такі дати зазначаються у графіку відпусток, заяві працівника та наказі керівника підприємства. Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами не відображається у графіку відпусток, й оскільки вона надається на підставі відповідного листка непрацездатності, то дата її початку має визначатися за датою відкриття листка непрацездатності.

Насправді ж жінка не зобов’язана йти в таку відпустку одразу після одержання листка непрацездатності. Так, якщо працівниця добре себе почуває й бажає ще деякий час попрацювати, ніхто не може їй цього заборонити, оскільки це її право. У такому випадку дата початку відпустки не збігатиметься з тією, якою відкрито листок непрацездатності, й конкретну дату початку відпустки жінка зазначає в заяві про її надання. На підставі такої заяви керівник підприємства видає наказ про надання жінці відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. На обов’язковості видання наказу в зазначеній ситуації наполягає й Міністерство соціальної політики України в листі від 28.02.2019 р. № 228/0/206-19. На думку відомства, наявність наказу про надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами дасть змогу правильно вести облік робочого часу та уникнути помилок у нарахуванні зарплати і допомоги по вагітності та пологах. Отже, якщо працівниця йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами не з дати, зазначеної в листку непрацездатності, а пізніше, то наказ обов’язково слід оформляти.

А як діяти, якщо жінка йде в таку відпустку з дати відкриття листка непрацездатності? На нашу думку, в такій ситуації наказ також потрібно видати. Пояснимо чому. Усі види відпусток відображаються в розділі V особової картки працівника за формою № П-2, затвердженою наказом Держкомстату, Міністерства оборони України від 25.12.2009 р. № 495/656. Зокрема, там зазначаються: вид відпустки, за який період вона надається (для щорічних), дати початку та закінчення відпустки, а також номер і дата наказу про надання цієї відпустки. Отже, затвердженою обліковою формою як підстава для надання будь-якої відпустки передбачено саме наказ.


«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН
ДЕМО ДОСТУП