Дата наказу про звільнення після «декретної» відпустки


У працівниці відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку закінчується 20.12.2017 р. Після цього вона звільнятиметься. Яку дату звільнення вказувати у відповідному наказі?

Згідно зі ст. 38 КЗпП працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово заявою за два тижні. У такому випадку останнім днем роботи буде той день тижня, в який працівниця попередила про розірвання трудового договору письмово. Наприклад, якщо заяву про звільнення подано в середу 06.12.2017 р., то останнім днем роботи буде середа 20.12.2017 р. 

За наявності поважних причин з ініціативи працівника трудовий договір може бути розірвано в такий строк, про який він просить, але в межах двотижневого строку попередження. Перелік поважних причин наведено в ст. 38 КЗпП, але він не є вичерпним. Серед них: 
• переїзд на нове місце проживання, переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
• вступ до навчального закладу;
• неможливість проживання в цій місцевості, підтверджена медичним висновком;
• вагітність;
• догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною-інвалідом;
• догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом першої групи;
• вихід на пенсію;
• прийняття на роботу за конкурсом. 

Залежно від фактичних обставин у кожному конкретному випадку поважними можуть бути визнані також інші причини. 
У будь-якому разі працівник має право звільнитися за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП) як у день подання заяви, так і наступного дня. 

Оскільки звільнення в період відпустки (зокрема, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку) не допускається лише з ініціативи роботодавця (частина третя ст. 40 КЗпП), звільнитися під час відпустки за власним бажанням можна.
 

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН