Інвентаризація при звільненні комірника

Зворотний зв'язок


Комірник, який є матеріально відповідальною особою, подав заяву про звільнення за власним бажанням. Заміну йому поки не знайшли, але на підприємстві ще є завідувач складу — чи потрібно за таких обставин проводити інвентаризацію запасів та як саме її проводити (якщо це таки слід зробити)?

 

Так, потрібно.

Відповідно до п. 7 розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 2 вересня 2014 року № 879 (далі — Положення № 879), у разі зміни матеріально відповідальних осіб проведення інвентаризації є обов’язковим (на день приймання-передачі справ) в обсязі активів, які знаходяться на відповідальному зберіганні.

Для проведення інвентаризації наказом (розпорядженням) роботодавця створюється інвентаризаційна комісія з представників апарату управління підприємства, бухгалтерської служби та досвідчених працівників підприємства, які знають об’єкт інвентаризації, ціни та первинний облік (інженери, технологи, механіки, виконавці робіт, товарознавці, економісти, бухгалтери). Інвентаризаційну комісію очолює керівник підприємства (його заступник) або керівник структурного підрозділу підприємства, уповноважений керівником підприємства (п. 1 розділу ІІ Положення № 879).

На тих підприємствах, де через великий обсяг робіт проведення інвентаризації не може бути забезпечено однією комісією, для безпосереднього проведення інвентаризації у місцях збереження та виробництва створюються також робочі інвентаризаційні комісії, голова і склад яких затверджуються розпорядчим документом керівника підприємства. Зверніть увагу, що забороняється призначати головою робочої інвентаризаційної комісії для перевірки активів, які знаходяться на відповідальному зберіганні у тих самих матеріально відповідальних осіб, одного й того самого працівника два роки підряд (пп. 2.4. п. 2 розділу ІІ Положення № 879). Матеріально відповідальні особи не включаються до складу робочої інвентаризаційної комісії для перевірки активів, що знаходяться у них на відповідальному зберіганні. Інвентаризація проводиться повним складом інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) та у присутності матеріально відповідальної особи.

Згідно з п. 4 розділу ІІІ Положення № 879, при інвентаризації запасів слід дотримуватися, зокрема, таких правил:

— інвентаризаційна комісія у присутності матеріально відповідальних осіб перевіряє фактичну наявність запасів шляхом їх перерахунку, переважування чи перемірювання (не допускається вносити до інвентаризаційних описів дані про залишки активів зі слів матеріально відповідальних осіб або за даними обліку без перевірки їх фактичної наявності);

— кількість цінностей і товарів, що зберігаються в непошкодженій упаковці постачальника, можна визначати на підставі документів (але за умови обов’язкової перевірки в натурі частини вказаних цінностей);

— виявлені під час інвентаризації непридатні або зіпсовані запаси вносяться до окремого інвентаризаційного опису, в якому вказуються найменування відповідних запасів, їх кількість, причини, ступінь і характер псування, пропозиції щодо їх знецінення, списання або можливості використання цих предметів у господарських цілях.

Результати інвентаризації оформлюють з використанням інвентаризаційних описів, актів інвентаризації і звіряльних відомостей. Як зазначено у п. 18 розділу ІІ Положення № 879, інвентаризаційні описи (акти інвентаризації) підписуються всіма членами інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) та матеріально відповідальними особами. При цьому матеріально відповідальні особи дають розписку, в якій підтверджують, що перевірка активів відбулася в їх присутності, у зв’язку з чим претензій до членів комісії вони не мають, та що вони приймають на відповідальне зберігання перелічені в описі активи.

При проведенні інвентаризації у разі зміни матеріально відповідальної особи та особа, яка приймає активи, дає розписку про отримання активів, а та, яка передає, — про їх передачу.

 

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

ЗАПИТАННЯ – ВІДПОВІДІ:
найцікавіше з прямої лінії та вебінарів

 9 найважливiших тем
70 сторiнок
85 вiдповiдей

Безкоштовний спецвипуск

Доступний в електронному вигляді усім зареєстрованим користувачам