Примітки 1 та 2 додатку В до Класифікатора професій


◦ Професійна класифікація
◦ Класифікатор професій


Навіщо потрібні Примітки 1 та 2 додатку В до Класифікатора професій?
 

У додатку В до КП містяться похідні слова до професій (професійних назв робіт), а також примітки 1 та 2, які пояснюють можливість утворення похідних та розширених професійних назв робіт від базових, які містяться у додатках А та Б до КП. Тому іноді назви посад (професій, робіт) на практиці можуть дещо відрізнятися від професійних назв робіт, що містяться у КП, тобто від базових назв, але вони також відповідатимуть КП.

Наприклад, КП не містить такої професійної назви посади, як «Заступник головного металурга», але містить базову назву «Головний металург» (код КП 1237.1). Разом із тим примітка 1 додатка В до КП передбачає можливість утворення від базової назви похідної із застосуванням похідного слова «Заступник» із збереженням коду КП базової назви. Тому назва посади «Заступник головного металурга» з кодом КП 1237.1 також відповідатиме КП, хоча КП і не містить її безпосередньо в такому формулюванні.

Аналогічно може бути утворена й похідна назва професії «Учень різальника металу на ножицях і пресах» із кодом КП 7221 від базової назви. Така похідна назва також відповідатиме КП, хоча вона й не міститься у КП саме в такому формулюванні.

Застосовувати похідні слова під час утворення назв посад (професій) слід дуже обережно, особливо щодо тих посад (професій), для яких кваліфікаційними характеристиками передбачено кваліфікаційне категоріювання. Насамперед це стосується використання похідного слова «старший», якщо кваліфікаційною характеристикою передбачено певне кваліфікаційне категоріювання без застосування такої категорії, як «старший».

За потреби користувача норми примітки 2 додатку В до КП дають змогу розширювати назви посад (професій) термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено у КП чи відповідних нормативно-правових актах. Примітка 2 не деталізує порядку утворення розширених назв посад, через що іноді можуть виникнути й спірні питання щодо їх відповідності КП. У численних роз’ясненнях профільних фахівців Міністерства соціальної політики України, розміщених у засобах масової інформації з цього приводу, у більшості випадків рекомендується додавати уточнювальні слова до базових назв КП без зміни останніх. Наприклад, від базової професійної назви професії «Різальник металу на ножицях і пресах» (код КП 7221) можна утворити такі розширені назви:

— різальник металу на ножицях і пресах у виробництві ресор (код КП 7221);

— різальник металу на ножицях і пресах при виготовленні металевої тари (код КП 7221) тощо.

Інколи допускається застосування уточнювальних слів замість узагальнених термінів і понять у базових професійних назвах робіт. Наприклад, від базової професійної назви посади «Керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва» (код КП 1238) можна утворити таку розширену професійну назву посади, як «Керівник проектів та програм у металургійній промисловості» з кодом КП 1238.

Під час утворення розширених професійних назв посад (професій) слід уникати дублювання розширеними назвами вже наявних у КП професійних назв. Наприклад, не відповідатиме КП розширена професійна назва професії «Різальник матеріалів у виробництві ниток стрижнів» (код КП 8229), утворена від базової назви «Різальник матеріалів» з кодом КП 8229, оскільки КП вже містить професійну назву роботи «Різальник ниток стрижнів» (код КП 8229).

 

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН