Робота на комерційному підприємстві та конкурс на державну службу


Працівник приватного підприємства обіймає посаду начальника відділу. Через деякий час він планує перейти на державну службу. Чи матиме значення той факт, що він працював начальником відділу в комерційній структурі, під час проходження конкурсу на державну службу?

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII до осіб, які претендують на вступ на державну службу, висуваються вимоги до їх професійної компетентності, які поділяються на загальні та спеціальні. 

Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, має відповідати таким загальним вимогам:
⎯ для посад категорії «А»:
загальний стаж роботи не менше семи років; 
досвід роботи на посадах державної служби категорій «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері не менш як три роки; 
вільне володіння державною мовою;
володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;
⎯ для посад категорії «Б» (у державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, та його апараті, а також на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, та його апараті):
досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В», або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років;
вільне володіння державною мовою;
— для посад категорії «Б» (в іншому державному органі, крім тих, що зазначені у попередньому пункті):
досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року;
вільне володіння державною мовою;
⎯ для посад категорії «В»:
наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра;
вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», визначаються суб’єктом призначення з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Особи, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «А», мають відповідати типовим вимогам (включаючи спеціальні), що затверджені постановою КМУ «Про затвердження Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «А» від 22 липня 2016 р. № 448. 

Зважаючи на вищевикладене, працівнику, який працює керівником структурного підрозділу приватного підприємства, для проходження конкурсу на зайняття посади державної служби потрібно мати досвід роботи понад рік (і більше) не тільки на приватному підприємстві, а й на державній службі, щоб відповідати вимогам щодо претендування на вступ на державну службу.
 

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН