Заробітна плата
електронна версія

Строковий договір і звільнення працівника за власним бажанням

Працівник працює за строковим трудовим договором і подав заяву про звільнення за власним бажанням без поважної причини (за ст. 38 КЗпП) до закінчення строку дії такого договору. Чи можна його звільнити за цією підставою, якщо до закінчення строку трудового договору залишилося два місяці?

Ні, звільнити працівника за цією підставою не можна. Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника регулюється ст. 39 КЗпП. Згідно із вказаною нормою, строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі:

• хвороби або інвалідності працівника, які перешкоджають виконанню роботи за договором;

• порушення керівником підприємства, власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов колективного або трудового договору;

• у випадках, передбачених частиною першою ст. 38 КЗпП, коли працівник не може продовжувати роботу у зв’язку із: переїздом на нове місце проживання, переведенням чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість, вступом до навчального закладу, неможливістю проживання в даній місцевості, підтвердженою медичним виснов­ком, вагітністю, доглядом за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною з інвалідністю, доглядом за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи, виходом на пенсію, прийняттям на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин.

Як бачимо, дострокове розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника без поважної причини, а тільки за його власним бажанням, законодавством не передбачено. Тому якщо тимчасовий працівник просить про дострокове звільнення, то роботодавець може його звільнити не за власним бажанням, а за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП). Якщо обидві сторони згодні, то звільнення за цією підставою можливе навіть у день подання заяви про звільнення.

 Ірина КРАСОВСЬКА,

консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

 

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН