У відрядженні працівник відпрацював більше робочих змін, ніж за графіком змінності на основному підприємстві. Як відобразити це в табелі обліку робочого часу?


Якщо керуватися пунктом 8 Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 р. № 59 (далі — Інструкція № 59), то на працівника, який перебуває у відрядженні, поширюється режим робочого часу того підприємства, до якого він відряджений. Якщо за час відрядження дні відпочинку не використані, після повернення з відрядження інші дні відпочинку не надаються. Натомість якщо працівник спеціально відряджений для роботи у вихідні або святкові й неробочі дні, то компенсація за роботу в ці дні виплачується відповідно до чинного законодавства (п. 9 Інструкції № 59). Усі ці правила поширюються лише на органи державної влади, підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів. 
Для підприємств, які не фінансуються з бюджету, Інструкція № 59 не є обов’язковою для використання, але вони можуть керуватися нею для розробки своїх внутрішніх локальних актів (у т. ч. колективного договору) для врегулювання питань стосовно відряджень, у т. ч. щодо порядку направлення працівників у відрядження та компенсації за роботу у вихідні дні. 
У будь-якому разі оплата за роботу у вихідний день обчислюється за правилами статті 107 КЗпП. Навіть якщо такого внутрішнього документа немає, питання оплати праці потрібно зазначити в наказі про відрядження. Тобто якщо роботодавець знав, що працівник працюватиме у відрядженні у свої вихідні дні й вказав про це в наказі, то робота працівника, який спеціально відряджений для роботи у вихідні дні, оплачуватиметься в подвійному розмірі.
Облік робочого часу на підприємстві, що направляє працівника у відрядження, ведеться відповідно до встановленого на ньому режиму робочого часу. Робочий час працівника, направленого у відрядження, обліковують на підставі наказу керівника. А отже, замість робочих днів йому ставлять відмітку, що підтверджує перебування працівника у відрядженні. Про це також зазначено в листі Мінсоцполітики України від 26 квітня 2013 р. № 478/13/84-13.
Також підприємство може скористатися ще одним варіантом вирішення ситуації. Якщо роботодавець і працівник знають, що графіки роботи підприємств не збігаються, сторони можуть узгодити розбіжності шляхом внесення змін до графіка роботи працівника. Тобто графік роботи працівника на підприємстві, з яким останній перебуває в трудових відносинах, слід змінити так, щоб він збігався з графіком роботи підприємства, куди працівник направляється у відрядження. Для того щоб уникнути двомісячного попередження, оскільки зміна графіка роботи є зміною істотних умов праці, працівник може попросити роботодавця змінити йому графік роботи на час відрядження, про що має бути зазначено в його заяві. На цій підставі роботодавець видає наказ, яким затверджується новий графік роботи, та ознайомлює з цими документами працівника. Усю процедуру потрібно провести заздалегідь, тобто до направлення працівника у відрядження. Якщо узгодити це питання немає змоги, з ініціативи роботодавця змінювати режим роботи напередодні відрядження (за день-два) не можна. 
 

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН