Відповідність назви посади вимогам Класифікатора професій


◦ Професійна класифікація
◦ Класифікатор професій


На нашому підприємстві введена посада «Заступник директора – начальник відділу кадрів» — чи відповідає вона вимогам Класифікатора професій?


Ні, не відповідає.

Професійні назви робіт «Заступник директора» і «Начальник відділу кадрів» належать до різних підкласів Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП): «Заступник директора» до підкласу 1210 «Керівники підприємств, установ та організацій», а «Начальник відділу кадрів» — до підкласу 1232 «Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин», що вказує, зокрема, на різну складність і відповідальність управлінських функцій за цими посадами.

Крім того, КП не містить норм щодо можливості створення подвійних професійних назв робіт (за винятком тих, що вже внесені до КП).

Також згідно з Положенням про ведення Державного класифікатора ДК 003 «Класифікатор професій» (ДСТУ 3739–98) та Загальними положеннями випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників національна професійно-кваліфікаційна система України визначає перелік основних робіт, властивих тій чи іншій професії, забезпечує єдність у визначенні кваліфікаційних вимог щодо певних категорій, розрядів і професій та служить основою для розроблення посадових (робочих) інструкцій працівникам, що закріплюють їхні обов’язки, права та відповідальність.

Записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, вносяться в трудові книжки відповідно до найменувань професій і посад, зазначених у КП (п. 2.14. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58).

Згідно зі ст. 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Тому, за потреби, функції керівництва відділом можуть бути виписані у посадовій інструкції «Заступника директора» або Положенні про відповідний відділ підприємства (чи запроваджуватися окремим наказом директора).

Інші кадрові питання (наприклад, суміщення та/або сумісництво) вирішуються згідно з нормами Кодексу законів про працю України.

Таким чином, застосування професійної назви роботи «Заступник директора – начальник відділу кадрів» не відповідає нормативним вимогам — штатний розпис підприємства і записи у трудовій книжці працівника слід привести у відповідність до вимог КП, оформивши суміщення або сумісництво за вказаними посадами чи прописавши у посадовій інструкції «Заступника директора» відповідні зобов’язання, які, зазвичай, покладаються на «Начальника відділу кадрів».

 

 

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН