Відпустка по вагітності та пологах та по догляду за дитиною віком до трьох років і стаж

Зворотний зв'язок

Чи враховується час відпусток по вагітності та пологах і по догляду за дитиною віком до трьох років до стажу, який дає право на щорічну відпустку?

Час відпустки по вагітності та пологах зараховується, а по догляду за дитиною віком до трьох років — ні.

Перелік періодів, які входять до стажу, що дає право на щорічну відпустку, наведено у ст. 82 Кодексу законів про працю України та ст. 9 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504). До нього, зокрема, належить «час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому надавалося матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням». До цього періоду також належить час, на який видано листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, а отже, цей проміжок входить до стажу, що дає право на щорічну відпустку.

Натомість відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 9 Закону № 504 період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткову відпустки. Окрім цього, період згаданої відпустки також не зараховується до стажу роботи, що дає право на соціальну відпустку, адже в цей час жінка фактично не працювала. Водночас, за бажанням жінки або осіб, вказаних у ч. 3 ст. 18 Закону № 504, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною віком до трьох років вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома (ч. 4 ст. 18 Закону № 504). За таких умов час роботи на умовах неповного робочого часу зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.

Однак може виникнути ситуація, коли жінка в період вагітності перебуває у відпустці для догляду за першою дитиною до досягнення нею трирічного віку. Якщо цю відпустку не перервати, період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами не входитиме до стажу, що дає право на щорічну відпустку. Тому задля того, щоб період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами під час відпустки для догляду за першою дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховувався до стажу для надання щорічної відпустки, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами слід оформляти наказом, а попередню — переривати. У такому разі цей час зараховуватиметься до згаданого стажу. Після завершення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами працівниці можна знову надати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

 

 

Працівника прийнято на роботу 10 червня 2019 р. Чи потрібно буде йому (як новоприйнятому працівникові) виплачувати заробітну плату за першу половину місяця (аванс) у червні 2019 р.?

 

Так, потрібно.

Кожен роботодавець має виконувати вимоги законодавства щодо строків та розмірів виплати зарплати, які прописані у ст. 115 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) та у ст. 24 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (далі — Закон № 108), якими встановлено, що:

— заробітну плату працівникам слід виплачувати не рідше двох разів на місяць;

— розмір заробітної плати за першу половину місяця (аванс) повинен бути не менше оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки (посадового окладу).

При цьому у ст. 115 КЗпП та ст. 24 Закону № 108 немає положень, які б звільняли роботодавця від необхідності виплати авансу у випадку, коли працівник не відпрацював усі робочі дні у першій половині місяця з будь-якої причини (у т. ч. у разі прийняття на роботу працівника не з першого числа).

Такої ж позиції притримується й Міністерство соціальної політики України, яке у листі «Щодо строків виплати заробітної плати» від 23 липня 2018 р. № 1305/0/101-18/2 роз’яснило, що першою половиною місяця вважаються 15 календарних днів з 1 по 15 число, а другою половиною — з 16 по 30 (31).

Отже, якщо працівника було прийнято на роботу 10 червня 2019 р., то у першій половині місяця він відпрацює 5 робочих днів (10, 11, 12, 13 і 14 червня). За ці дні йому й потрібно нарахувати та виплатити аванс у встановлений на підприємстві термін.

 

 

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

ЗАПИТАННЯ – ВІДПОВІДІ:
найцікавіше з прямої лінії та вебінарів

 9 найважливiших тем
70 сторiнок
85 вiдповiдей

Безкоштовний спецвипуск

Доступний в електронному вигляді усім зареєстрованим користувачам