Виправлення помилки в трудовій книжці


◦ Документація
◦ Трудові книжки

Особа працевлаштовується на роботу, але перед прийняттям у неї документів було виявлено помилку в трудовій книжці: оскільки в розділі «Відомості про роботу» закінчилися аркуші, наступний запис було внесено в розділі «Відомості про заохочення». Наступний запис про роботу вже зроблено в розділі «Відомості про роботу» в тій частині трудової книжки, що має заповнюватися російською мовою. Як виправити ситуацію, що склалася?

Згідно з п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58), відомості про роботу мають нумеруватися.

Під час внесення запису про прийняття на роботу в графі 3 розділу «Відомості про роботу» як заголовок вказується повне найменування підприємства, наприклад: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Ялина», а нижче в графі 1 ставиться порядковий номер запису, що вноситься (наприклад, «12»).

У графі 2 зазначається дата прийняття на роботу (наприклад, «04.12.2018»).

У графі 3 вказується, наприклад: «Прийнято на посаду економіста фінансово-аналітичного відділу». Записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються відповідно до най­менувань професій і посад, зазначених у КП.

У графу 4 вноситься підстава прийняття: наказ (розпорядження), його дата і номер (наприклад, «Наказ від 03.12.2018 № 178-К»).

Інструкцією № 58 не передбачено внесення записів про роботу в тих розділах трудової книжки, які не призначені для цих цілей. Також зауважимо, що внесення змін до нумерації нею також не передбачено. Якщо немає вільного місця для зазначення відомостей про роботу, назва розділу «Відомості про заохочення» в трудовій книжці не може бути змінена вручну. У такому разі трудова книжка має бути доповнена вкладишем до неї (п. 3.1 Інструкції № 58). На думку автора, у ситуації, описаній у запитанні, слід вчинити саме так.

Вкладиш вшивається в трудову книжку, заповнюється й ведеться в такому самому порядку, що й трудова книжка. При цьому порядкова нумерація записів вкладиша (графа 1) продовжує нумерацію записів відповідного розділу трудової книжки.

Про виданий вкладиш на першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки зверху ставиться штамп розміром 10 × 25 мм з надписом «Виданий вкладиш» (за відсутності такого штампу можна зробити надпис від руки). Тут же зазначаються серія та номер вкладиша. Про кожний наступний вкладиш також ставиться штамп або вноситься запис від руки, вказуються серія та номер вкладиша (п. 3.2 Інструкції № 58). Тобто трудова книжка працівника може мати будь-яку кількість вкладишів. Усі вони мають бути вшиті один за одним наприкінці під обкладинку. Зауважимо, що вкладиш без трудової книжки недійсний.

На ваші запитання відповідала Галина ФОЛЬВАРОЧНА,

заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

 

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН