​​​​​​​Врахування неповного календарного місяця під час обчислення суми компенсації за невикористану відпустку


Працівника прийнято на госпрозрахункове підприємство за основним місцем роботи 03.08.2020 р. з посадовим окладом 12 000,00 грн (премій, доплат і надбавок немає). Звільняється він 05.07.2021 р. (останній робочий день). На дату звільнення йому потрібно виплатити компенсацію за 22 к. дн. невикористаної щорічної основної відпустки. З дати прийняття на роботу й до дати звільнення працівник відпрацював усі робочі дні, за які йому нарахована заробітна плата в загальному розмірі 132 000,00 грн.

Чи враховується серпень 2020 р. як повний календарний місяць під час обчислення суми вказаної компенсації?

У наведеній ситуації слід керуватися положеннями оновленої редакції Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100). 

Так, відповідно до п. 2 Порядку № 100 обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток або для виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться, виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.

Працівнику, який відпрацював на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи — підприємця або фізичної особи, які в межах трудових відносин використовують працю найманих працівників, менше року, середня заробітна плата обчислюється, виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку. 

При цьому якщо працівника прийнято (оформлено) на роботу не з першого числа місяця, проте дата прийняття на роботу є першим робочим днем місяця, то цей місяць враховується до розрахункового періоду як повний місяць.

Оскільки в наведеному випадку працівника прийнято на роботу 03.08.2020 р. і ця дата є першим робочим днем вказаного місяця, то в такому разі він входить до розрахункового періоду як повний календарний місяць. 

Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток або компенсації за невикористані відпустки проводиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за фактично відпрацьований період (розрахунковий період) на відповідну кількість календарних днів розрахункового періоду. Причому із розрахунку виключаються святкові та неробочі дні, встановлені ст. 73 КЗпП, які припадають на вказаний розрахунковий період. Отриманий результат потім множиться на число календарних днів відпустки (п. 7 Порядку № 100). 

З огляду на вищенаведені норми Порядку № 100, алгоритм розрахунку суми компенсації за невикористані дні щорічної основної відпустки буде таким. 

Крок 1. Визначаємо розрахунковий період. Оскільки працівник відпрацював на підприємстві менше року, то розрахунковим буде період з 01.08.2020 р. по 30.06.2021 р. 

Крок 2. Обчислюємо кількість календарних днів, що входять до розрахунку:

334 к. дн. – 11 к. дн. = 323 к. дн.

Крок 3. Розраховуємо середньоденний заробіток працівника шляхом ділення загальної суми нарахованої йому зарплати в розрахунковому періоді на кількість календарних днів, що входять до розрахунку:

132 000,00 грн ÷ 323 к. дн. = 408,67 грн.

Крок 4. Розраховуємо суму компенсації за невикористані дні відпустки:

408,67 грн × 22 к. дн. = 8990,74 грн.

Отже, загальний розмір суми компенсації за невикористану щорічну основну відпустку, яку працівнику потрібно виплатити під час звільнення, становитиме 8990,74 грн.

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН
ДЕМО ДОСТУП