Лист Мінекономіки від 23.06.2020 р. № 3512-06/38822-07

Щодо зупинення (скорочення) діяльності підприємства


◦ Карантин

Листом зазначено, що в разі скорочення виробництва через карантинні обмеження доцільно запроваджувати саме неповний робочий час. Працівника, який виконував роботу з урахуванням нормальної тривалості робочого часу, повідомляють не пізніше ніж за два місяці до такого запровадження. Таким чином забезпечують виконання вимог ст. 32 КЗпП. Також роботодавці можуть розглянути можливість запровадження дистанційної роботи, простою або надання працівникам відпустки, в т. ч. без збереження зарплати.


Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 471 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI допомога по частковому безробіттю на період карантину, встановленого КМУ з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, надається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, застрахованим особам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності через проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, установленим КМУ, за зверненням роботодавця для її виплати працівникам.

Зазначаємо, що встановлення скороченої тривалості робочого часу передбачено ст. 51 КЗпП.

Скорочена тривалість робочого часу встановлюється для неповнолітніх працівників, а також для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці. Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).

Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину з інвалідністю.

Звертаємо увагу на те, що скорочена тривалість робочого часу запроваджується без зменшення розміру заробітної плати.

Водночас відповідно до ст. 56 КЗпП за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як під час прийняття на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Праця в такому випадку оплачується пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Статтею 32 КЗпП визначено норми щодо переведення та переміщення працівників, а також зміни істотних умов праці.

Зокрема, ч. 3 зазначеної статті встановлено, що у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці допускається зміна істотних умов праці в разі продовження роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці — систем і розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інше — працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Враховуючи наведене, вважаємо, що в разі скорочення виробництва через проведення заходів із запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим КМУ, доцільно запроваджувати саме неповний робочий час.

Водночас про запровадженні неповного робочого часу у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, в т. ч. у разі скорочення виробництва через проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), працівник, який виконував роботу з урахуванням нормальної тривалості робочого часу, повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці до такого запровадження.

Крім цього, на нашу думку, у зазначеному випадку доречно також розглянути можливість запровадження дистанційної праці, простою або надання працівникам відпусток, у т. ч. відпусток без збереження заробітної плати. Можливість застосування відповідних механізмів у період проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) уже передбачена КЗпП.

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00