Наказ Мінекономіки від 10.05.2024 р. № 12141

Про внесення змін до форми Рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу


◦ Перевірки та відповідальність
87

10.05.2024

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства економіки України
 від 30 травня 2024 року № 13631

Відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство економіки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 124), з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність із вимогами законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до форми Рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу (форма № 4), затвердженої наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11 січня 2012 року № 24, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2012 року за № 173/20486 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 27 вересня 2023 року № 14351), виклавши її в новій редакції, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України від 30.05.2024 р. № 13631)

2. Департаменту регуляторної політики та підприємництва в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України згідно з розподілом обов'язків.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

Юлія СВИРИДЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

Сергій ТКАЧУК


  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державної влади або його територіального органу, місцезнаходження, номер телефону та адреса електронної пошти)

Рішення №
про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу

"___" ____________ 20__ року

Під час здійснення контролю за дотриманням законодавства про рекламу щодо захисту прав споживачів реклами ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(повне найменування рекламодавця (виробника, розповсюджувача реклами)*, місцезнаходження, контактний номер телефону та адреса електронної пошти, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, ким та коли його видано (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті громадянина України)

на підставі матеріалів справи та протоколу засідання від "___" ___ 20__ року № ___ встановлено _____________________________________________________________________________________
                                                (суть порушення з посиланням на Закон України "Про рекламу")
_____________________________________________________________________________________.

Керуючись статтею 27 Закону України "Про рекламу",

ВИРІШЕНО:

1. За _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                       (перелік порушень, за які відповідно до законодавства про рекламу передбачена відповідальність)
накласти на __________________________________________________________________________
                                                                       (рекламодавець (виробник, розповсюджувач реклами))*
штраф у розмірі _______________________________________________________________ гривень.
                                                                                                      (сума словами)

2. Зобов'язати _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                           (рекламодавець (виробник, розповсюджувач реклами))*
у 15-денний строк після отримання рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу сплатити в установленому порядку штраф у зазначеному розмірі до державного бюджету _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                            (код платежу, номер рахунка, одержувач платежу, код згідно з ЄДРПОУ)

3. Рекламодавцю (виробнику, розповсюджувачу реклами) протягом 3 робочих днів після сплати штрафу письмово повідомити орган державної влади або його територіальний орган, який наклав штраф, зазначивши номер та дату платіжного доручення, за яким сплачено штраф.

У разі невиконання рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу в зазначений строк сума штрафу стягується в судовому порядку відповідно до законодавства.

Рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу є обов'язковим до виконання з дня набрання ним чинності.

Рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу набирає чинності з дня вручення його рекламодавцю (виробнику, розповсюджувачу реклами) або його представнику.

Рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу може бути оскаржено до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (вул. Бориса Грінченка, буд. 1, м. Київ, 01001) протягом 30 календарних днів з дня набрання ним чинності та/або до адміністративного суду.

___________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
та посада особи, яка прийняла
 рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу)

М. П.

____________
(підпис)

 

Відмітка про вручення рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу рекламодавцю (виробнику, розповсюджувачу реклами)

____________
(дата)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові
(за наявності), посада уповноваженого представника рекламодавця (виробника, розповсюджувача реклами))*

 

Відмітка про надіслання рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу рекламодавцю (виробнику, розповсюджувачу реклами) рекомендованим листом.

Рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу надіслано через відділення поштового зв'язку № ___ ____________ ___________________________________________________
                                                                    (дата)                                   (підпис посадової особи органу державної влади
                                                                                                                               або його територіального органу)

Сплачено ____________________________________________________________________________
                                                                              (дата, сума, реквізити платіжних документів)

____________
Для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, зазначаються прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), місце проживання чи перебування, дата народження.

 

Директор департаменту регуляторної
політики та підприємництва

Олександр ПАЛАЗОВ

(форма із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України від 30.05.2024 р. № 13631)

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП