Наказ Мінекономіки 09.03.2023 р. № 1243

Про внесення змін до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 27 жовтня 2020 року № 2161


◦ Перевірки та відповідальність
09 березня 2023 р.

Відповідно до Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", Закону України від 18 жовтня 2022 року № 2682-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту соціальних, трудових та інших прав фізичних осіб, у тому числі під час воєнного стану, та спрощення обліку робочих місць для осіб з інвалідністю", пункту 9 Положення про Міністерство економіки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 124), на виконання пункту 4 Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 27 жовтня 2020 року № 2161 "Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю Державною службою України з питань праці", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2020 року за № 1280/35563, такі зміни:

1) у заголовку слова "при здійсненні заходів державного нагляду та контролю" виключити;

2) у преамбулі слова та цифри "від 21 серпня 2019 року № 823 "Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю"," виключити;

3) пункт 1 доповнити новими абзацами такого змісту:

"форму припису про скасування наказу (розпорядження) роботодавця або усунення порушень законодавства про працю щодо призупинення дії трудового договору (форма 16);

форму попередження (форма 17).".

2. Затвердити такі, що додаються:

1) форму припису про скасування наказу (розпорядження) роботодавця або усунення порушень законодавства про працю щодо призупинення дії трудового договору (форма 16);

2) форму попередження (форма 17).

3. Затвердити Зміни до форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю Державною службою України з питань праці, затверджених наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 27 жовтня 2020 року № 2161, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2020 року за № 1280/35563, що додаються.

4. Абзац третій підпункту 3 пункту 1, підпункт 2 пункту 2 втрачають чинність з дня припинення або скасування воєнного стану.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19 травня 2020 року № 919 "Про затвердження форми попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 червня 2020 року за № 483/34766.

6. Департаменту праці та зайнятості у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Виконувач обов'язків
Міністра економіки України

Надія БІГУН

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань праці

Ігор ДЕГНЕРА

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

Олександр ШУБІН

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Р. ІЛЛІЧОВ

Міністр соціальної
політики України

Оксана ЖОЛНОВИЧ

Генеральний Секретар Громадської
спілки "Всеукраїнське громадське
об'єднання "Національна Асамблея
людей з інвалідністю України"

Вікторія НАЗАРЕНКО

Голова ГО ВО СОІУ

В. В. НАЗАРЕНКО

Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини

Дмитро ЛУБІНЕЦЬ

Голова ГО "УТОГ"

Ірина ЧЕПЧИНА

Урядовий Уповноважений
з прав осіб з інвалідністю

Тетяна БАРАНЦОВА


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
09 березня 2023 року № 1243

ФОРМА 16

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження,
номер телефону та адреса електронної пошти)

Припис
про скасування наказу (розпорядження) роботодавця або усунення порушень законодавства про працю щодо призупинення дії трудового договору
№ ___________________

______________________
             (місце складення)

"___" ___________ 20__ року

Мною, ______________________________________________________________________________,
                                                            (посада, власне ім'я та прізвище, посадової особи, яка склала припис)
_____________________________________________________________________________________
на підставі:  звернення працівника /  звернення профспілки за дорученням працівника (необхідне відмітити) відповідно до статті 13 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" проведено аналіз документів та інформації, наданих _____________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи / фізичної особи - підприємця)
____________________________________________________________________________________.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ОБСТАВИН ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ
ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

У зв'язку із встановленням порушення вимог законодавства про працю в частині призупинення дії трудового договору та відповідно до вимог частини третьої статті 13 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану"

ЗОБОВ'ЯЗУЮ _______________________________________________________________________:
(найменування юридичної особи / фізичної особи, яка використовує найману працю)

  скасувати наказ (розпорядження) ______________________________________________________
                                                                                  (реквізити наказу)
  усунути порушення законодавства про працю шляхом:
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________

Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 13 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" припис є обов'язковим до виконання протягом 14 календарних днів з дня його отримання.

Про виконання цього припису протягом 10 календарних днів після закінчення строку його виконання, передбаченого абзацом першим частини третьої статті 13 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", надати письмове повідомлення із долученням копій первинних документів за підписом роботодавця до
_____________________________________________________________________________________
 (найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження,
номер телефону та адреса електронної пошти)

Згідно з абзацом третім частини першої статті 13 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" припис може бути оскаржений протягом 10 календарних днів у судовому порядку.

Посадова особа

______________________
(посада)

_________________
(підпис)

________________________________________
(власне ім'я та прізвище)

Припис складено у ____ примірниках.

Один примірник отримав(ла)

_________________________
(власне ім'я та прізвище представника юридичної особи / фізичної особи - підприємця)

_____________
(підпис)

"___" ___________ 20__ року

Надіслано рекомендованим листом від "___" _________ 20__ року № _________________.

Інформація про вручення/невручення або відмову від отримання поштового відправлення, отримана за результатами відстеження поштового відправлення: ______________________________________.

Відмітка про виконання припису
_________________________________________________.

 

Директор департаменту
праці та зайнятості

Роман ПОКЛОНСЬКИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
09 березня 2023 року № 1243

ФОРМА 17

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження,
номер телефону та адреса електронної пошти)

Попередження
№ ___________________

____________________
           (місце складення)

"___" ___________ 20__ року

Мною, уповноваженою посадовою особою ________________________________________________
                                                                          (посада, власне ім'я та прізвище)
відповідно до Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 509, на підставі рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу від ______________ № ________________ щодо порушення ______________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________,
  (повне найменування юридичної особи / фізичної особи - підприємця)
код ЄДРПОУ  / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ,
_____________________________________________________________________________________,
 (місце проживання / місцезнаходження, телефон)
законодавства про працю, відповідальність за яке передбачена абзацом  другим /  шостим (необхідне зазначити) частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України, та у зв'язку з тим, що ______________________________________________________________________________
 (повне найменування юридичної особи / фізичної особи - підприємця)
є платником єдиного податку  I групи /  II групи /  III групи (необхідне зазначити), застосовується попередження.

Уповноважена посадова особа

______________________
(посада)

_________________
(підпис)

________________________________________
(власне ім'я та прізвище)

  Попередження направлено листом від "___" ___________ 20__ року № ____________.

  Попередження отримав ______________________________________________________________
                                               (власне ім'я та прізвище керівника юридичної особи
_____________________________________________________________________________________
або уповноваженої ним особи / фізичної особи - підприємця)

_______________________
                         (підпис)

__________________________
(дата)

 

Директор департаменту
праці та зайнятості

Роман ПОКЛОНСЬКИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
09 березня 2023 року № 1243

Зміни
до форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю Державною службою України з питань праці, затверджених наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 27 жовтня 2020 року № 2161, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2020 року за № 1280/35563

1. У формі акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду (форма 1):

1) у Переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю):

доповнити цей Перелік новим пунктом такого змісту:

"

7

Перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, з питань виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення трудових договорів, визначений згідно з додатком 7 до цього Акта**.

";

у примітці "**" цифри "1 - 6 " замінити цифрами "1 - 7";

2) Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю), доповнити новим пунктом такого змісту:

"

7

Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, з питань виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення трудових договорів, визначений згідно з додатком 7 до цього Акта**.

";

3) у додатку 5 до цього Акта:

пункти 2.1 та 2.2 Переліку питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства про зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю виключити.

У зв'язку з цим пункт 2.3 вважати пунктом 2.1;

пункт 3 Переліку нормативно-правових актів, відповідно до яких складено питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства про зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, виключити.

У зв'язку з цим пункти 4 - 6 вважати відповідно пунктами 3 - 5;

4) доповнити новим додатком, що додається.

2. У формі акта про відмову від підпису (форма 2) слова та цифри ", пункту 23 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 823," виключити.

3. У формі акта про неможливість проведення заходу державного контролю (форма 3):

1) слова та цифри ", пунктів 14, 15 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 823," виключити;

2) слова "створенням перешкод у діяльності інспектора праці:" виключити.

4. У формі акта про неможливість складання висновку (форма 4) слова та цифри ", пункту 15 Порядку здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 823," виключити.

5. У формі вимоги про надання документів (форма 5):

1) слова та цифри ", Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 823," виключити;

2) слова та цифри "підпункту 2 пункту 10 та пункту 11 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 823," замінити словами та цифрами "статті 11 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

6. У формі вимоги щодо забезпечення здійснення контрольних повноважень, усунення виявлених порушень (форма 6):

1) слова та цифри ", відповідно до пункту 2 Порядку здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 823," виключити;

2) слова та цифри "та пункту 11 Порядку здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 823," виключити.

7. У формі висновку про стан дотримання об'єктом нагляду законодавства про працю під час здійснення контрольних повноважень (форма 7) слова та цифри ", пунктів 5 та 16 Порядку здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 823," виключити.

8. У формі припису про усунення виявлених порушень законодавства про працю (форма 8):

1) слова та цифри ", пункту 5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 823," виключити;

2) слова та цифри ", Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 823," виключити.

 

Директор департаменту
праці та зайнятості

Роман ПОКЛОНСЬКИЙ

 

Додаток 7
до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду
(пункт 7 Переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю))

Перелік
питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, з питань виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення трудових договорів

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)*

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розглядалося

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Оформлення трудового договору

1.1

Трудовий договір укладено між працівником і роботодавцем (роботодавцем - фізичною особою)

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина перша статті 21 КЗпП

1.2

Працівників допущено до роботи після укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення Державної податкової служби про прийняття працівника на роботу

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина четверта статті 24 КЗпП

1.3

До початку роботи роботодавець в узгоджений із працівником спосіб поінформував працівника про:

Х

Х

Х

Х

Х

частина перша статті 29 КЗпП

1.3.1

місце роботи (інформація про роботодавця, у тому числі його місцезнаходження), трудову функцію, яку зобов'язаний виконувати працівник (посада та перелік посадових обов'язків), дату початку виконання роботи

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 1 частини першої статті 29 КЗпП

1.3.2

визначене робоче місце, забезпечення необхідними для роботи засобами

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 2 частини першої статті 29 КЗпП

1.3.3

права та обов'язки, умови праці

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 3 частини першої статті 29 КЗпП

1.3.4

правила внутрішнього трудового розпорядку або умови встановлення режиму роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, а також про положення колективного договору (у разі його укладення)

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 5 частини першої статті 29 КЗпП

1.3.5

процедуру та встановлені КЗпП строки попередження про припинення трудового договору, яких повинні дотримуватися працівник і роботодавець

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 9 частини першої статті 29 КЗпП

2

Організація трудових відносин в умовах воєнного стану

2.1

У період дії воєнного стану сторонами за згодою визначено форму трудового договору

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина перша статті 2 ЗУ № 2136

2.2

Працівника переведено на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії), якщо така робота не протипоказана працівникові за станом здоров'я, для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що становлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей, з оплатою праці за виконану роботу не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина перша статті 3 ЗУ № 2136

2.3

У період дії воєнного стану повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці, передбачених частиною третьою статті 32 та статтею 103 КЗпП, здійснено не пізніш як до запровадження таких умов

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина друга статті 3 ЗУ № 2136

2.4

Трудовий договір розірвано за власною ініціативою працівника у строк, зазначений у його заяві (крім випадків примусового залучення до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, залучення до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури), якщо таке розірвання зумовлено веденням бойових дій у районах, в яких розташоване підприємство, установа, організація, та існуванням загрози для життя і здоров'я працівника

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

стаття 4 ЗУ № 2136

2.5

Працівника звільнено з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв'язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина перша статті 5 ЗУ № 2136

2.6

Звільнення працівників, обраних до профспілкових органів, здійснено за погодженням із профспілкою

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина друга статті 5 ЗУ № 2136

2.7

Нормальна тривалість робочого часу у період воєнного стану для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо) не перевищує 60 годин на тиждень

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина перша статті 6 ЗУ № 2136

2.8

Для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо), яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу у період воєнного стану не перевищує 40 годин на тиждень

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина друга статті 6 ЗУ № 2136

2.9

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку становить не менше ніж 24 годин

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина п'ята статті 6 ЗУ № 2136

2.10

У разі встановлення нормальної тривалості робочого часу відповідно до частин першої та другої статті 6 ЗУ № 2136 понад норму, встановлену відповідно до законодавства, оплата праці здійснюється у розмірі, збільшеному пропорційно до збільшення норми праці

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина сьома статті 6 ЗУ № 2136

2.11

Норми частин першої, другої та п'ятої статті 6 ЗУ № 2136 не застосовуються до праці неповнолітніх

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина восьма статті 6 ЗУ № 2136

2.12

Роботодавцем забезпечено ведення достовірного обліку виконуваної працівником роботи та обліку витрат на оплату праці

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина перша статті 7 ЗУ № 2136

2.13

У період дії воєнного стану спосіб електронної комунікації щодо способу створення, пересилання і зберігання наказів (розпоряджень) роботодавця, повідомлень та інших документів з питань трудових відносин обрано за згодою між роботодавцем та працівником

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина друга статті 7 ЗУ № 2136

2.14

Вагітні жінки і жінки, які мають дитину віком до одного року, особи з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана робота в нічний час, залучаються до роботи в нічний час за їх згодою

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина перша статті 8 ЗУ № 2136

2.15

Жінок (крім вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до одного року) залучено до важких робіт, робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також до підземних робіт за їхньою згодою

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина перша статті 9 ЗУ № 2136

2.16

Заробітну плату виплачено працівнику на умовах, визначених трудовим договором

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина перша статті 10 ЗУ № 2136

2.17

Роботодавцем вживаються всі можливі заходи для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина друга статті 10 ЗУ № 2136

2.18

У період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця обмежено не менше ніж до 24 календарних днів за поточний робочий рік

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

абзац перший частини першої статті 12 ЗУ № 2136

2.19

У разі звільнення працівника у період дії воєнного стану йому виплачено грошову компенсацію відповідно до статті 24 Закону України "Про відпустки"

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

абзац четвертий частини першої статті 12 ЗУ № 2136

2.20

У період дії воєнного стану працівникам, незалученим до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, відпустки надано у порядку, встановленому законодавством (КЗпП, Закон України "Про відпустки")

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина друга статті 12 ЗУ № 2136

2.21

У період дії воєнного стану роботодавцем за заявою працівника, який виїхав за межі території України, в обов'язковому порядку надано йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина четверта статті 12 ЗУ № 2136

2.22

У період дії воєнного стану роботодавцем за заявою працівника, який набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов'язковому порядку надано йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина четверта статті 12 ЗУ № 2136

2.23

Призупинення дії трудового договору відбувається у зв'язку із тимчасовим припиненням роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасовим припиненням працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв'язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

абзац перший частини першої статті 13 ЗУ № 2136

2.24

У разі прийняття рішення про скасування призупинення дії трудового договору до припинення або скасування воєнного стану роботодавець повідомляє працівника про необхідність стати до роботи не пізніше ніж за 10 календарних днів до відновлення дії трудового договору

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

абзац другий частини першої статті 13 ЗУ № 2136

2.25

Призупинення дії трудового договору не припинило трудових відносин

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

абзац третій частини першої статті 13 ЗУ № 2136

2.26

Призупинення дії трудового договору не застосовується до керівників та заступників керівників державних органів, а також посадових осіб місцевого самоврядування, які обіймають виборні посади

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

абзац четвертий частини першої статті 13 ЗУ № 2136

2.27

Призупинення дії трудового договору оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця, в якому, зокрема, зазначається інформація про причини призупинення, у тому числі про неможливість обох сторін виконувати свої обов'язки та спосіб обміну інформацією, строк призупинення дії трудового договору, кількість, категорії і прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) відповідних працівників, умови відновлення дії трудового договору

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

абзац перший частини другої статті 13 ЗУ № 2136

2.28

Наказ (розпорядження) про призупинення дії трудового договору, укладеного з посадовими особами державних органів та органів місцевого самоврядування, подане роботодавцем для погодження до військової адміністрації, яка здійснює свої повноваження на відповідній території (військові адміністрації населених пунктів та районні військові адміністрації, а за їх відсутності - обласні)

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

абзац другий частини другої статті 13 ЗУ № 2136

3

Припинення трудових відносин

3.1

Роботодавцем проінформовано працівників, які працюють за строковим трудовим договором, про вакансії, що відповідають їх кваліфікації та передбачають можливість укладення безстрокового трудового договору, а також забезпечено рівні можливості таких працівників для його укладення

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина третя статті 23 КЗпП

3.2

Припинення трудового договору за угодою сторін здійснюється за угодою працівника і роботодавця

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 1 частини першої статті 36 КЗпП

3.3

Трудовий договір припиняється у зв'язку із закінченням його строку, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 2 частини першої статті 36 КЗпП

3.4

У разі призову або вступу працівника або роботодавця - фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу трудовий договір припиняється, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до частини третьої статті 119 КЗпП

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 3 частини першої статті 36 КЗпП

3.5

Трудовий договір припиняється при переведенні працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або переході на виборну посаду

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 5 частини першої статті 36 КЗпП

3.6

Трудовий договір припиняється у разі відмови працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмови від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 6 частини першої статті 36 КЗпП

3.7

Трудовий договір припиняється у разі відсутності працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 8³ частини першої статті 36 КЗпП

3.8

У разі зміни підпорядкованості підприємства, установи, організації, зміни роботодавця, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору не припиняється.

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частини п'ята та речення перше частини шостої статті 36 КЗпП

3.9

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, розривається працівником за наявності письмового попередження роботодавця (крім випадків, встановлених частиною другою статті 38 КЗпП) за два тижні

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

речення перше частини першої статті 38 КЗпП

3.10

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, розривається у строк, про який просить працівник:

Х

Х

Х

Х

Х

частини перша, третя статті 38 КЗпП

3.10.1

у разі неможливості продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до закладу освіти; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин)

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

речення друге частини першої статті 38 КЗпП

3.10.2

якщо роботодавець не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина третя статті 38 КЗпП

3.11

Строковий трудовий договір достроково розірвано на вимогу працівника:

Х

Х

Х

Х

Х

частина перша статті 39 КЗпП

3.11.1

в разі хвороби працівника або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина перша статті 39 КЗпП

3.11.2

порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного або трудового договору

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина перша статті 39 КЗпП

3.11.3

у випадках, передбачених частиною першою статті 38 КЗпП

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина перша статті 39 КЗпП

3.12

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності розірвано роботодавцем у випадку:

Х

Х

Х

Х

Х

частина перша статті 40 КЗпП

3.12.1

змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 1 частини першої статті 40 КЗпП

3.12.2

виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу до державної таємниці

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 2 частини першої статті 40 КЗпП

3.12.3

систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 3 частини першої статті 40 КЗпП

3.12.4

прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 4 частини першої статті 40 КЗпП

3.12.5

нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 5 частини першої статті 40 КЗпП

3.12.6

поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 6 частини першої статті 40 КЗпП

3.12.7

появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 7 частини першої статті 40 КЗпП

3.12.8

вчинення за місцем роботи викрадення (в тому числі дрібного) майна роботодавця, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 8 частини першої статті 40 КЗпП

3.12.9

призову або мобілізації роботодавця - фізичної особи під час особливого періоду

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 10 частини першої статті 40 КЗпП

3.12.10

встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 11 частини першої статті 40 КЗпП

3.13

Звільнення працівника з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 статті 40 КЗпП, проводиться у разі неможливості його переведення на іншу роботу за його згодою

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина друга статті 40 КЗпП

3.14

Трудовий договір з ініціативи роботодавця розривається у випадку:

Х

Х

Х

Х

Х

частини перша, друга статті 41 КЗпП

3.14.1

одноразового грубого порушення трудових обов'язків керівником підприємства, установи, організації всіх форм власності (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації, його заступниками, а також службовими особами податкових та митних органів, яким присвоєно спеціальні звання, і службовими особами центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 1 частини першої статті 41 КЗпП

3.14.2

винних дій керівника підприємства, установи, організації, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 1¹ частини першої статті 41 КЗпП

3.14.3

винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір'я до нього з боку роботодавця

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 2 частини першої статті 41 КЗпП

3.14.4

вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 3 частини першої статті 41 КЗпП

3.14.5

перебування всупереч вимогам Закону України "Про запобігання корупції" у прямому підпорядкуванні у близької особи

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 4 частини першої статті 41 КЗпП

3.14.6

наявності у працівника реального чи потенційного конфлікту інтересів, який має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, передбачений Законом України "Про запобігання корупції"

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 4¹ частини першої статті 41 КЗпП

3.14.7

припинення повноважень посадових осіб

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 5 частини першої статті 41 КЗпП

3.14.8

неможливості забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим договором, у зв'язку із знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

пункт 6 частини першої статті 41 КЗпП

3.14.9

повторного порушення посадовою особою вимог законодавства у сфері ліцензування та з питань видачі документів дозвільного характеру або у сфері надання адміністративних послуг, передбачених статтями 166¹⁰, 166¹², 188⁴⁴ Кодексу України про адміністративні правопорушення

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина друга статті 41 КЗпП

3.15

Розірвання договору у випадках, передбачених пунктами 1 - 5 частини першої та частиною другою статті 41 КЗпП, провадиться з додержанням вимог частини третьої статті 40 КЗпП, а у випадках, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 41 КЗпП, - також вимог статті 43 КЗпП.

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина третя статті 41 КЗпП

3.16

Розірвання договору у випадках, передбачених пунктами 4 і 6 частини першої статті 41 КЗпП, проводиться, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина четверта статті 41 КЗпП

3.17

При скороченні чисельності чи штату працівників враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене статтею 42 КЗпП

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

стаття 42 КЗпП

3.18

Працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі:

Х

Х

Х

Х

Х

стаття 44 КЗпП

3.18.1

не менше середнього місячного заробітку при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40, пункті 6 частини першої статті 41 КЗпП

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

стаття 44 КЗпП

3.18.2

двох мінімальних заробітних плат при припиненні трудового договору у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36 КЗпП)

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

стаття 44 КЗпП

3.18.3

передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку при припиненні трудового договору внаслідок порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного чи трудового договору, вчинення мобінгу (цькування) стосовно працівника або невжиття заходів щодо його припинення (статті 38 і 39 КЗпП)

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

стаття 44 КЗпП

3.18.4

не менше ніж шестимісячний середній заробіток у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41 КЗпП

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

стаття 44 КЗпП

3.19

Про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина перша статті 49² КЗпП

3.20

Одночасно з попередженням про звільнення у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган, фізична особа, яка використовує найману працю, пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації, у фізичної особи

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

речення перше частини третьої статті 49² КЗпП

3.21

Про наступне вивільнення відповідно до пункту 6 частини першої статті 41 КЗпП працівників персонально попереджають не пізніше ніж за 10 календарних днів

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

абзац другий частини сьомої статті 49² КЗпП

3.22

В умовах спрощеного режиму регулювання трудових відносин:

Х

Х

Х

Х

Х

частини друга, четверта, сьома статті 49⁸ КЗпП

3.22.1

розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з підстав, не передбачених КЗпП, здійснено з обґрунтуванням (зазначенням) причин такого розірвання та з наданням працівнику компенсаційної виплати в розмірі та у порядку, визначених трудовим договором, але не менше розміру, визначеного частиною другою статті 49⁸ КЗпП

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина друга статті 49⁸ КЗпП

3.22.2

трудовий договір розірвано за ініціативою роботодавця шляхом підписання додаткової угоди про розірвання трудового договору або в односторонньому порядку шляхом надсилання працівнику у спосіб, визначений трудовим договором, або рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення офіційного повідомлення про розірвання трудового договору

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина четверта статті 49⁸ КЗпП

3.22.3

працівник і роботодавець за їх згодою визначають у трудовому договорі також інші, крім встановлених КЗпП, підстави припинення або розірвання трудового договору

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина сьома статті 49⁸ КЗпП

3.23

У разі встановлення роботодавцем невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування працівника письмово попереджено про звільнення за три дні

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина друга статті 28 КЗпП

3.24

За порушення трудової дисципліни до працівника застосовується тільки один з таких заходів стягнення: догана; звільнення

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина перша статті 147 КЗпП

3.25

Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина перша статті 147¹ КЗпП

3.26

Дисциплінарне стягнення застосовується роботодавцем безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

стаття 148 КЗпП

3.27

До застосування дисциплінарного стягнення від порушника трудової дисципліни письмові пояснення зажадано

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина перша статті 149 КЗпП

3.28

За кожне порушення трудової дисципліни застосовується лише одне дисциплінарне стягнення

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

частина друга статті 149 КЗпП

___________
* Заповнюється керівником суб'єкта господарювання (уповноваженою ним особою), фізичною особою, яка використовує найману працю, у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на об'єкт відвідування, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкт господарювання.

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"не розглядалося" - дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для об'єкта відвідування.


Перелік
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, з питань виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення трудових договорів


з/п

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті

 

Найменування

Дата і номер прийняття

1

2

3

4

1

Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" (ЗУ № 2136)

15.03.2022 № 2136-IX

-

2

Кодекс законів про працю України (КЗпП)

10.12.71 № 322-VIII

-

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП