Наказ Мінінфраструктури від 24.04.2023 р. № 303

Про затвердження Критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузях транспорту, поштового зв'язку, будівництва та енергоефективності в особливий період


◦ Військовий облік. Військова служба
◦ Бронювання
24 квітня 2023 р.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», підпункту 4 пункту 2 Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76, пункту 8 Положення про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2022 року № 1400),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Критерії визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузях транспорту, поштового зв'язку, будівництва та енергоефективності в особливий період, що додаються.

2. Сектору мобілізаційної роботи в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра С. Деркача.

 

Віце-прем'єр-міністр
з відновлення України - Міністр

Олександр КУБРАКОВ

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
24 квітня 2023 року № 303

Критерії
визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузях транспорту, поштового зв'язку, будівництва та енергоефективності в особливий період

1. Визначення підприємств, установ і організацій (далі — підприємство), які мають важливе значення для національної економіки у галузях транспорту, поштового зв'язку, будівництва та енергоефективності в особливий період, здійснюється за такими критеріями:

підприємство:

1) віднесене до переліку об'єктів критичної інфраструктури відповідно до Переліку секторів критичної інфраструктури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 1109 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 року № 1384);

2) надає послуги з:

підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів відповідно до Порядку підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року № 551, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2013 року за № 1454/23986;

підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів відповідно до Порядку підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 18 листопада 2020 року № 789, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2021 року за № 198/35820;

3) має ліцензію на право провадження господарської діяльності відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року № 1001, та оформлені трудові відносини з працівниками автомобільного перевізника за 180 днів до подачі документів щодо військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, а також:

здійснює пасажирські перевезення, основним видом діяльності (станом на 01 січня 2022 року) згідно кодів класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) Національного класифікатора України класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (далі — КВЕД-2010), є один з таких КВЕД:

49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення;

49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, не віднесено до інших угруповань;

із дозволеним видом робіт та використанням транспортних засобів на законних підставах та наявність дозволу на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування відповідно до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, або дозволу на міжнародні регулярні перевезення пасажирів відповідно до Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 09 лютого 2004 року № 75, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2004 року за № 759/9358;

або

здійснює вантажні перевезення, основним видом діяльності (станом на 01 січня 2022 року) згідно КВЕД-2010, є КВЕД:

49.41 Вантажний автомобільний транспорт,

а також має контракти для задоволення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань, перевезення медичних вантажів, товарів, які мають важливе значення для галузі національної економіки, які підтверджуються належним чином завіреними копіями контрактів та/або виконання таких перевезень протягом 2022 року з наданням належним чином завірених копій міжнародної автомобільної накладної (CMR) в обсязі не менше 10 таких перевезень;

4) 30 % працівників від загальної штатної чисельності якого здійснюють забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті відповідно до категоризації професій;

5) здійснює повітряні перевезення, основним видом діяльності (станом на 01 січня 2022 року) згідно КВЕД-2010, є один з таких КВЕД:

51.10 Пасажирський авіаційний транспорт;

51.21 Вантажний авіаційний транспорт;

на підставі договорів (контрактів, угод), укладених на строк не менше як шість місяців, з міжнародними організаціями, місіями, фондами, програмами, учасником яких є Україна, і країнами, що зазнали стихійного лиха в результаті природних та техногенних катастроф, у тому числі виконання робіт щодо їх забезпечення за наявності відповідних сертифікатів;

6) надає послуги з підготовки авіаційного персоналу на підставі Сертифікатів, виданих відповідно до Правил сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 17 серпня 2005 року № 601, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2005 року за № 981/11261, та Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року № 565, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за № 1056/30924;

7) яке:

здійснює:

інжинірингову діяльність для будівництва, ефективного використання та утримання об'єктів портової інфраструктури, розташованих у межах території та акваторії морського порту;

обслуговування суден, що заходять до морських портів, річкових портів (терміналів) України, пасажирів, вантажів (вантажно-розвантажувальні роботи, обслуговування, зберігання, перевезення вантажів, пасажирів морськими суднами та/або суднами внутрішнього плавання) на території та/або акваторії морського порту, річкового порту (терміналу);

обслуговування та утримання внутрішніх водних шляхів, об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту;

залучено до:

виконання міжнародних зобов'язань України, покладених на неї відповідно до міжнародних договорів у сфері торговельного мореплавства/судноплавства на внутрішніх водних шляхах / безпеки судноплавства, стороною яких є Україна;

Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів, підписаної відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2022 року № 626 «Про делегацію Уряду України для участі у багатосторонніх переговорах з підготовки та узгодження проекту Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів»;

8) з числа малих, середніх або великих відповідно до Господарського кодексу України:

що забезпечує виконання робіт, послуг, спрямованих на відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України за договорами (контрактами, угодами), укладеними на строк не менше шести місяців за одним з видів економічної діяльності згідно КВЕД-2010:

41.1 Організація будівництва будівель;

41.2 Будівництво житлових і нежитлових будівель;

42.2 Будівництво комунікацій;

42.9 Будівництво інших споруд;

43.1 Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику;

43.2 Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи;

43.9 Інші спеціалізовані будівельні роботи;

або які забезпечують потреби галузі будівництва шляхом виробництва будівельних матеріалів, виробів (продукції) за основним видом економічної діяльності з секції С «Переробна промисловість» згідно КВЕД-2010, що підтверджується звітом про виробництво та реалізацію промислової продукції № 1П-НПП (річна), форма якого затверджена наказом Державної служби статистики України від 31 травня 2022 року № 118, за звітний період;

9) у яких за основним місцем роботи працює не менше 5-ти виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію та мають кваліфікаційний сертифікат та які надають послуги за одним з основних видів економічної діяльності згідно КВЕД-2010:

71.11 Діяльність у сфері архітектури;

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

10) виконує роботи та надає послуги підрядників для виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, реципієнтом (бенефіціаром) яких є Мінінфраструктури відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153;

11) надає послуги з:

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для 250 і більше жителів;

управління багатоквартирним будинком для 250 і більше жителів;

утримання (управління) житловим фондом на території населеного пункту;

здійснення технічного обслуговування і ремонт внутрішньобудинкових систем, технічне обслуговування ліфтів, димових та вентиляційних каналів, систем протипожежної автоматики та димовидалення та/або інших внутрішньобудинкових інженерних систем за договорами підряду, укладеними з урахуванням підпункту 9 пункту 1 цих Критеріїв;

12) здійснює за рішенням Кабінету Міністрів України реалізацію програм з підвищення енергоефективності у житловому секторі, а також програм, пов'язаних із відновленням будівель, зруйнованих та/або пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

13) виконує в особливий період:

функції замовника робіт та послуг з будівництва, ремонтів та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та/або які здійснюють в особливий період науково-дослідну та науково-технічну діяльність, проектування, управління міжнародними інвестиційними проектами, забезпечують професійно-технічну освіту та надають лікувально-реабілітаційні послуги, що підтверджується завіреною в установленому порядку копією відповідного договору (угоди, контракту);

договори, укладені з підприємствами, що належать до сфери управління Агентства відновлення, в тому числі на замовлення військово-цивільних адміністрацій, за якими виконуються роботи і надаються послуги, необхідні для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, предметом яких є: проектування та/або будівництво, та/або ремонт, та/або експлуатаційне утримання, та/або надання послуг технічного нагляду, та/або надання послуг інженера-консультанта щодо автомобільних доріг загального користування державного значення та їх складових; будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) та/або ремонт, та/або модернізація інфраструктури, об'єктів житлової нерухомості, громадського призначення, виробничого комплексу, соціальної сфери, сфери житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, управління побутовими відходами (об'єктів оброблення відходів, полігонів), інженерно-транспортної, енергетичної інфраструктури, захисних споруд цивільного захисту, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, військових об'єктів та майна у сферах авіаційного, залізничного (крім утримання), морського та внутрішнього водного транспорту, автомобільного транспорту загального користування, міського електричного транспорту, у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, а також щодо об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення; проектування та/або будівництво, та/або ремонт, та/або надання послуг технічного нагляду, та/або надання послуг інженера-консультанта щодо розвитку, будівництва, ремонту, облаштування, модернізації та утримання пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного та залізничного сполучення.

Підтвердження відповідності вказаному критерію здійснюється на підставі завіреної в установленому порядку копії відповідного договору, який зареєстровано в установленому порядку в органах Казначейства; листом підприємства, що належить до сфери управління Агентства відновлення, із зазначенням інформації щодо відсутності порушень умов відповідного договору та чинності цього договору; копії листа-звернення (прохання тощо) військово-цивільної адміністрацій у разі виконання робіт та/або надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;

роботи з будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури, що підтверджується завіреною в установленому порядку копією відповідного договору, який зареєстровано в установленому порядку в органах Казначейства;

або забезпечує функціонування в умовах виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру об'єктів, які належать до сфери управління Агентства відновлення, що підтверджується завіреною в установленому порядку копією відповідного договору, який зареєстровано в установленому порядку в органах Казначейства, листом підприємства, що належить до сфери управління Агентства відновлення, із зазначенням інформації щодо відсутності порушень умов відповідного договору та чинності цього договору;

14) внесене до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку на підставі відповідного рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, відповідно до Порядку та форми ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, від 20 квітня 2022 року № 29, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 червня 2022 року за № 645/37981;

здійснює діяльність на території всієї України у сфері надання послуг поштового зв'язку;

має штатну чисельність працівників 50 і більше осіб;

15) залучене до реалізації проектів у сфері цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій та технологій у сферах, формування та реалізацію державної політики в яких забезпечує Мінінфраструктури;

має чинні договори з донорськими, міжнародними або благодійними організаціями з виконання робіт та надання послуг підрядниками для виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, бенефіціарами та/або реципієнтами яких є Мінінфраструктури.

2. Для підтвердження відповідності цим Критеріям, підприємство надає:

1) копію податкової декларації з усіма додатками, у тому числі з обов'язковим поданням додатка з розрахунком загального мінімального податкового зобов'язання до:

податкової декларації платника єдиного податку третьої та/або четвертої групи за попередній податковий (звітний) рік;

податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній податковий (звітний) рік.

Зазначені копії податкових декларацій та розрахунків подаються з відмітками (штампами) контролюючого органу, який отримав податкову декларацію, із зазначенням дати її отримання або квитанцією про прийняття податкової декларації у разі її подання засобами електронного зв'язку, або квитанцією контролюючого органу, на який покладено функції щодо результатів перевірки та прийняття пакета звітних документів платників податків, або поштовим повідомленням з відміткою про вручення контролюючому органу у разі надсилання податкової декларації поштою.

2) відомості щодо кількості застрахованих осіб - працівників - завірену копію Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, форма якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 111/26556 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 липня 2022 року № 189), за останній звітний період із підтвердженням контролюючого органу про прийняття цього Податкового розрахунку.

3. Підставою для прийняття рішення про визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки у галузях транспорту, поштового зв'язку, будівництва та енергоефективності в особливий період, є відповідність хоча б одному з критеріїв, зазначених у пункті 1 цих Критеріїв.

 

Виконувач обов'язків завідувача
Сектору мобілізаційної роботи

Наталія ШАБАЛА

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП