Наказ МОЗ від 23.11.2021 р. № 2608

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України


◦ Соціальне страхування
◦ Тимчасова непрацездатність
29 грудня 2021 р.

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2021 р. за № 1647/37269

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України, що додаються.

2. Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я (Чикаленко Н. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Карчевич М. В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
Віктор ЛЯШКО


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
23 листопада 2021 року № 2608

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України

1. У Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року № 1066, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за № 728/36350:

1) у розділі II:

пункт 4 доповнити новими абзацами такого змісту:

“Лікуючий лікар санаторно-курортного закладу формує медичний висновок категорії “Догляд за хворою дитиною”:

для осіб, у разі догляду за дитиною, постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи, для проходження санаторно-курортного лікування;

для осіб, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, – за наявності показань про необхідність стороннього догляду під час лікування у санаторно-курортному закладі.”;

доповнити розділ після пункту 12 новим пунктом 13 такого змісту:

“13. Медичний висновок категорії “Лікування в санаторно-курортному закладі” формується лікуючим лікарем санаторно-курортного закладу на підставі медичного запису про пацієнта та висновку лікуючого лікаря.”.

У зв’язку з цим пункт 13 вважати пунктом 14;

у першому реченні пункту 14 після слова та цифри “пункту 3” доповнити словами та цифрою “, абзацами другим – четвертим пункту 4”;

2) у розділі III:

у пункті 8:

абзац перший викласти в такій редакції:

“8. Випадок тимчасової непрацездатності за категорією “Догляд за хворою дитиною” не може перевищувати 14 календарних днів в амбулаторних умовах (для дитини віком до 14 років), для особи, яка здійснює догляд, окрім випадків необхідності сумісного перебування із пацієнтом під час його госпіталізації або лікування в санаторно-курортному закладі.”;

абзац другий після слів “пацієнта у стаціонарі” доповнити словами “або на лікуванні в санаторно-курортному закладі”;

пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. Для осіб, які віднесені до I категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, медичний висновок категорії “Лікування в санаторно-курортному закладі” формується лікуючим лікарем на весь період лікування за наявності показань для направлення на лікування в санаторно-курортний заклад.”;

у пункті 13 слова та цифри “та з урахуванням вимог пункту 13 розділу II цього Порядку” виключити.

2. У пункті 3 розділу II Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 червня 2021 року № 1234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2021 року за № 890/36512:

речення друге абзацу першого після слів “дати закриття листка непрацездатності” доповнити словами “та набуває статусу “готовий до сплати (виданий)””;

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:

“В період до 01 лютого 2022 року на підставі даних медичних висновків, що складають один випадок тимчасової непрацездатності та, які містять посилання на запис у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я про попередній медичний висновок, формуються листки непрацездатності, як продовження випадку непрацездатності, в порядку черговості, незалежно від статусу раніше сформованих листків непрацездатності (крім статусу “сформовано помилково”).”.

У зв’язку з цим абзаци третій – шостий вважати відповідно абзацами четвертим – сьомим.

В. о. генерального директора
Директорату з розвитку цифрових
трансформацій в охороні здоров’я

Наталія ЧИКАЛЕНКО

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП