Наказ МОЗ від 29.12.2022 р. № 2386

Про затвердження Змін до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я


◦ Соціальне страхування
◦ Тимчасова непрацездатність
29 грудня 2022 р.

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2023 р. за № 308/39364

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), пункту 21 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411, та з метою вдосконалення процесів формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність у категорії “Вагітність та пологи”,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року № 1066, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за № 728/36350, що додаються.

2. Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я (Олені Савічевій) забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України після здійснення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марію Карчевич.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
Віктор ЛЯШКО

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
спеціального зв’язку та
захисту інформації України
Юрій ЩИГОЛЬ
Перший віце-прем’єр-міністр України –
Міністр економіки України
Юлія СВИРИДЕНКО
Міністр соціальної
політики України
Оксана ЖОЛНОВИЧ
Заступник Міністра
цифрової трансформації України
Олександр БОРНЯКОВ
Голова Національної
служби здоров’я України
Наталія ГУСАК
Голова правління
Пенсійного фонду України
Євгеній КАПІНУС
Перший заступник Голови
СПО об’єднань профспілок
Олександр ШУБІН
Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні
Руслан ІЛЛІЧОВ
Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини
Дмитро ЛУБІНЕЦЬ
Директор виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування України
Тетяна МИХАЙЛЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
29 грудня 2022 року № 2386

Зміни
до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність
в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я

1. У розділі II:

1) пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. Медичний висновок категорії “Вагітність та пологи” формується на підставі медичного запису про медичний огляд пацієнтки, надання консультації або лікування, внесеного до електронної системи охорони здоров’я одним із таких лікуючих лікарів (крім випадків, передбачених пунктом 3 розділу IV цього Порядку):

лікарем, який веде вагітність;

лікарем суб’єкта господарювання, у якому пацієнтці надається спеціалізована медична допомога у стаціонарних умовах при вагітності;

лікарем, який надає медичну допомогу при пологах;

лікарем суб’єкта господарювання, у якому пацієнтці надається спеціалізована медична допомога у стаціонарних умовах при ускладненнях в післяпологовий період.

Строк дії медичних висновків категорії “Вагітність та пологи” визначається відповідно до пунктів 10 та 11 розділу III цього Порядку та висновку лікуючого лікаря про тимчасову непрацездатність з урахуванням строків, визначених Уніфікованим клінічним протоколом первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги “Фізіологічні пологи”, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 січня 2022 року № 170.”;

2) у пункті 14 слова та цифри “пунктами 6, 12 та 13 розділу III цього Порядку” замінити словами та цифрами “пунктами 6, 13 та 14 розділу III цього Порядку”.

2. У розділі III:

1) пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Медичний висновок категорії “Вагітність та пологи” формується на строк, який включає допологовий (70 календарних днів, крім випадків, передбачених пунктом 11 цього розділу), післяпологовий (56 календарних днів (у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів – 70 календарних днів), крім випадків, передбачених пунктом 11 цього розділу) та додатковий період (14 календарних днів, крім випадків, передбачених пунктом 11 цього розділу) за умов, визначених цим пунктом.

Медичний висновок категорії “Вагітність та пологи” формується (крім випадків, передбачених пунктом 11 цього розділу) на:

126 календарних днів з дати в 30 тижнів вагітності в залежності від випадку:

лікуючим лікарем, який веде вагітність, після початку 30 тижнів вагітності;

лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу у стаціонарних умовах при вагітності після початку 30 тижнів вагітності, якщо відсутній сформований медичний висновок щодо початку випадку непрацездатності категорії “Вагітність та пологи”;

лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу при пологах, за наявності первинно-облікової медичної документації про ведення вагітності та при відсутності сформованого медичного висновку щодо початку випадку непрацездатності категорії “Вагітності та пологи”, у разі народження однієї живої дитини при пологах без ускладнень після 37 тижня вагітності;

140 календарних днів з дати в 30 тижнів вагітності лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу при пологах, за наявності первинно-облікової медичної документації про ведення вагітності та при відсутності сформованого медичного висновку щодо початку випадку непрацездатності категорії “Вагітності та пологи”, у разі народження двох і більше дітей або ускладнених пологів після 30 тижня вагітності;

140 календарних днів з дати пологів лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу при пологах незалежно від наявності первинно-облікової медичної документації про ведення вагітності у разі народження живої дитини при пологах до 30 тижня вагітності;

56 календарних днів з дати пологів лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу при пологах, якщо відсутня первинно-облікова медична документація про ведення вагітності та народженні однієї живої дитини при пологах без ускладнень після 37 тижнів вагітності;

70 календарних днів з дати пологів лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу при пологах:

при відсутності первинно-облікової медичної документації про ведення вагітності у разі народження двох і більше дітей або ускладнених пологів після 30 тижня вагітності;

незалежно від наявності первинно-облікової медичної документації про ведення вагітності у разі народження лише мертвої/их дитини/дітей при пологах до 30 тижнів вагітності;

14 календарних днів з дати наступної за датою завершення попереднього медичного висновку цього випадку непрацездатності категорії “Вагітність та пологи” в залежності від випадку:

лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу при пологах, у разі народження двох і більше дітей або ускладнених пологів, як продовження раніше розпочатого випадку тимчасової непрацездатності в категорії “Вагітність та пологи”;

лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу в пологах, у разі народження мертвої дитини, як продовження раніше розпочатого випадку тимчасової непрацездатності в категорії “Вагітність та пологи”;

лікуючим лікарем суб’єкта господарювання, у якому пацієнтці надається спеціалізована медична допомога у стаціонарних умовах при ускладненнях в післяпологовий період, як продовження раніше розпочатого випадку тимчасової непрацездатності в категорії “Вагітність та пологи”.”;

2) доповнити цей розділ після пункту 10 пунктом 11 такого змісту:

“11. Медичний висновок категорії “Вагітність та пологи” для жінок, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, формується на строк, який включає допологовий та післяпологовий за умов, визначених цим пунктом.

Формування медичного висновку категорії “Вагітність та пологи” для жінок, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на 90 або 180 календарних днів здійснюється за умови пред’явлення такими пацієнтками посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, виданого відповідно до Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 551.

Медичний висновок категорії “Вагітність та пологи” для жінок, які належать до 1 – 3 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, формується на:

180 календарних днів з дати в 27 тижнів вагітності в залежності від випадку:

лікуючим лікарем, який веде вагітність, після початку 27 тижня вагітності;

лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу в стаціонарних умовах при вагітності після початку 27 тижня вагітності, при відсутності сформованого медичного висновку щодо початку випадку непрацездатності категорії “Вагітність та пологи”;

лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу при пологах, за наявності первинно-облікової медичної документації про ведення вагітності при відсутності сформованого медичного висновку щодо початку випадку непрацездатності категорії “Вагітності та пологи” при пологах після 27 тижня вагітності;

180 календарних днів з дати пологів лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу при пологах незалежно від наявності первинно-облікової медичної документації про ведення вагітності у випадку народження живої дитини при пологах до 27 тижня вагітності;

90 календарних днів з дати пологів лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу при пологах в залежності від випадку:

при відсутності первинно-облікової медичної документації про ведення вагітності при пологах після 27 тижня вагітності;

незалежно від наявності первинно-облікової медичної документації про ведення вагітності при пологах до 27 тижня вагітності якщо народилася лише мертва дитина.”.

У зв’язку з цим пункти 11 – 13 вважати відповідно пунктами 12 – 14.

Генеральний директор
Директорату з розвитку цифрових
трансформацій в охороні здоров’я
Олена САВІЧЕВА

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП