Роз’яснення НАДС від 25.06.2020 р. № 99-р/з

Щодо застосування нової форми Особової картки державного службовця


Роз’ясненням зазначається, що «старі» особові картки переписувати не обов’язково.


Частиною першою ст. 37 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII передбачено, що стосовно кожного державного службовця ведеться особова справа, складовою якої є особова картка встановленого зразка.

Наказом НАДС від 19.05.2020 р № 77-20 (далі — Наказ № 77-20) затверджено нову форму Особової картки державного службовця (далі — Особова картка). Зазначений наказ набрав чинності 05.06.2020 р. У тексті цього наказу врегульовані питання, що стосуються порядку заповнення та ведення Особової картки.

За результатами проведених у 2019 р. консультацій, зокрема, із представниками служб управління персоналом державних органів, нова форма Особової картки передбачає відмову від інформації, яка не використовується під час проходження державної служби, а також оптимізацію структури — відомості, які постійно доповнюються, винесені в додатки для зручності їх регулярного заповнення. Так, в Особовій картці немає відомостей щодо сімейного стану, володіння іноземними мовами, року вступу та закінчення вищого навчального закладу, наукового ступеню, наукових праць і винаходів, учених звань тощо.

Статтею 58 Конституції України встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи, а ст. 22 визначено, що в разі прийняття нових законів або внесення зміни до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

У рішенні Конституційного Суду України від 09.02.1999 р. у справі № 1-7/99 (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) визначено, що дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється із втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце.

Таким чином, особові картки державних службовців, які вже були заповнені в державному органі за старими формами, не потрібно оновлювати відповідно до нової форми.

У зв’язку з функціонуванням у державному органі інформаційної системи управління людськими ресурсами (Картка, Кадри WЕВ та інші), особові картки усіх державних службовців можуть бути оновлені.

Звертаємо увагу на те, що Наказ № 77-20 передбачає можливість збереження Особової картки в особовій справі в інформаційній системі управління людськими ресурсами (із проставленням кваліфікованого електронного підпису) без необхідності ведення її паперового примірника.

Якщо в державному органі немає інформаційної системи управління людськими ресурсами, особова картка заповнюється з використанням комп’ютерної техніки. Для заповнення особової картки рекомендуємо використовувати гарнітуру Times New Roman, шрифт розміром 12 друкарських пунктів та міжрядковий інтервал 1.0. Заповнена особова картка друкується та зберігається в особовій справі (з використанням підпису).

Оновити або доповнити відомості у паперовому примірнику Особової картки можна в той же спосіб шляхом повторного заповнення з використанням комп’ютерної техніки, друкування та заміни роздрукованих сторінок.

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00